DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ĐIỂM CHÍNH TRONG BÀI:

1. Thế nào là hôn nhân khác tôn giáo? 2. Hậu quả của những cuộc hôn nhân khác tôn giáo 3. Giáo luật về Hôn nhân khác đạo 4. Tại sao Hội Thánh bận tâm và tỏ ra dè dặt? 5. Những thái độ sống 6. Kỳ vọng của Mẹ Hội Thánh 7. Cầu nguyện ĐIỂM CHÍNH TRONG BÀI

PowerPoint Presentation:

MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH