REUNIO 1r 2012-13

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ppt reunió inici de curs

Comments

Presentation Transcript

REUNIÓ DE PARES DELS ALUMNES DE 1r de PRIMÀRIA:

REUNIÓ DE PARES DELS ALUMNES DE 1r de PRIMÀRIA DILLUNS, 3 D’OCTUBRE DE 2012

MESTRES QUE INTERVENEN EN LES AULES::

MESTRES QUE INTERVENEN EN LES AULES: TUTORES: 1r A: Sandra Caballé 1r B: Maite Quiròs ESPECIALISTES: Música: Rosa M. Pasqual Anglès: Begoña Arcas Educació Física: Roser Bofarull Educació Especial: Carme Marquès

PROJECTES DEL CENTRE.:

PROJECTES DEL CENTRE. . LLENGÜES ESTRANGERES: Objectiu: incrementar les hores d’anglès introduïnt-lo en altres àrees: plàstica a 2n, medi a 4t , Ed. Física a 6è . PLA CATALÀ DE L’ESPORT: - Objectiu: incrementar la participació en activitats físiques en horari no lectiu, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE:

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE HORARI LECTIU : Matí: 9:00-12:30 hores Tarda: 15:00-16:30 hores És molt important la PUNTUALITAT , tant a les entrades com a les sortides. ACOLLIDA: Matí: 7:30 – 9:00 Tarda: 16:30 a 18:00 FALTES D’ASSISTÈNCIA: És necessari justificar les faltes d’assistència als mestres del vostre fill/a a través de l’agenda o via telefònica.

PowerPoint Presentation:

. QUOTA DE MATERIAL I SORTIDES: Recordeu que s’ha de lliurar el comprovant del pagament del material a la tutora del vostre fill/a. ANIVERSARIS. Poden portar galetes i sucs ( tot envasat ), per celebrar-ho amb els companys, preferiblement a les tardes. No es repartiran llaminadures ni invitacions d’aniversaris dins de l’escola.

PowerPoint Presentation:

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR AL CENTRE: L’agenda de l’escola que servirà de via de comunicació mestra-pares , per anotar els deures dels divendres i altres informacions. Cal avisar sempre que l’alumne porti una nota i signar -la. Got. Bates i jaquetes: han de portar beta i nom. No es poden portar: joguines, objectes de valor, etc. En cap cas l’escola se’n farà responsable. MEDICACIÓ Per a poder administrar medicaments als alumnes caldrà: Autorització signada pels pares o tutors legals Prescripció mèdica o recepta mèdica Seria aconsellable que, si no és imprescindible, la medicació s’administrés a casa.

PowerPoint Presentation:

MENJADOR S’ha de comunicar, abans de les 10:00 hores, les faltes d’assistència o la necessitat de fer dieta. Telèfon: 937220137 TRANSPORT Caldrà que la mestra del vostre fill sàpiga quins dies fa ús del servei de transport , quins dies fa alguna activitat extraescolar (casalet, acollida, etc.) i quins dies el veniu a buscar. ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES El dia que les tutores del vostre fill/a tenen per rebre la família serà el concertat via agenda, ja sigui tant pel tutor com per la família. dijous de 12:45 a 13:30

ÀREES D’APRENENTATGE::

ÀREES D’APRENENTATGE:

ÀMBIT DE LLENGÜES: LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA, LLENGUA ESTRANGERA:

ÀMBIT DE LLENGÜES: LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA, LLENGUA ESTRANGERA Parlar: Expressar-se amb claredat i ordre. ( S’ha de treballar a casa ). Escoltar: Retenir la informació principal. Comprendre missatges curts. Llegir: Interessar-se per la lectura. -> màgic bag i maleta viatgera. Escriure: Redactar frases breus respectant l’ortografia natural . Introduir la lletra lligada.

