Tình hình phát triển nông thôn ở Việt Nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bạn học trường nào? Ngành gì? Bạn cần down tài liệu này nếu có ích? Chi tiết liên hệ : Nhung Tẹc ([email protected])

Comments

Presentation Transcript

NGUYÊN LÝ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

NGUYÊN LÝ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Tình hình phát triển nông thôn ở Việt Nam

Những nội dung chính:

www.themegallery.com Những nội dung chính Click to edit text styles Edit your company slogan 1. Tổng quan về nông thôn 2. Thực trạng phát triển nông thôn Việt Nam 3. Giải pháp của nhà nước

Mở đầu::

www.themegallery.com Mở đầu: Nông thôn Việt Nam   là danh từ để chỉ những vùng đất trên lãnh thổ  Việt Nam , ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng  nông nghiệp . Ở Việt Nam, cho đến năm 2009 , có đến 70,4% dân số sống ở vùng nông thôn, trong khi tỷ lệ này vào năm 1999 là 76,5 %.  Con số đó những năm trước còn lớn hơn nhiều . Click to edit text styles Edit your company slogan

I. Tổng quan về nông thôn:

I. Tổng quan về nông thôn Ở Việt Nam , nông thôn được định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học xuất bản năm 2002 ,là khu vực tập trung chủ yếu làm nghề nông ( Vũ Đình Thắng và Hoàng Văn Định ,2002:5 ) Nông thôn là khái niệm dùng để chỉ một xã hội được tổ chức trên nền tảng sản xuất nông nghiệp và dân cư của nó là những người làm ruộng. Tác giả Lê Cao Đoàn (2001) 1. Khái niệm nông thôn Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có định nghĩa chuẩn xác về nông thôn còn nhiều quan điểm khác nhau.

I. Tổng quan về nông thôn:

Click to edit text styles Edit your company slogan I. Tổng quan về nông thôn 2. Những đặc trưng cơ bản của nông thôn Các cư dân chủ yếu là nông dân và làm nghề nông. Nông thôn thể hiện tính chất đa dạng về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái. Cư dân nông thôn có mối quan hệ họ tộc và gia đình khá chặt chẽ Nông thôn lưu giữ và bảo tồn nhiều di sản văn hóa của các quốc gia So với đô thị, nông thôn có cơ cấu hạ tầng, trình độ tiếp cận thị trường, trình độ sản xuất hàng hóa thấp hơn.

I. Tổng quan về nông thôn:

I. Tổng quan về nông thôn Phát triển nông thôn Phải năm chắc các điều kiện cụ thể của từng vùng Cần phân loại nông thôn khai thác tốt tiềm năng của mỗi vùng Rút ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị. Click to edit text styles Edit your company slogan

2. Thành tựu của phát triển nông thôn ở Việt Nam.:

www.themegallery.com 2. Thành tựu của phát triển nông thôn ở Việt Nam. Khôi phục và phát triển các làng nghề cổ truyền, các làng nghề truyền thống. Phát triển các dịch vụ kinh tế kỹ thuật ở nông thôn Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn Click to edit text styles Edit your company slogan công nghiệp hoá, hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp Đ ời sống của người dân

II. Thực trạng phát triển nông thôn Việt Nam:

www.themegallery.com II. Thực trạng phát triển nông thôn Việt Nam Click to edit text styles Edit your company slogan 1. Tình hình chung. Cởi trói Xóa bỏ chính sách “ngăn sông, cấm chợ”, để hàng hóa, trong đó có nông sản, được tự do buôn bán, không phân biệt chủ thể (quốc doanh hay dân doanh), không giới hạn qui mô và địa giới hành chính. Chính sách Thúc đẩy Với vai trò thúc đẩy sự phát triển, đạt chất lượng mới cao hơn, nó phải được hoạch định có căn cứ khoa học và thực tiễn

3. Thách thức và khó khăn của việc phát triển nông thôn Việt Nam:

www.themegallery.com 3. Thách thức và khó khăn của việc phát triển nông thôn Việt Nam Kinh tế nông thôn còn mang đậm tính chất thuần nông. Cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình rừng bị tàn phá, đất đai bị xói mòn, diện tích đồi núi trọc tăng lên. Thiên tai, bão lũ lụt có nguy cơ ngày càng tăng. Tỷ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn còn khá cao. Bộ máy quản lý hành chính và trình đọ quản lý cán bộ ở nông thôn còn thấp.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

www.themegallery.com III. NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Click to edit text styles Edit your company slogan Thực hiện chính sách kích cầu, phát triển nông thôn bền vững Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Giải pháp đối với vốn đầu tư và chương trình phát triển Sắp xếp, củng cố các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã Vấn đề ngân sách, tài chính, tiền tệ và tín dụng Những vấn đề bức xúc về xã hội Củng cố cơ sở hạ tầng

NÔNG THÔN VIỆT NAM:

NÔNG THÔN VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

Thank You ! www.themegallery.com Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Phương Lê Thi Hoa Phạm Thị Mỹ Nguyễn Thị Hoài Thu Trần Thị Hằng Nguyễn Thị Cẩm Hằng Trần Thị Kim Anh