DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DÀN BÀI:

I/- VỚI CHA MẸ 1. KHI CHA MẸ CÒN SỐNG. 1.1 Yêu mến và tôn kính cha mẹ . 1.2 Vâng lời cha mẹ . 1.3 Chăm sóc giúp đỡ cha mẹ . 2. KHI CHA MẸ QUA ĐỜI. II/- ĐỐI VỚI HỌ HÀNG ĐÔI BÊN DÀN BÀI

PowerPoint Presentation:

CẦU CHO CHA MẸ