DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1. MỌI KI TÔ HỮU ĐƯỢC MỜI GỌI NÊN THÁNH 1.1. Bổn phận nên thánh . 1.2. Linh đạo :con đường nên thánh . 2.LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 2.1. Tình yêu sáng tạo . 2.2 Tình yêu giao ước . 2.3. Tình yêu thập-giá . 2.4. Tình yêu phục sinh . 2.5. Tình yêu Bí tích . 3 . NOI GƯƠNG THÁNH GIA. 4 . CẦU NGUYỆN

PowerPoint Presentation:

TÌNH YÊU THẬP GIÁ

PowerPoint Presentation:

LỄ THÁNH GIA THẤT