DÀN BÀI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1. Điều kiện cử hành bí tích Hôn phối 2. Các ngăn trở Hôn phối 3. Chuẩn ngăn trở 4. Sự ưng thuận kết hôn 5. Thể thức hôn phối 6. Cầu nguyện

PowerPoint Presentation:

NHỮNG NGĂN TRỞ HÔN NHÂN THEO GIÁO LUẬT