MATEMÀTIQUES:

MATEMÀTIQUES Elaborar estratègies de càlcul mental . Identificar els elements d'un problema ; les dades i la pregunta i elegir l'operació que resol el problema. Fer estimacions de mesures de longitud, capacitat, massa i temps . Aplicar el coneixement de les monedes . Reconèixer les formes geomètriques . Interpretar gràfics senzills. Concepte de desena . Conèixer la numeració fins al 99.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL:

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL Treballar pautes de convivència i relació. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi. Identificar els elements principals de l'entorn natural (l'aire, l'aigua, els animals, les plantes…). Treballar per projectes : el nom de la classe, que aquest curs està relacionat amb l’art com a projecte interdisciplinar d’escola. Els hi direm com s’ha de fer

EDUCACIÓ ARTÍSTICA::

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: Música Es treballa a partir de: El reconeixement de les característiques bàsiques dels sons: l' altura, durada, intensitat i timbre . L’escolta i l’expressió musical mitjançant cançons, audicions, jocs, danses i instruments. La classe de dansa serà quinzenal durant aquest curs i els agrupaments es faran amb alumnes de les dues aules. Plàstica Desenvolupar la imaginació i la creativitat a través de les activitats plàstiques. Observar i representar les imatges de l'entorn i identificar-hi les formes , els colors ... Utilitzar diferents tècniques plàstiques i manipular diferents materials.

EDUCACIÓ FÍSICA:

EDUCACIÓ FÍSICA Adquisició de coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu. Participació en jocs i altres activitats per afavorir la interrelació entre els nens i nenes. Adquisició de valors que afavoreixin la millora de l’autoestima, la superació personal, el respecte, l’adopció d’hàbits d’higiene, ... Cal que portin roba esportiva marcada amb el nom. Cal que portin una bossa de roba (cordills) amb una samarreta , unes vambes de recanvi, i una tovalloleta petita. Encara no es dutxen. ACTIVITAT DE PISCINA És un programa d’iniciació i adaptació al medi aquàtic. Han de portar banyador, tovallola, xancletes i un gorro de silicona. L’inici d’aquesta activitat serà la primera setmana de febrer. Servei de transport: pagament únic de 35 € PASAREM UN FULL RECORDATORI ABANS DE COMENÇAR

ORGANITZACIÓ DEL CURS:

ORGANITZACIÓ DEL CURS

PROVES I AVALUACIÓ:

PROVES I AVALUACIÓ Valoració inicial: Proves d’inici de curs de les àrees de llengua catalana i matemàtiques. Avaluació formativa : Al llarg del curs us donarem 3 informes sobre l’evolució i adquisició de coneixements del vostre fill/a en cada àrea.

ORGANITZACIÓ DE LES AULES::

ORGANITZACIÓ DE LES AULES: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Agrupaments : Racons : matemàtiques , llengua catalana. Mitjos grups : anglès , informàtica ( activitats de jocs educatius de les diferents àrees , processador de textos, introducció a internet ( edu 365), programes del clic , de dibuix ...). Reforç : matemàtiques i llengua (lectura individual)

HÀBITS DE TREBALL I DE CONVIVÈNCIA:

HÀBITS DE TREBALL I DE CONVIVÈNCIA Ordre : ser ordenats i tenir cura del seu material i el de l’aula. Treball : Treballar en silenci. Acabar els treballs nets i polits. Convivència : Demanar la paraula amb ordre i escoltar els companys. Participar activament. Ser respectuós amb els companys i professors. Saber desplaçar-se ordenadament per l’escola (files). OBJECTIU: MÀXIMA AUTONOMIA.

DEURES:

DEURES Tots els divendres ; poden ser feines per acabar o fulls de repàs dels continguts treballats . És un hàbit de treball , no deixar -los per última hora. Dedicar una estona amb la supervisió ’ d’unadult . Utilitzar la carpeta de deures .

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DES DE CASA:

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DES DE CASA Revisar l’agenda ( signar notes ) i la carpeta de deures. Avisar als nens que porten notes, rebuts, papers... Interessar-se pel que estan fent a l’escola i col·laborar en la cerca de material, informació, etc. Valorar els seus progressos. Supervisar una estona diària la lectura i encomanar-los petites tasques a casa (parar la taula, endreçar l’habitació, etc.)

PowerPoint Presentation:

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA GRÀCIES