Творчість Андрушкова

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку за системою М.Монтессорі

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1

slide 2:

2 Автори: Л.А. Андрушкова вихователь групи вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи М.Монтессорі дошкільного навчального закладу № 15 м.Кам’янець-Подільського Даний посібник містить практичний та теоретичний матеріал для розвитку творчої особистості дошкільників засобами образотворчого мистецтва. В ньому поданий практичний матеріал: конспекти дидактичні ігри плани з мистецької діяльності методичні рекомендації критерії для визначення рівня компетентності вихованців в дошкільному навчальному закладі. Матеріал спрямований на розвиток інтересу дітей до різних видів мистецтва: декоративно-прикладного живопису на оволодіння технічними прийомами роботи з різними матеріалами та в різних техніках образотворчого мистецтва. Посібник рекомендований вихователям дошкільних навчальних закладів та батькам вихованців.

slide 3:

3 ЗМІСТ

slide 4:

4 «Діти не просто переносять на папір щось з навколишнього світу а живуть у цьому світі входять у нього як творці краси насолоджуються цією красою». В.А.Сухомлинский ПЕРЕДМОВА кий складний і багатогранний дитячий світ Скільки таємниць і загадок живе у ньому У світі який створив юний художник а не просто хлопчик чи дівчинка. Марія Монтессорі писала «Кожна людина повинна вкласти в світову гармонію свій внесок яким би він скромним не був…». Щоб бачити і насолоджуватися красою та гармонією навколишнього необхідно розвивати свої органи чуттів. Розбудити їх допоможе мистецтво. Мистецтво в широкому сенсі цього слова. Насамперед знайомство з ним має відбуватися в сімї та суспільстві а потім – у навчальному закладі. Зображувальна діяльність має важливе значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формується спостережливість естетичне сприймання художній смак художні здібності. Зображувальна діяльність надає можливість доступними засобами виразити емоційний стан дитини її ставлення до навколишнього світу вміння самостійно створювати прекрасне а також розвиває вміння бачити прекрасне в повсякденному житті в творах мистецтва. Образотворча діяльність є основою в формуванні творчих

slide 5:

5 здібностей дитини які в свою чергу відіграють провідну роль в становленні цілісної особистості. Ці здібності дозволяють дитині самостійно аналізувати дійсність знаходити рішення в нових ситуаціях свідомо ставитись до власної діяльності. Дошкільний вік найбільш сприятливий для розвитку сприйняття дитини удосконалення органів чуття накопичення уявлень про навколишній світ. Бажання створити образ ставить перед дошкільником нове завдання – мати образотворчі вміння знати зображувальні можливості матеріалів технік засобів виразності якими необхідно скористатись щоб досягти результату. Лише за такої умови будуть задіяними всі психічні процеси узгодженими прагнення і можливості дитини отримати виразний образ який задовольнив би саму дитину і тих хто її оточує. На думку вчених у дітей дошкільного віку розвиток сприйняття здійснюється інтенсивніше ніж становлення довільних рухів від яких залежить розвиток зображувальних здібностей. Дитина дуже рано набуває здатності сприймати не лише колір форму будову предметів але й красу довкілля милуватися захоплюватися красивими предметами та об’єктами сприймати художній образ в творах мистецтва. Працюючи в групі вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи Монтессорі ми надаємо дітям свободу для внутрішньої духовної діяльності: діти обирають в своєму оточенні те що привертає їх увагу спілкуються з ним роблять свої «відкриття» діляться ними з іншими дітьми.

slide 6:

6 РОЗДІЛ І. МИСТЕЦТВО В ЖИТТІ ДОШКІЛЬНИКА В умовах сучасного реформування дошкільної освіти зокрема особистісно-орієнтованих технологій навчання та виховання проблема художньо-еститчного виховання дошкільників засобами мистецтва є актуальною і вимагає створення нових теорій та впровадження новітніх методик. Разом з тим практика сьогодення зумовлює розгляд значимості мистецтва в процесі формування особистісно-ціннісного ставлення дошкільників до образотворчої діяльності як до духовних цінностей людства. Окремими питаннями образотворчої діяльності дітей дошкільного віку займались науковці: Н.О. Ветлугіна Н.М. Зубарєва В.О. Єзикєєва Є.В. Бєлкіна. Мистецтво відіграє велике значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість естетичне сприйняття художній смак творчі здібності. Під час художньої діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити свій емоційний стан своє ставлення до навколишнього світу вчиться самостійно створювати прекрасне помічати його в повсякденному житті у творах мистецтва. Прилучення дитини до світу художньої культури є визнаним пріоритетом дошкільного виховання. І це на нашу думку є цілком зрозумілим адже мистецтво - сфера «високої» культури яка доступна і відкрита дитині для освоєння. Завдання педагога допомогти дитині увійти у світ художньої культури і бути успішним у ньому. Інноваційні процеси в галузі дошкільної освіти розгортаються через пошук умов та форм організації педагогічного процесу який забезпечував би дитині можливість самовизначення саморозвитку та соціалізації.

