ACV_presentatie_onderzoeksvoorstel_groep30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Tessa Van Kerchove, Raïssa Van Peer, Freya Weverbergh, Anne Carpentier

Comments

Presentation Transcript

Presentatie onderzoeksvoorstel:

Presentatie onderzoeksvoorstel 2016 - 2017 vakgroep Onderwijskunde Anne Carpentier , Freya Weverbergh , Raïssa Van Peer, Tessa Van Kerchove

PROBLEEMSTELLING:

PROBLEEMSTELLING 3

PROBLEEMSTELLING:

PROBLEEMSTELLING Uitdagingen Kinderlijk Aseksueel Gebrek aan ondersteuning Vorming 4

doelstelling:

doelstelling Respect Veiligheid Gevoelens Vorming Leidraad 5

hoofdvraag:

hoofdvraag Op welke manier kan er gepaste ondersteuning geboden worden omtrent relationele en seksuele vorming aan adolescenten van vijftien- tot twintigjarige leeftijd met een licht tot matige verstandelijke beperking ? 6

deelvragen:

deelvragen Seksualiteit Relationele en seksuele vorming Basisaspecten Veiligheid waarborgen Communicatie binnen voorziening 7

methodologie:

methodologie 8

onderzoeksstrategie:

onderzoeksstrategie Literatuurstudie Interviews Vorming op maat Externe observator Evaluatie 9

Verzameling gegevens:

Verzameling gegevens Beperking Leeftijd Doelpubliek Participanten 10

analysemethode:

analysemethode Mixed methods Stappen data-analyse Observatie Interview Vorming op maat 11

Ethische richtlijnen:

Ethische richtlijnen Informed consent Reflexivity Confirmability audit Persistent observation Triangulatie 12

verantwoording:

verantwoording 13

Tijdspad:

Tijdspad 14

Tijdspad:

Tijdspad 15

Tijdspad:

Tijdspad 16

randvoorwaarden:

randvoorwaarden 17

Financiële middelen:

Financiële middelen 18

Ethische richtlijnen:

Ethische richtlijnen Grondhouding Respect Gelijkwaardigheid Authenticiteit Veiligheid Informed Consent 19

Eventuele beperkingen:

Eventuele beperkingen Communicatie Onveiligheid Ongewenst effect Diversiteit Ontwikkelingsleeftijd 20

Verwachte resultaten:

Verwachte resultaten 21

Verwachte resultaten:

Verwachte resultaten Bewustwording “Nee is nee” Taalgebruik Hulp vragen Ondersteuning Verantwoorde keuzes 22

discussie:

discussie 23

Mogelijk waardevolle uitkomst:

Mogelijk waardevolle uitkomst Verminderen grensoverschrijdend gedrag Grenzen leren kennen Leidraad 24

referenties:

referenties 25

Anne Carpentier, Freya Weverbergh Raïssa Van Peer Tessa Van Kerchove> studenten schakelprogramma < directie, afdeling of dienst > E <voornaam>.<achternaam>@ugent.be T +32 9 000 00 00 M +32 400 00 00 00 www.ugent.be :

Ghent University @ ugent Ghent University Anne Carpentier , Freya Weverbergh Raïssa Van Peer Tessa Van Kerchove > studenten schakelprogramma < directie, afdeling of dienst > E <voornaam>.<achternaam>@ugent.be T +32 9 000 00 00 M +32 400 00 00 00 www.ugent.be

authorStream Live Help