Sinh Nhật DCN Sáu tuổi

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

HÂN HOAN CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỌT CHUỐI NON TRÒN SÁU TUỔI 07 – 02 2009 - 2015 MATTA XUÂN LÀNH

Slide2:

SÁU NĂM TRÒN ĐỌT CHUỐI NON TỪNG NGÀY GIEO VÃI HẠT GIỐNG NỀN TẢNG CỦA TƯ DUY TÍCH CỰC

Slide3:

TÔI ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC ĐCN TƯ DUY TÍCH CỰC DẠY CHÚNG TA SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG SÂU XA HƠN LÀ ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Slide4:

TÔI ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC ĐCN TƯ DUY TÍCH CỰC ĐÒI HỎI CHÚNG TA TIN VÀO TƯƠNG LAI SÁNG SỦA VÀO MỘT CÔNG LÝ VÔ HÌNH VÀO MỘT LÝ LẼ XUYÊN MỌI THẾ GIỚI HỮU HÌNH

Slide5:

TÔI ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC ĐCN TÔI CÓ THỂ TÍCH CỰC VÀ YÊU MẾN ANH DÙ LÀ ANH ẤY ĐÃ GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ THIỆT HẠI CHO TÔI

Slide6:

BỞI VÌ THƯỢNG ĐẾ ĐÃ SINH RA TẤT CẢ CHÚNG TA TRONG HÌNH ẢNH CAO ĐẸP CỦA NGÀI

Slide7:

VÀ THƯỢNG ĐẾ MUỐN TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KỂ CẢ KẺ THÙ

Slide8:

TÔI ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC ĐCN CÁCH SỐNG TỪ BI HỈ XẢ VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KỂ CẢ PHƯỜNG TRỘM CẮP

Slide9:

VÌ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CHỈ LÀ NHỮNG CƠN SÓNG PHÙ DU CỦA MỘT ĐẠI DƯƠNG “SỰ THẬT”

Slide10:

VÀ ĐẠI DƯƠNG ĐÓ CHÍNH LÀ “CÁI TÂM” NGUYÊN THỦY CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA VÀ LÀ “BẢN TÍNH” NGUYÊN THỦY CỦA VŨ TRỤ.

Slide11:

TÔI ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC ĐCN SỰ THA THỨ VÀ NHÂN ÁI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KỂ CẢ NHỮNG NGƯỜI XẤU XA GIAN ÁC

Slide12:

VÌ TRỜI SINH RA TẤT CẢ CHÚNG TA VỚI “NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN”

Slide13:

VÀ NẾU TÔI THA THỨ VÀ NHÂN ÁI VỚI NGƯỜI TRỜI SẼ THA THỨ VÀ NHÂN ÁI VỚI TÔI

Slide14:

TÔI ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC ĐCN CHỈ CÓ SUỐI NGUỒN TÂM LINH MỚI CHO CHÚNG TA MỘT TƯ DUY TÍCH CỰC DỊU DÀNG KHÔNG VỊ KỶ KHÔNG ĐẶT TRÊN DANH LỢI KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG (Trích bài “Nền Tảng của Tư Duy Tích Cực_TĐH” Em Chân Thành Kính cảm ơn Anh Hai Sáu năm miệt mài duy trì và phát triển “Nền Tảng của Tư Duy Tích Cực” cho mọi thế hệ _ 2015