Vi Khuan 1.tieng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn::

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn : Tiết 60 - Bài 50: VI KHUẨN CHƯƠNG X: VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y Hình 50.1. Các dạng vi khuẩn

Slide3:

Vi khuẩn Helicobacter Pylori Vi khuẩn đường ruột E. coli

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn::

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn : Tiết 60- Bài 50: VI KHUẨN Vi khuẩn hình que Vi khuẩn hình xoắn Hình 50.1. Các dạng vi khuẩn Hình dạng của vi khuẩn gồm: Hình cầu (cầu khuẩn) Hình que (trực khuẩn) Hình dấu phẩy (phẩy khuẩn) Hình xoắn (xoắn khuẩn), … Vi khuẩn hình cầu Vi khuẩn hình dấu phẩy

Slide5:

Vách tế bào Chất tế bào Nhân chưa hoàn chỉnh

Slide6:

Tế b ào thự c vậ t Tế bào vi khu ẩ n Vách tế bào Chất tế bào Nhân chưa hoàn chỉnh Vách tế bào Chất tế bào Nhân Lục lạp Không bào

Slide7:

- So với tế bào thực vật thì tế bào vi khuẩn có gì khác? - Không có chất diệp lục. - Chưa có nhân hoàn chỉnh. - Không có không bào. - Kích thước nhỏ. - Có chất diệp lục. - Có nhân hoàn chỉnh. - Có không bào. - Kích thước lớn hơn. TẾ BÀO VI KHUẨN TẾ BÀO THỰC VẬT

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn::

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn : 2/ Cách dinh dưỡng : Tiết 60- Bài 50: VI KHUẨN

Slide9:

Hoại sinh Kí sinh Hoại sinh 1 2 3 X ác động vật đang phân huỷ Người bị viêm da Dưa cải muối nhờ vi khuẩn lên men

Slide10:

Bệnh đóm đỏ do vi khuẩn Vi khuẩn Aeromonas hydrophila Bệnh cúm do Vi khuẩn Haemophilus parasuis Vi khuẩn HP gây vi lét dạ dày Vi khuẩn lao trong phổi người bệnh 5 8 7 6 Kí sinh

Slide11:

Bệnh cháy lá lúa do vi khuẩn Xanthomanos oryzae Bệnh thối nhũn trên bắp cải Do vi khuẩn Erwinia carotovora Bệnh trên cá rô phi Do vi khuẩn Streptococcus agalactiae Kí sinh

Slide12:

Xác động thực vật đang phân hủy Hoại sinh

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn::

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn : 2/ Cách dinh dưỡng : Tiết 60 - Bài 50: VI KHUẨN 3/ Phân bố và số lượng :

Slide14:

Câu 1 -Tại sao uống nước lã hoặc nước không được đun sôi lại có thể bị mắc bệnh tả ? Câu 2 -Tại sao phân hữu cơ bón vào đất lâu ngày lại hoá mùn rồi thành muối khoáng ? Câu 3 -Tại sao nói chuyện thường xuyên với người bị bệnh lao phổi lại có thể bị lây ? Đọc thông tin trong mục 3, liên hệ thực tế và cho biết :

Slide15:

Câu 1 , Vì trong nước lã có thể có vi khuẩn gây bệnh tả . Câu 2 , Vì trong đất có loại vi khuẩn biến chất hữu cơ thành muối khoáng. Câu 3 , Vì trong hơi thở của người bệnh có chứa vi khuẩn gây bệnh sẽ truyền sang người tiếp xúc... Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên ?

Slide16:

Trực khuẩn lao Phẩy khuẩn tả Vi khuẩn gây viêm phổi Vi khuẩn uốn ván Vi khuẩn sốt thương hàn

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn::

1/ Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn : 2/ Cách dinh dưỡng : Tiết 61 - Bài 50: VI KHUẨN 3/ Phân bố và số lượng :

Slide18:

Củng cố vách tế bào Cấu tạo vi khuẩn gồm : chất tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh. - Vi khuẩn có cấu tạo như thế nào? + Hoại sinh: sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân hủy. + Kí sinh: sống nhờ trên cơ thể sống khác. + Một số vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng. - Vi khuẩn dinh dưỡng bằng cách nào? - Vi khuẩn phân bố và số lượng như thế nào? - Vi khuẩn phân bố rát rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn

Slide19:

1. Vi khuẩn có hình dạng nào: a. Hình cầu. b. Hình que. c. Hình dấu phẩy. d. Hình cầu, hình que, hình dấu phẩy…. Bài tập 2. Vi khuẩn dinh dưỡng bằng cách nào: a. Tự dưỡng. b. Dị dưỡng. c. Dị dưỡng, một số ít tự dưỡng. d. Tự dưỡng và dị dưỡng. Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau

Slide20:

Bài tập 3. Vi khuẩn có ở đâu: a. Ở trong đất. b. Ở trong nước. c. Trong không khí. d. Trong đất, nước, không khí, cơ thể sinh vật. Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau 4. Hãy tìm những cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong những câu sau: Vi khuẩn sinh sản…...…………bằng cách …………tế bào. Sự phân chia này xảy ra rất mạnh: trong điều kiện thuận lợi, chỉ sau 12 giờ, từ một vi khuẩn ban đầu có thể sinh ra tới 10 triệu vi khuẩn mới.

authorStream Live Help