DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA:

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA LỜI CHÚA : 1Pr2,9 1. Gia đình là Hội Thánh tại gia . 2. Gia đình tham dự vào cuộc sống của HT. 2.1- Sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi . 2.2- Đón nhận và thông truyền ơn Cứu Độ . 3. Gia đình tham dự vào sứ mạng của HT. 3.1- Gia đình Kito hữu cộng đồng tin và loan báo Tin Mừng ( sứ mạng tiên tri ) 3.2- Gia đình Kito hữu,cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa ( sứ mạng tư tế ) 3.3- Gia đình Kito hữu ,, một cộng đồng phục vụ con người ( sứ mạng vương đế )

PowerPoint Presentation:

ĐGH FX LO NGẠI VỀ GIA ĐÌNH NGÀY NAY

PowerPoint Presentation:

ĐỪNG THU HẸP GIAÓ HỘI