Цар Симеон Велики - велик дипломат

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Дипломатическият двубой Императрица Зоя решава да разгроми завинаги Симеон Сключва мирен договор с арабите Княз Михаил предупреждава Симеон за опасността Симеон успява да предотврати ромейско-маджарския съюз Привлича маджарите за съюзник Привлича и печенегите за съюзник акценти

authorStream Live Help