101 Zen9_Không Trộm Được Trăng_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 9. Không Trộm Được Mặt Trăng 9. The Moon Cannot Be Stolen Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

Slide 2:

Thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ một tên trộm vào chòi chỉ để khám phá ra là chẳng có gì trong đó để trộm. Ryokan, a Zen master, lived the simplest kind of life in a little hut at the foot of a mountain. One evening a thief visited the hut only to discover there was nothing in it to steal.

Slide 3:

Ryokan trở về, bắt gặp tên trộm, “Có lẽ anh đã đi một quãng đường dài để thăm tôi,” thiền sư nói với tên trộm, “và anh không nên về không. Vậy hãy nhận áo quần của tôi làm quà tặng.” Ryokan returned and caught him. “You may have come a long way to visit me,” he told the prowler, “and you shoud not return emptyhanded. Please take my clothes as a gift.”

Slide 4:

Tên trộm sửng sốt. Hắn nhận áo quần và lẩn đi. The thief was bewildered. He took the clothes and slunk away.

Slide 5:

Ryokan ngồi trần truồng, ngắm trăng. “Tội nghiệp,” thiền sư nghĩ thầm, “Ước gì mình có thể cho anh ta mặt trăng đẹp đẻ này.” Ryokan sat naked, watching the moon. “Poor fellow, ” he mused, “I wish I could give him this beautiful moon.”

Slide 6:

Bình: • Gặp trộm thì la hét, đánh đập, chửi bới. Đó là phản ứng của đại đa số người. Đại đa số được “lập trình” như thế, và các phản ứng như vậy chỉ là lập trình máy móc như robot. “Phản ứng” là bị động. “Phản ứng theo lập trình” là nô lệ của lập trình. Thiền sư hoàn toàn chủ động tâm mình. Xử với mọi người như khách quý, dù hắn là ai. Đó là một tâm thức hoàn toàn tự do, hoàn toàn do chính mình làm chủ. Thiền sư cũng chẳng buồn hỏi “Tại sao anh làm thế?” để nghe giải thích hợp lý như là “Con tôi đang bị bệnh, cần tiền mua thuốc.” Mọi người là khách quý của thiền sư, thế thôi – không điều kiện, không ràng buộc. Một tâm thức hoàn toàn tự do. Annotations Catching a thief, then beating and scolding him. That is the reaction of most people. Most of us are programmed that way, and such a reaction is programmed and robotic. Reaction is passive, reactive. Reacting as programmed means being a slave to the program itself. The Zen master is always in total control of his mind. He treats everyone as honor guest, whoever that person is. That is a totally free mind, a mind under the full control of itself. The Zen master didn’t even ask “Why did you do that?” to hear some reasonable explanation such as “My child is sick, I need money for his medicine.” Everyone is the master’s precious guest. That’s all. No condition, no string attached. A totally free mind.

Slide 7:

• Cũng như vị linh mục trong Les Miserables của Victor Hugo, dùng tình yêu và ân cần mà xử với kẻ trộm, có thể làm cho người đó sửng sốt đến độ sẽ không muốn làm sai nữa và chỉ muốn làm điều thiện. • Còn cái đáng giá hơn cả bộ áo quần của thiền sư cả muôn nghìn lần – cái đẹp hiền dịu của ánh trăng và những phút giây hạnh phúc nhìn ngắm nó. Đó mới là quà quý để tặng khách. Nhưng đương nhiên là không được. • Thực ra, anh trộm cũng đã có mặt trăng rồi, và cũng đã có thể ngắm trăng sung sướng rồi. Nhưng nếu anh không biết ngắm trăng thì đành chịu. Người khác không thể cho anh mặt trăng và sự ngắm trăng. Similar to the action of the priest in Victor Hugo’s Les Miserables, using love and kindness to treat the thief may shock him so much that he would never want to do wrong again and would turn around to do good. There is something much more valuable than the Zen master’s clothing – the gentle beauty of the moon and the blissful time one spends watching it. That is a precious gift to give. Alas, it can’t be given. Indeed, the thief already has his moon and he may watch the moon with bliss. But if he doesn’t know how to enjoy the moon, no one can help him. No one can give him the moon and the art of moon watching.

Slide 8:

• Mặt trăng là biểu tượng của tâm tĩnh lặng, tâm trong sáng, tâm giác ngộ, tâm Phật – ai cũng đã có hết rồi. Thấy nó được hay không, hưởng nó được hay không, là do chính mình. Chẳng ai có thể làm được điều đó cho mình. (Trần Đình Hoành dịch và bình) The moon is the symbol of the quiet heart, the bright heart, the enlightened heart, the Buddha’s heart – everyone has it already. Whether a person can see it and benefit from it depends on himself. No one can do that for him. (Trần Đình Hoành annotated)

Slide 9:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 10 – “ Bài thơ cuối cùng của Hoshin ” Deep thanks to all talented photographers whose great works appear in this presentation