Idade Antiga

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentación para primaria sobre a Idade Antiga

Comments

Presentation Transcript

A IDADE ANTIGUA:

A IDADE ANTIGUA CEIP FRIAN-TEIS 6º DE PRIMARIA

PowerPoint Presentation:

1. As primeiras civilizacións da historia 1.1A civilización grega 1.2A civilización romana 2. Grecia 2.1Atenas 2.2Esparta 3. A cultura grega 4. Roma 5.A idade antiga na Península Ibérica CEIP FRIAN-TEIS

1.- AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS DA HISTORIA:

1.- AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS DA HISTORIA As primeiras civilizacións foron sociedades gobernadas por grandes cidades. Utilizaban a escritura e a moeda. As que máis influiron na Península Ibérica foron: - A civilización grega. - A civilización romana CEIP FRIAN-TEIS

1.1 A civilización grega:

1.1 A civilización grega Orixinouse no sueste de Europa Comerciaron polo Mediterráneo CEIP FRIAN-TEIS

1.2 A civilización romana:

1.2 A civilización romana Xurdiu na Península Itálica. Estendeuse polo Mediterráneo e centro de Europa .

2.- GRECIA:

2.- GRECIA Estaba formada por polis (cidades independentes). Estendéronse polo Mediterráneo fundando colonias para comerciar. As dous polis máis importantes son: Atenas e Esparta CEIP FRIAN-TEIS

2.1.- Atenas:

2.1.- Atenas Forma de goberno: democracia Educación: formación integral Organización social: Cidadáns: homes libres con dereitos políticos Metecos: estranxeiros sen dereitos políticos. Escravos: propiedade do dono.

2.2.- Esparta:

2.2.- Esparta Forma de goberno: oligarquía. Educación: militarista, educación para la guerra Organización social: Espartanos: cidadáns libres Periecos: comerciantes e artesáns Ilotas: escravos, propiedade do Estado CEIP FRIAN-TEIS

3.- A cultura grega:

3.- A cultura grega Os gregos alcanzaron un gran desenvolvemento cultural: Ciencias. Matemáticas, física Relixión: politeístas. Literatura: teatro Arte: escultura e arquitectura Deportes: xogos olímpicos 3.1.- Xogos olímpicos Os XX. OO. da antigüedade eran considerados como o festival relixiooso, atlético e cultural máis importante de Grecia. O primeiro rexistro histórico dos XX. OO. data do ano 776 A.C. Celebrábanse cada catro anos na cidade de Olimpa durante os meses de agosto ou setembro e o único premio pola victoria era a coroa de oliveira.

4.- Roma:

4.- Roma Xurdiu na Península Itálica e difundiu a súa cultura e organización política polo Mediterráneo e centro de Europa Organización social: A sociedade romana estaba dividida e tres grupos: Patricios: cidadáns máis importantes. Ocupaban os cargos políticos e militares. Plebeos: composto por comerciantes e artesáns. Escravos: propiedade do amo, ocupábanse de traballar nas minas, no servizo doméstico CEIP FRIAN-TEIS

PowerPoint Presentation:

Cultura: adoptaron moitas caracrterísticas da cultura grega. Relixión: politeístas. Vida urbana: espectáculos de teatro, circo, ... Arquitectura: desenvolvemento de obras públicas (calzadas, pontes, acueductos, ...) CEIP FRIAN-TEIS

5.- A IDADE ANTIGA NA PENÍNSULA IBÉRICA:

5.- A IDADE ANTIGA NA PENÍNSULA IBÉRICA 5.1.- A colonización dos pobos mediterráneos Durante a Idade Antiga os gregos fundaron as súas colonias no Mediterráneo co obxectivo de comerciar. Vendían cerámica a cambio de metais preciosos e productos agrícolas, 5.2.- A Hispania romana Hispania foi unha das zonas máis romanizadas do Imperio romano. Lingua: latín que deu orixe ao galego, español e catalán. Dereito romano: primeiras leis aplicadas na Península. Obras públicas: calzadas, pontes, ... Desenvolvemento urbano: fundaron numerosas cidades que dotaron de edificios públicos (termas, circos, templos, acueductos, ...) CEIP FRIAN-TEIS

authorStream Live Help