slide 7:

7 Мистецтво - творче відображення відтворення дійсності в художніх образах. Існує і розвивається як система взаємоповязаних між собою видів різноманіття яких обумовлено багатогранністю самого реального світу відображуваного в процесі художньої творчості. Види мистецтва - це історично сформовані форми творчої діяльності що володіють здатністю художньої реалізації життєвого змісту і розрізняються за способами її матеріального втілення слово в літературі звук у музиці пластичні і колористичні матеріали в образотворчому мистецтві і т. д.. У сучасній мистецтвознавчій літературі склалися певна схема і система класифікації мистецтв хоча єдиної досі немає і всі вони відносні. Найбільш поширеною схемою є його поділ на три групи. Додаток 1 Однією із ланок мистецької діяльності дошкільнят є образотворче мистецтво - група видів художньої творчості що відтворюють візуально сприйняту дійсність. Твори мистецтва мають предметну форму що не змінюється в часі і просторі. Дитина набуває образотворчих умінь поетапно завдяки відповідній послідовності виконуваних нею творчих завдань.Додаток 2. Слід залучати дошкільнят до витоків духовності використовуючи український фольклор та народно-вжиткове мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво - розділ мистецтва він охоплює ряд галузей творчості що присвячені створенню художніх виробів призначених головним чином для побуту. Його творами можуть бути: різне начиння меблі тканини знаряддя праці засоби пересування а також одяг і всякий рід прикраси. Витвори народного мистецтва близькі дітям барвистістю

slide 8:

8 простотою композиції. Знайомлячи дітей під час організованої діяльності з витворами декоративного мистецтва різних областей і народностей нашої країни виховується у дітей любов до Батьківщини шанобливе ставлення до праці людей що створюють цю красу.Додаток 3 Проводячи дидактичні ігри на закріплення кольорів форми текстури предметів для молодших дітей проводжу такі дидактичні ігри: «Впізнай за тінню» «Підбери за кольором» «Заховай мишку» тощо. Для старших дошкільників використовую дидактичні ігри: «Чорно-білі смужки» «Колір і форма» «Змішай фарби» «Кольорові лампочки» тощо. Додаток 4 У розв’язанні основних завдань державних програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» робиться акцент на інтеграцію родинного і суспільного виховання. Головним у змісті роботи з батьками вбачаю співпрацю в освітньо-виховному процесі використовуючи нові нетрадиційні форми роботи з сімейного виховання. Додаток 5

slide 9:

9 РОЗДІЛ ІІ. МОНТЕССОРІ-ПЕДАГОГІКА І ТВОРЧІСТЬ ДИТИНИ «Допоможи мені зробити це самому» - гасло відомого італійського педагога-гуманіста М.Монтессорі. Мета Монтессорі-педагогіки полягає у тому «щоб збудити в душі дитини людину що дрімає в ній». Три провідні положення характеризують суть педагогічної теорії М.Монтессорі:  Виховання повинне бути вільне.  Виховання повинне бути індивідуальне.  Виховання повинно спиратися на дані спостереження за дитиною. Забезпечення цих чинників – найголовніше завдання розвитку і виховання дітей дошкільного віку. М.Монтессорі закликала: «Дозвольте дитині залишити на полотні слід божественного творіння. Дозвольте дитині взяти крейду і намалювати на дошці простий контур або перше зображення побаченого листочка. Дитина шукає всі можливі слова всі способи самовираження. Тому що немає слів здатних виразити усе багатство її внутрішнього життя. Вона розмовляє пише малює і співає як пташка весною». За педагогічною системою М.Монтессорі в основі творчих здібностей лежать вміння спостереження й аналізу вона звертала увагу педагогів на обов’язковість надання допомоги дитині в упорядкуванні й систематизації вражень від сприйняття навколишнього світу: «Нам слід учити дітей упорядковувати в думці систематичні спостереження учити їх над ними роздумувати і прислухатися до себе. Якщо ми не вміємо направити їх так щоб вони відчували що твориться в їх душі… то ми не

slide 10:

