Προσεγγίζοντας τον William Shakespeare μέσα από το Romeo and Juliet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη:

1 ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη Προσεγγίζοντας τον William Shakespeare μέσα από το Romeo and Juliet . Τμήμα : ΣΤ 1 Διδάσκουσα : Ειρήνη Βοϊδάκου (ΠΕ06, ΠΕ05 )

PowerPoint Presentation:

Το έργο προτάθηκε στους μαθητές του Στ1 του σχολείου μας με αφορμή απόσπασμα από ένα άλλο έργο του W. Shakespeare ( Midsummer Night’s Dream , σελ. 34 στο βιβλίο του μαθητή) Στόχος ήταν να βοηθηθούν οι μαθητές, ώστε να προαχθεί η διαπολιτισμική τους συνείδηση, η φιλαναγνωσία και κυρίως η συνειδητοποίηση ενός εκ των ρόλων της λογοτεχνίας, αυτού δηλ. της επικοινωνίας αξιών.

PowerPoint Presentation:

1 η συνάντηση Συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα βιογραφικών στοιχείων του William Shakespeare . Διανομή φωτοτυπίας με βασική εργογραφία του συγγραφέα. Δειγματοληπτική παρουσίαση φωτογραφημένων αυθεντικών χειρογράφων του συγγραφέα. 2 η συνάντηση Διανομή δακτυλογραφημένης διασκευής του έργου Ανάγνωση των δύο πρώτων (εκ των συνολικά δέκα) σκηνών από τους μαθητές, μέσω διανομής ρόλων . i ) Προφορική περίληψη του περιεχομένου από το σύνολο των μαθητών στην Αγγλική. ii) Παρουσίαση του νέου λεξιλογίου στον πίνακα 3 η -6 η συνάντηση Ανάγνωση των επόμενων σκηνών από τους μαθητές, μέσω διανομής ρόλων . (δύο σκηνές ανά συνάντηση) i ) Προφορική περίληψη του περιεχομένου από το σύνολο των μαθητών στην Αγγλική. ii) Παρουσίαση του νέου λεξιλογίου στον πίνακα iii) E ρωτήσεις κατανόησης στην Αγγλική πάνω σε ειδικότερες πτυχές του περιεχομένου

PowerPoint Presentation:

7 η - 8 η συνάντηση Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με την αξία ως έννοια. Σύντομη ανάλυση βασικών ιδεών και αξιών που αντικατοπτρίζονται στο έργο-συσχέτιση με το σήμερα. (Στην Ελληνική και στην Αγγλική) 9 η συνάντηση Συμπλήρωση πίνακα από τους μαθητές, που αφορά σύντομο και τεκμηριωμένο χαρακτηρισμό προσώπων του έργου . O ι μαθητές αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν χαρακτήρες του κειμένου. Πρωτοβουλία μαθητή για κατασκευή μακέτας. 10 η συνάντηση Ακρόαση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων από το προκείμενο, καθώς και από άλλα θεατρικά έργα του W. Shakespeare .

Aποσπώμενο (από σχετικό λεύκωμα) φωτογραφημένο χειρόγραφο του συγγραφέα που παρουσιάστηκε στους μαθητές (Ι):

A ποσπώμενο (από σχετικό λεύκωμα) φωτογραφημένο χειρόγραφο του συγγραφέα που παρουσιάστηκε στους μαθητές (Ι)

Αποσπώμενο (από σχετικό λεύκωμα) φωτογραφημένο χειρόγραφο του συγγραφέα που παρουσιάστηκε στους μαθητές (ΙΙ) :

Αποσπώμενο (από σχετικό λεύκωμα) φωτογραφημένο χειρόγραφο του συγγραφέα που παρουσιάστηκε στους μαθητές (ΙΙ)

Βασικές ιδέες και αξίες του έργου που συζητήθηκαν στην τάξη:

Βασικές ιδέες και αξίες του έργου που συζητήθηκαν στην τάξη

Χαρακτηρισμός προσώπων του έργου από μαθητές και τεκμηρίωση από το κείμενο (Ι):

Χαρακτηρισμός προσώπων του έργου από μαθητές και τεκμηρίωση από το κείμενο (Ι)

Χαρακτηρισμός προσώπων του έργου από μαθητές και τεκμηρίωση από το κείμενο (ΙΙ):

Χαρακτηρισμός προσώπων του έργου από μαθητές και τεκμηρίωση από το κείμενο (ΙΙ)

Χαρακτηρισμός προσώπων του έργου από μαθητές και τεκμηρίωση από το κείμενο (ΙΙΙ):

Χαρακτηρισμός προσώπων του έργου από μαθητές και τεκμηρίωση από το κείμενο (ΙΙΙ)

Βασική εργογραφία του συγγραφέα που διανεμήθηκε στους μαθητές:

Βασική εργογραφία του συγγραφέα που διανεμήθηκε στους μαθητές

Πορτραίτο του συγγραφέα από μαθήτρια της τάξης:

Πορτραίτο του συγγραφέα από μαθήτρια της τάξης

Σκηνή του έργου σε ζωγραφιά (Ι):

Σκηνή του έργου σε ζωγραφιά (Ι)

Friar Laurence, ιδωμένος από μαθητή:

Friar Laurence, ιδωμένος από μαθητή

Σκηνή του έργου σε ζωγραφιά (ΙΙ):

Σκηνή του έργου σε ζωγραφιά (ΙΙ)

Μακέτα που έφτιαξε μαθητής της τάξης: Verona:

Μακέτα που έφτιαξε μαθητής της τάξης : Verona

Κάτοψη της μακέτας:

Κάτοψη της μακέτας

Ο Tybalt πέφτει νεκρός από τον Romeo (λεπτομέρεια):

Ο Tybalt πέφτει νεκρός από τον Romeo ( λεπτομέρεια)

O Benvolio προτρέπει τον Romeo να διαφύγει (λεπτομέρεια):

O Benvolio προτρέπει τον Romeo να διαφύγει ( λεπτομέρεια)

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην τάξη: :

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην τάξη : William Shakespeare-Romeo and Juliet. Illustrated readers. (2004). Retold by Virginia Evans and Jenny Dooley. Ed: Express Publishing. Alexander, C. M S . Shakespeare. (2006). The Life, the Works, the Treasures. Royal Shakespeare Company (RSC). Ed. Simon & Schuster. Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας . Κέντρο Λεξικολογίας. Β’ έκδοση.

authorStream Live Help