Тренажор за техника на четене

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Прочети внимателно! Приготви се да отговориш на въпросите!

Slide 3: 

Избери достъпно за тебе ниво и чети на глас!

Slide 4: 

Чети! 1 2 3

Ще откъсна маргаритка, камбанка, синчец. Ще подаря букет на мама. Тя ще се зарадва. : 

Ще откъсна маргаритка, камбанка, синчец. Ще подаря букет на мама. Тя ще се зарадва.

Slide 6: 

От какви цветя детето е решило да направи букет? Мак, камбанка, маргаритка. Маргаритка, лале, камбанка. Камбанка, синчец, маргаритка.

Slide 7: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 8: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 9: 

Чети! 1 2 3

Аз рисувам мъгла. Ето я: бяла, като мляко. Нищо не се вижда на рисунката. : 

Аз рисувам мъгла. Ето я: бяла, като мляко. Нищо не се вижда на рисунката.

Slide 11: 

Синя Бяла Сива Каква боичка за рисуване е взел художникът?

Slide 12: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 13: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 14: 

Чети! 1 2 3

Настя се върна от училище. Вкъщи беше само мама. Настя седна на масата, взе книжка и прочете приказка. Мама се зарадва. : 

Настя се върна от училище. Вкъщи беше само мама. Настя седна на масата, взе книжка и прочете приказка. Мама се зарадва.

Slide 16: 

С какво дъщерята е зарадвала майка си? Прочела е приказка. Помогнала е да измие съдовете. Върнала се е навреме от училище.

Slide 17: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 18: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 19: 

Чети! 1 2 3

Витя играеше край морето. Той строеше къща от пясък. Пясъкът трябва да е мокър, тогава къщата ще стане хубава. Ура! Къщата е готова и красива. : 

Витя играеше край морето. Той строеше къща от пясък. Пясъкът трябва да е мокър, тогава къщата ще стане хубава. Ура! Къщата е готова и красива.

Slide 21: 

Кой играел край морето? Митя. Саша. Витя.

Slide 22: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 23: 

Ново ниво Довърши тренировката Почивка

Slide 24: 

Чети! 1 2 3

Един старец садил ябълкови дръвчета. Попитали го: «Защо са ти тези дръвчета? Дълго ще чакаш от тях плод, а ти няма за изядеш нито една ябълка!» Старецът рекъл: «Аз няма да изям, но други ще ядат и ще ми благодарят.» : 

Един старец садил ябълкови дръвчета. Попитали го: «Защо са ти тези дръвчета? Дълго ще чакаш от тях плод, а ти няма за изядеш нито една ябълка!» Старецът рекъл: «Аз няма да изям, но други ще ядат и ще ми благодарят.»

Slide 26: 

За кого старецът садил ябълката? За гъсениците. За другите хора. За себе си.

Slide 27: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 28: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 29: 

Чети! 1 2 3

Лъвът и мечката намерили месо и започнали да се карат за него. Мечката не искала да отстъпи, а и лъвът не отстъпвал. Толкова дълго се били, че и двамата се уморили и легнали. Лисицата видяла месото им, грабнала го и избягала. : 

Лъвът и мечката намерили месо и започнали да се карат за него. Мечката не искала да отстъпи, а и лъвът не отстъпвал. Толкова дълго се били, че и двамата се уморили и легнали. Лисицата видяла месото им, грабнала го и избягала.

Slide 31: 

На кого се паднало месото? На лисицата На мечката На лъва

Slide 32: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 33: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 34: 

Чети! 1 2 3

Митя се пързалял с шейна по ледената пързалка и на кънки по замръзналата река, дотичал у дома зачервен, весел и казал на баща си:- Колко е хубаво през зимата! Искам винаги да бъде зима!- Запиши желанието си в моя бележник, - казал бащата.Митя го записал. : 

Митя се пързалял с шейна по ледената пързалка и на кънки по замръзналата река, дотичал у дома зачервен, весел и казал на баща си:- Колко е хубаво през зимата! Искам винаги да бъде зима!- Запиши желанието си в моя бележник, - казал бащата.Митя го записал.

Slide 36: 

Кое желание момчето изказало пред баща си? Да получи нова шейна. Винаги да бъде зима. Винаги да бъде така весело.

Slide 37: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 38: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 39: 

Чети! 1 2 3

Мишката отишла на гости на жабата. Жабата посрещнала мишката на брега и я поканила в дома си под водата. Мишката влязла, но се нагълтала с вода и едва се измъкнала жива навън. «Повече никога - рекла тя - няма да ходя на гости при чужди хора.» : 

Мишката отишла на гости на жабата. Жабата посрещнала мишката на брега и я поканила в дома си под водата. Мишката влязла, но се нагълтала с вода и едва се измъкнала жива навън. «Повече никога - рекла тя - няма да ходя на гости при чужди хора.»

Slide 41: 

Какво решила мишката, щом се измъкнала на брега? Да се научи да плува. Да не ходи на гости у жабата. Да не ходи при чужди хора на гости.

Slide 42: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 43: 

Ново ниво Край на тренировката Почивка

Slide 44: 

Чети! 1 2 3

Петя и дядо му били големи приятели и обичали да си задават един на друг различни въпроси. Веднъж дядото попитал внука си: - За какво, Петенка, са нужни ръцете на хората? - За да играят с топка - отвърнал Петя. - А още за какво? - За да галят котката. Цяла вечер Петя отговарял на дядо си. Правилно отговарял. Само че бил още малък и за всички останали ръце по своите съдел, а не по трудовите, работни ръце. : 

Петя и дядо му били големи приятели и обичали да си задават един на друг различни въпроси. Веднъж дядото попитал внука си: - За какво, Петенка, са нужни ръцете на хората? - За да играят с топка - отвърнал Петя. - А още за какво? - За да галят котката. Цяла вечер Петя отговарял на дядо си. Правилно отговарял. Само че бил още малък и за всички останали ръце по своите съдел, а не по трудовите, работни ръце.

Slide 46: 

На какво дядото искал да научи внука си? На трудолюбие На точност На търпение

Slide 47: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 48: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 49: 

Чети! 1 2 3

Промъкваш се през еловата гора, а младите елички бодат:- Не ни докосвай!- Я ги виж, едва ви докоснах.- Дори едва не ни докосвай. Ние пазим дрешките си.- Че с какво са по-особени дрешките ви?- Зелените ни иглички не са като листата. Не се сменят всяко лято.- И какво от това?- Ето, израсло е младо елово клонче, а игличките по него ще се сменят едва след седем години.- Да, няма да е скоро.- Затова трябва да ги пазим! : 

Промъкваш се през еловата гора, а младите елички бодат:- Не ни докосвай!- Я ги виж, едва ви докоснах.- Дори едва не ни докосвай. Ние пазим дрешките си.- Че с какво са по-особени дрешките ви?- Зелените ни иглички не са като листата. Не се сменят всяко лято.- И какво от това?- Ето, израсло е младо елово клонче, а игличките по него ще се сменят едва след седем години.- Да, няма да е скоро.- Затова трябва да ги пазим!

Slide 51: 

Защо елхичките пазят своята дрешка? Ще се смени едва през лятото. Ще се смени едва след седем години. За цял живот е само една.

Slide 52: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимательно!

Slide 53: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 54: 

Чети! 1 2 3

Две деца, брат и сестра, тръгнаха на училище. Трябваше да минат покрай сенчеста горичка.- Знаеш ли какво - каза братът на сестра си. – За училище има още време, а в горичката трябва да е много весело!Сестрата хареса предложението на брат си. Децата захвърлиха учебниците в травата и се скриха под къдравите брезички.Най-напред децата видяха златен бръмбар.- Поиграй с нас.- Нямам време – отвърна им бръмбарът.Децата се засрамиха,тръгнаха към училището и, макар да закъсняха, се учиха прилежно. : 

Две деца, брат и сестра, тръгнаха на училище. Трябваше да минат покрай сенчеста горичка.- Знаеш ли какво - каза братът на сестра си. – За училище има още време, а в горичката трябва да е много весело!Сестрата хареса предложението на брат си. Децата захвърлиха учебниците в травата и се скриха под къдравите брезички.Най-напред децата видяха златен бръмбар.- Поиграй с нас.- Нямам време – отвърна им бръмбарът.Децата се засрамиха,тръгнаха към училището и, макар да закъсняха, се учиха прилежно.

