Chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Định nghĩa về nông nghiệp:

Định nghĩa về nông nghiệp

Các chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp:

Các chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp

PowerPoint Presentation:

Bối cảnh : Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước năm 1975, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển theo mô hình tập trung , bao cấp . Tuy nhiên đến năm 1980 hầu hết các hợp tác xã ( htx ) ở miền Bắc hoạt động kém hiệu quả , phần lớn các htx và tập đoàn sản xuất ở miền Nam tan rã .

PowerPoint Presentation:

Trước tình hình trì trệ của nông nghiệp , kinh tế quốc doanh , tập thể suy yếu , hiện tượng “ khoán chui ” phổ biến , Ban bí thư TW Đảng khóa 5 ra chỉ thị 100/CT tháng 1/1981 về khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động . Chỉ thị đã giải phòng lao động nông dân , tạo sự gắn kết lợi ích và trách nhiệm . Kết quả đã đem lại liên tiếp các vụ mùa bội thu sau đó , sản lượng lương thực mỗi năm tăng gần 1 triệu tấn . Đại hội Đảng lần 6 (1986) đề ra chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN. Bộ chính trị khóa 6 ra nghị quyết 10 (4/1988) khẳng định vai trò của kinh tế hộ là đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp . Đồng thời , nghị quyết 6 TW khóa 6 (3/1989), Luật đất đai (1993), Nghị quyết 5 khóa 7 ( 6/1993), Luật htx (4/1996)… đã tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp .

PowerPoint Presentation:

Hình thức sản xuất trong nông nghiệp đã có sự thay đổi Kinh tế hộ Kinh tế hợp tác và hợp tác xã Đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển các loại hình kinh doanh trong nông nghiệp Kinh tế trang trại

PowerPoint Presentation:

2 . Chính sách huy động nguồn lực tài chính cho nông nghiệp Các chính sách ưu đãi về thuế + Luật khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi ) năm 1998 qui định thực hiện ưu đãi đối với 1 số ngành nghề : trồng rừng tái sinh rừng , trồng cây lâu năm trên đất hoang hóa , làm muối nuôi trồng thủy sản ở vùng nước chưa đc khai thác , đánh bắt hải sản xa bờ … + Luật số 7/2003/QH11 và 17/06/2003 qui định đối tượng không chịu thuế GTGT thuộc lĩnh vực NN. + Luật thuế TNDN 1/1/2004 qui định đối tượng không thuộc diện chịu thuế . + CP bảo hộ hàng trong nước bằng đánh thuế xuất khẩu = 0%, và đánh thuế nhập khẩu cao cho các mặt hàng nông nghiệp và vật tư nông nghiệp mà trong nước đã sản xuất đc .

PowerPoint Presentation:

- Các chính sách về đầu tư và ưu đãi đầu tư + Từ năm 2003 về trước , NN có cơ chế bố trí chi đầu tư trong ngân sách địa phương tương ứng với số thu từ thuế . + Từ năm 1999 đến nay, NN có các quyết định cho các địa phương được vay vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất 0% để thực hiện đầu tư kiên cố hóa kênh mương , đường giao thông nông thôn , cơ sở hạ tầng làng nghề . Các địa phương có trách nhiệm bố trí từ ngân sách địa phương và huy động đóng góp của nhân dân . + Các địa phương vùng miền núi được ưu tiên bố trí vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để pt kt nông nghiệp nông thôn . + Nguồn vốn ODA từ các khoản vay WB, ADB, AFD được huy động cho các dự án , chương trình về tín dụng nông thôn,xd công trình thủy lợi , hạ tầng … + Cùng với nguồn vốn đầu tư của NSNN và nguồn tín dụng nhà nước , thì vốn huy động trong dân cư có sự chuyển biến rõ nét và có vai trò ngày một quan trọng .

PowerPoint Presentation:

Bảng 10.1

PowerPoint Presentation:

Bảng 10.2

PowerPoint Presentation:

3. Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao KH-CN. Nhà nước từng bước sắp xếp lại tổ chức , đổi mới cơ chế quản lí đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp . Điều đó làm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho nông dân , gắn kết nhà khoa học với doanh nghiệp và người dân Hệ thống khuyến nông được tăng cường .

PowerPoint Presentation:

4. Hoàn thiện khung pháp lý , xây dựng hệ thống tiêu chuẩn , qui chuẩn .

PowerPoint Presentation:

Hết ! Chúc các bạn có 1 buổi học bổ ích ! :D