Симеон в Цариград

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Симеон в Цариград “Василевс на българи и ромеи” Мирът продължава 8 години Император Александър акценти

Slide 2: 

Симеон в Цариград Пред стените на Цариград Сключване на мирен договор Император Константин VІІ акценти

Slide 3: 

Симеон в Цариград Симеон е провъзгласен за цар Превратът във Византия Настъпление на Симеоновата войска акценти

authorStream Live Help