Slide 56: 

Какво отговорил бръмбарът на децата? «Първо идете на училище» «Страхувам се от вас» «Нямам време»

Slide 57: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 58: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 59: 

Чети! 1 2 3

Вървяла си Лиска по пътечката и намерила точилка. Взела я и тръгнала по-нататък.Пристигнала в селото и почукала на вратата на една къща:- Чук-чук!- Кой е там?- Аз съм лисичка-сестричка! Пуснете ме да пренощувам!- И без теб ни е тесничко.- Няма да ви притесня: аз ще легна на скамейката, опашчицата ми- под скамейката, а точилката- под печката.Сутринта Лиска станала рано, изгорила точилката си, а после попитала:- Къде ми е точилката? Дайте ми за нея кокошчица!Селянинът – що да прави! Дал и за точилката кокошчица.Взела Лиска кокошчицата и тръгнала към друго село. : 

Вървяла си Лиска по пътечката и намерила точилка. Взела я и тръгнала по-нататък.Пристигнала в селото и почукала на вратата на една къща:- Чук-чук!- Кой е там?- Аз съм лисичка-сестричка! Пуснете ме да пренощувам!- И без теб ни е тесничко.- Няма да ви притесня: аз ще легна на скамейката, опашчицата ми- под скамейката, а точилката- под печката.Сутринта Лиска станала рано, изгорила точилката си, а после попитала:- Къде ми е точилката? Дайте ми за нея кокошчица!Селянинът – що да прави! Дал и за точилката кокошчица.Взела Лиска кокошчицата и тръгнала към друго село.

Slide 61: 

Къде изчезнала точилката? Лиска я изгорила. Лиска я скрила. Стопаните я скрили.

Slide 62: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 63: 

Ново ниво Край на тренировката Почивка

Slide 64: 

Чети! 1 2 3

Дълго пътувахме с влака през блатисти места, обрасли с лиственица и борове. Особено съм запомнил една от вечерите. Тъкмо се приготвяхме за сън, когато татко, поглеждайки през прозореца, ни повика при себе си. Аз направо замрях от почуда. Навсякъде из гората сияеха, блещукаха,въртяха се някакви летящи пламъчета, приличащи на падащи звезди. Струваше ни се, че сме попаднали в приказна страна. Когато влакът продължи нататък и чудното зрелище изчезна, татко ни обясни, че това не са падащи звезди, а светулки. : 

Дълго пътувахме с влака през блатисти места, обрасли с лиственица и борове. Особено съм запомнил една от вечерите. Тъкмо се приготвяхме за сън, когато татко, поглеждайки през прозореца, ни повика при себе си. Аз направо замрях от почуда. Навсякъде из гората сияеха, блещукаха,въртяха се някакви летящи пламъчета, приличащи на падащи звезди. Струваше ни се, че сме попаднали в приказна страна. Когато влакът продължи нататък и чудното зрелище изчезна, татко ни обясни, че това не са падащи звезди, а светулки.

Slide 66: 

Що за пламъчета се мяркали през прозореца? Очи на сова. Светулки Улични фенери.

Slide 67: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 68: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 69: 

Чети! 1 2 3

Кое цвете в нашата гора е най-красиво, най-нежно, най-ароматно? - Разбира се, аз, момината сълза! - Какви са цветчетата ти? - Моите цветчета са като снежни камбанки на тънкото стъбло. Сякаш блестят в мрачината. А какъв аромат имат, няма да му се наситиш! - А какво виси сега на стъблото ти вместо белите камбанки? - Червени плодчета. Също така красиви. Да им се ненагледаш! Но ти не ги докосвай, не ги късай! - Защо? - Защото са отровни! - Защо на нежно като теб цвете са му отровни плодчетата?- За да не ги изядеш, лакомнико! : 

Кое цвете в нашата гора е най-красиво, най-нежно, най-ароматно? - Разбира се, аз, момината сълза! - Какви са цветчетата ти? - Моите цветчета са като снежни камбанки на тънкото стъбло. Сякаш блестят в мрачината. А какъв аромат имат, няма да му се наситиш! - А какво виси сега на стъблото ти вместо белите камбанки? - Червени плодчета. Също така красиви. Да им се ненагледаш! Но ти не ги докосвай, не ги късай! - Защо? - Защото са отровни! - Защо на нежно като теб цвете са му отровни плодчетата?- За да не ги изядеш, лакомнико!

