Valentine DCN_Quotation_TLTP

Views:
 
     
 

Presentation Description

Love Quotes

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

DANH NGÔN TÌNH YÊU Quotes & Dịch : Trần Đình Hoành PPS: Trần Lê Túy-Phượng

Slide2:

Một cặp vợ chồng hỏi: “Chúng con phải làm gì để có tình yêu bền lâu?” Thầy nói: “Hãy cùng nhau yêu những thứ khác.” A newly married couple said: “What shall we do to make our love endure?” Said the Master, “Love other things together.” (Unknown author)

Slide3:

Tình yêu bắt đầu bằng chăm sóc những người gần nhất - người trong nhà. Love begins by taking care of the closest ones - the ones at home. (Mother Teresa)

Slide4:

Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường nghĩ đến cảm xúc. Nhưng sự thực là bên cạnh cảm xúc luôn luôn có những nghĩa vụ của tình yêu.   When talking about love, we usually think about emotions,   but beside emotions are the obligations of love. (TĐH)

Slide5:

Nhưng nế u bạn yêu thật sự, thì nghĩa vụ không còn là nghĩa vụ, mà là những điều bạn tình nguyện làm vì yêu.   However if you truly love, obligations are no longer obligations, but become your voluntary acts for love. (TĐH)

Slide6:

Khi phát tiết ra thành hành động, thì hành động của tình yêu là phục vụ.  When appearing as action, the action of love is to serve.   (TĐH)

Slide7:

Yêu thương là tha thứ không ngừng. Love is an act of endless forgiveness. (Peter Ustinov)

Slide8:

Tâm là chủ. Nếu tâm mình đúng thì mọi hành động tự động đúng theo.   The heart is the chief.  If the heart is right, all the actions are automatically right. (TĐH)

Slide9:

Mỗi khi có vấn đề, nếu bạn muốn giải quyết vấn đề, thì hãy tạm gác mọi sự qua một bên, và cố gắng tĩnh lặng và yêu thương trước nhất.   Whenever there is a problem, if you want to solve that problem, then set aside everything and try first to be quiet and loving. (TĐH)

Slide10:

Tĩnh lặng thường đi đôi với yêu thương Serenity usually goes together with love (TĐH)

Slide11:

Các kho tàng lớn nhất con mắt không thấy, nhưng trái tim tìm ra . The greatest treasures are those invisible to the eye but found by the heart. (Unknown author)

Slide12:

Chỉ có tình yêu thật sự trong trái tim mình đối với tất cả mọi người mới làm cho mình thực sự tĩnh lặng trong mọi trường hợp,   Only true love in our heart for every person would keep us serene in all circusmtances. (TĐH)

Slide13:

Nếu bạn muốn có bạn thì hãy mở trái tim mình ra,   If you want to have friends, open your heart (TĐH)

Slide14:

Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thù thành bạn. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend (Martin Luther King, Jr.)

Slide15:

Tình yêu và từ tâm rất cần thiết, không phải xa xỉ phẩm. Không có chúng, nhân loại không thể tồn tại. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive. (Dalai Lama)

Slide16:

Tình yêu chiến thắng tất cả; hãy đầu hàng tình yêu Love conquers all things; let us surrender to love. (Vigil)

Slide17:

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này, đó là hy sinh thân mạng của mình cho bạn mình. Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends . (John 15:13)

Slide18:

Tâm linh là trái tim hướng đến loài người.   Spirituality is a heart leaning toward humanity (TĐH)

Slide19:

Thượng đế có thể khóc hay mỉm cười trong lòng ta, nhưng luôn luôn có đó và luôn luôn thương yêu chúng ta. Thượng đế đã chẳng bao giờ đi đâu cả. God may cry or smile in our heart, but God has always been there and has always loved us.   God has never gone elsewhere. (TĐH)

Slide20:

Thượng đế là tình yêu.   God is love. (1 John 4:8)

Slide21:

Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng