brands

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Quản T rị Thương Hiệu Nhóm : Hai anh em Chủ đề : Phân loại thương hiệu

Slide2:

Phân loại Có 4 loại thương hiệu : Thương hiệu cá biệt Thương hiệu doanh nghiệp Thương hiệu tập thể ( nhóm ) Thương hiệu quốc gia

Slide3:

Thương hiệu cá biệt M ang những thông điệp về những hàng hóa cụ thể Có cá tính riêng biệt G ắn liền với từng loại hàng hóa

Slide4:

Thương hiệu cá biệt

Slide5:

Thương hiệu doanh nghiệp Tính khái quát rất cao T ính đại diện cho tất cả các chủng loại hàng hóa

Slide6:

Thương hiệu doanh nghiệp

Slide7:

Thương hiệu tập thể T ính khái quát và tính đại diện cao G ắn liền với các chủng loại hàng hoá của nhiều doanh nghiệp khác nhau trong một liên kết T ính đại diện được phát triển chủ yếu theo chiều sâu hơn là theo chiều rộng của phổ hàng hoá

Slide8:

Thương hiệu quốc gia T ính khái quát và trừu tượng rất cao K hông bao giờ đứng độc lập

Slide9:

Xin cảm ơn !

authorStream Live Help