Slide 71: 

Какво се появява при момината сълза вместо цветове? Червени плодчета. Черни плодчета. Зелени листенца.

Slide 72: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 73: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 74: 

Чети! 1 2 3

Мечокът Михаил, кривокракият... В тайгата ловците знаят – по-добре не се срещай с него, с кафявия мечок; ако го раниш, с един удар на лапата си ще убие ловеца. Мечокът не напада пръв човека. Щом го усети, бяга от пътя му. Цяло лято мечокът се храни в тайгата, преди да заспи зимен сън. Пъхне лапа в мравуняка, лизне си мравки. Осмуква храстите с малини. Попадне ли му гнездо на птица — ще изяде птиченцата. Заплесне ли се горска мишка — и мишката ще изяде. Или ще влезе в реката, когато сьомгата почне да хвърля хайвера си. Седи в реката и чака. Появи ли се по-едра риба, мечокът бързо я грабва с острите си нокти и я изхвърля на брега. И отново замира. : 

Мечокът Михаил, кривокракият... В тайгата ловците знаят – по-добре не се срещай с него, с кафявия мечок; ако го раниш, с един удар на лапата си ще убие ловеца. Мечокът не напада пръв човека. Щом го усети, бяга от пътя му. Цяло лято мечокът се храни в тайгата, преди да заспи зимен сън. Пъхне лапа в мравуняка, лизне си мравки. Осмуква храстите с малини. Попадне ли му гнездо на птица — ще изяде птиченцата. Заплесне ли се горска мишка — и мишката ще изяде. Или ще влезе в реката, когато сьомгата почне да хвърля хайвера си. Седи в реката и чака. Появи ли се по-едра риба, мечокът бързо я грабва с острите си нокти и я изхвърля на брега. И отново замира.

Slide 76: 

Как се държи мечокът при среща с човека? Веднага напада. Бяга насреща . Пръв не напада.

Slide 77: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 78: 

Браво! Не се бави, продължи по-нататък!

Slide 79: 

Чети! 1 2 3

Веднъж вървях край брега на нашия ручей и под храста забелязах таралеж. Той също ме забеляза, сви се и зачука: чук-чук. Докоснах го с носа на ботуша си— той страшно изфуча и заби иглите си в ботуша ми. - А, така ли постъпваш с мен! — казах аз и с върха на ботуша си го бутнах във водата. Мигновено таралежът се разгъна във водата и заплува към брега като малко прасенце, само че вместо четина на гърба си имаше иглици. Аз взех пръчка, търкулнах с нея таралежа в шапката си и го понесох към къщи. У дома имах много мишки. Чувал съм, че таралежът ги лови и реших: нека да живее при мен и да лови мишките. : 

Веднъж вървях край брега на нашия ручей и под храста забелязах таралеж. Той също ме забеляза, сви се и зачука: чук-чук. Докоснах го с носа на ботуша си— той страшно изфуча и заби иглите си в ботуша ми. - А, така ли постъпваш с мен! — казах аз и с върха на ботуша си го бутнах във водата. Мигновено таралежът се разгъна във водата и заплува към брега като малко прасенце, само че вместо четина на гърба си имаше иглици. Аз взех пръчка, търкулнах с нея таралежа в шапката си и го понесох към къщи. У дома имах много мишки. Чувал съм, че таралежът ги лови и реших: нека да живее при мен и да лови мишките.

Slide 81: 

Защо писателят донесъл таралежчето у дома? Да лови мишки. Да го разгледа по-внимателно. Да го покаже на децата.

Slide 82: 

Върни се и прочети текста още веднъж внимателно!

Slide 83: 

Ново ниво Край на тренировката Почивка

Slide 84: 

Проследи с очи придвижването на героите.

Slide 85: 

А сега прави гимнастика! Стани и се протегни нагоре! Направи наклони наляво и надясно! Затвори очи и преброй до пет! Бъди здрав! Поскачай ! Клякай! Вдишай и издишай! Още веднъж! Върни се към тренировката! изход

Slide 86: 

МОУ: начальная общеобразовательная школа п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района Презентацию составила: учитель начальных классов Кузнецова Елена Александровна

authorStream Live Help