cau cho cha me 2 - prayer for parents 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CẦU CHO CHA MẸ 2 Prayer for parents 2 Sáng tác: Phanxicô Thể hiện: OCP Pps: Phạm Trần Đình Giáo họ Tân Hòa Gp. Ban Mê Thuột

Slide 2:

Xin Chúa (í a) chúc lành, cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.

Slide 3:

Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời. Và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau.

Slide 4:

Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

Slide 6:

Though joy or sadness come, my parent’s love endures; And if I wander far, still I feel the warmth of home.

Slide 7:

When the day does come for wings to spead and fly, Though far away, their mem’ry will remain.

Slide 8:

May my parents always live in God’s endless love. Grant that I, their child, may always honor them with love.

Slide 11:

An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà.

Slide 12:

Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình mẹ cha.

Slide 13:

Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

Slide 14:

May my parents always live in God’s endless love. Grant that I, their child, may always honor them with love.

Slide 15:

Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

Slide 16:

CẦU CHO CHA MẸ 2 Prayer for parents 2 Sáng tác: Phanxicô Thể hiện: OCP Pps: Phạm Trần Đình Giáo họ Tân Hòa Gp. Ban Mê Thuột.

authorStream Live Help