Chuc Mung Nam Moi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

For the New Year I would like to wish you enough, only enough... Bước sang Năm Mới, Xin chúc bạn vừa đủ, Chỉ vừa đủ…

PowerPoint Presentation:

Enough HAPPINESS to lift your spirit Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn Bạn được ngọt ngào

PowerPoint Presentation:

Enough CHALLENGES to keep you strong Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ cho Bạn luôn kiên cường

PowerPoint Presentation:

Enough SADNESS to keep you human Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ cho Bạn thật sự thành nhân

PowerPoint Presentation:

Vừa đủ HY VỌNG để cho Bạn được hạnh phúc Enough HOPE to keep you happiness

PowerPoint Presentation:

Enough FAILURES to keep you humble Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn mãi khiêm nhường

PowerPoint Presentation:

Enough SUCCESS to keep your perseverance Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ Bạn mãi nhiệt tâm

PowerPoint Presentation:

Vừa đủ BẠN BÈ để cho Bạn được luôn an ủi Enough FRIENDS to help you be merry

PowerPoint Presentation:

Enough WEALTH so you can enjoy a good life Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của Bạn

PowerPoint Presentation:

Enough PASSION so you can be purposeful Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể sống có mục đích

PowerPoint Presentation:

Enough FAITH to help you overcome setbacks Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi Bạn những chán nản ngã lòng

PowerPoint Presentation:

Vừa đủ QUẢ QUYẾT để mỗi ngày của đời Bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm trước Enough DRIVE so each day is better than the day before

PowerPoint Presentation:

Enough LOVE so that you can carry out all of the above… Và vừa đủ TÌNH YÊU để Bạn có thể thực hiện tất cả những điều này...