DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trong bài này, dựa trên giáo luật, chúng ta sẽ bàn về những gia đình phân ly : 1 - Những trường hợp nào Hội Thánh có thể tháo gỡ dây hôn phối ? 2 - Vấn đề ly thân . 3- L y dị . 4- T ái hôn sau khi ly dị thì sao ? 5- Những vụ án tiêu hôn điển hình ở Hoa Kỳ .

PowerPoint Presentation:

NHỮNG LUẬT LY HÔN LẠ LÙNG TRÊN THẾ GIỚI

PowerPoint Presentation:

NHỮNG NGUYÊN NHÂN LY HÔN KỲ KHÔI NHẤT