DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LỜI CHÚA : 1Tx 4,3 1. – Hôn phối và BT Rửa tội 2. – Hôn phối và BT Thêm sức . 3. – Hôn phối và BT Thánh thể . 4. – Hôn phối và BT Hòa giải . 5. – Hôn phối và BT Xức dầu bệnh nhân . 6. – Hôn phối và BT Truyến chức thánh .

PowerPoint Presentation:

PHÉP LẠ MÌNH MÁU CHÚA GS KITO

PowerPoint Presentation:

PHÉP LẠ MÌNH MÁU CHÚA GIÊ SU