DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Dàn bài : 1- CON CÁI LÀ ÂN HUỆ CAO QUÝ CỦA HÔN NHÂN 2-CẦN PHẢI SINH CON CÓ TRÁCH NHIỆM . 3- NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐiỀU HÒA SINH SẢN. a- Vì lợi ích của chính vợ chồng . b- Vì lợi ích của con cái . c- Vì lợi ích của xã hội và Hội Thánh . 4- VẤN ĐỀ NGỪA THAI. 4.1 Cách thức ngừa thai nhân tạo . 4.2 Cách thức ngừa thai tự nhiên . 5-VẤN ĐỀ PHÁ THAI . 6- NHỮNG ĐÔI VỢ CHỒNG VÔ SINH. 7- CẦU NGUYỆN

PowerPoint Presentation:

SỰ SỐNG CON NGƯỜI

PowerPoint Presentation:

AN TOÀN TÌNH DUC , CÓ THTJ N TÒN KHÔNG ?