10 допомагаємо розвитку їхньої уяви». Завданням же вихователя або вчителя як його називають в системі Монтессорі є допомогти дитині організувати свою діяльність в цьому середовищі піти свої власним унікальним шляхом реалізувати свій творчий потенціал. Провідна ідея вчення Монтессорі полягає у необхідності створення педагогом предметно-просторового середовища в якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності. Це середовище має забезпечити розвиток кожної дитини за її індивідуальним темпом. Отже середовище Монтессорі – це певним чином підготовлений простір у якому розміщені матеріали для розвитку дітей умовно розділені на зони. У такому просторі кожна дитина вибирає собі заняття відповідне його насущної потреби у власному розвитку. Педагогічній системі М.Монтессорі забезпечили світове визнання дві головні тези: свобода і самостійність Основна ідея методу Марії Монтессорі полягає в стимулюванні дитини до саморозвитку. Цей результат досягається за допомогою підготовленого середовища яке створює вихователь виходячи з психологічних потреб дитини. Воно має чітку логіку побудови і містить всі необхідні матеріали з наступних областей розвитку. Педагог-Монтессорі впливає на дитину не прямо а за допомогою дидактичних матеріалів до яких дитина діє за підготовленою програмою. Педагог не сидить за столом а проводить час в індивідуальних заняттях працюючи з дитиною за столиком або на килимку. Центральне місце у педагогічній технології Монтессорі належить дидактичному матеріалу який є важливим засобом становлення фізичних і психічних функцій дитини розвитку її творчості уваги волі.

slide 11:

11 Працюючи з дітьми для розвитку художньо-естетичних здібностей особливу увагу звертаю на сенсорні Монтессорі-матеріали які сприяють загальному художньому розвитку. «Презентація» - це демонстрація дитині правильного використання нового матеріалу. Її мета полягає не лише в ознайомлені з новими якостями і застосування матеріалу а й у створенні для педагога можливостей більше дізнатися про дитину та її внутрішній розвиток. Основний урок презентація повинен вибудовуватися на основі індивідуального підходу до дитини. Вона проходить у вигляді трьохступеневого уроку. . Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей тим самим викликаючи прагнення займатися такою цікавою справою. Оригінальне малювання розкриває творчі можливості дитини дозволяє відчути фарби їхній характер і настрій. У роботі використовуємо різноманітні нетрадиційні техніки та способи малювання дотримуючись методичних рекомендацій. Додаток 6 Нетрадиційні техніки малювання - це поштовх до розвитку уяви творчості прояву самостійності ініціативи вираження індивідуальності Додаток 7. Застосовуючи та комбінуючи різні способи зображення в одному малюнку дошкільнята вчаться думати самостійно вирішувати яку техніку використовувати щоб той чи інший образ вийшов виразним. Інтегруючи образотворче мистецтво з різними галузями організованої діяльності у вихованців групи створюється позитивна мотивація до навчання викликаючи радісний настрій знімаючи страх перед процесом образотворчої діяльності. Додаток 8

slide 12:

12 Образотворча діяльність може інтегруватись у різні види діяльності: мовленнєву музичну пізнавальну інформаційно- комунікаційну. Заняття інтегрованого характеру викликають інтерес сприяють зняттю перенапруги перевантаження і стомлюваності за рахунок переключення їх на різноманітні види діяльності. Такі заняття сприяють більш тісному контакту всіх фахівців і співпраці з батьками в результаті утворюється доросло-дитяче співтовариство. Спостерігаючи за роботою дітей групи вихователь проводить тестування за питаннями програми «Українське дошкілля» та педагогічною системою М.Монтессорі аналізуючи рівень знатьумінь та навичок їх образотворчої діяльності. Результати записує в карту для визначення компетентності дитини. Додаток 9 Всі діти люблять малювати. Творчість для них - це відображення душевної роботи. Почуття розум очі і руки - інструменти душі. Для дитини звичні і знайомі сліди що залишаються після олівців фломастерів кулькових ручок і пензликів але залишається дивним використання пальчиків і долоньок для малювання штампів і трафаретів. Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей тим самим викликаючи прагнення займатися таким цікавим справою. Оригінальна малювання розкриває творчі можливості дитини дозволяє відчути фарби їхній характер і настрій. І зовсім не страшно якщо ваш маленький художник забрудниться головне - щоб він отримував задоволення від спілкування з фарбами й радувався результатам своєї праці.

slide 13:

13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Акишев С.В. Активизация творческих проявлений в танце старших дошкольников: Автореф. дис. … кан. пед . наук 13.00.01 / АПН НИИ дошкольного воспитания. – М. 1989. – 16 с. 2. Артемова Л.В. Театр і гра. Вдома у дитячому садку в школі: Пер. з рос. 2-е вид. – К.: Томіріс 2002. – 291 с. 3. Барташнікова І.А. Барташнікова О.О. Розвитлок уяви та творчих здібностей у дітей 5-7 років. – Тернопіль: «Богдан» 1998. – 88 с. 4. Бібліотечка вихователя дитячого садка. Чарівний світ мистецтва. – Київ: «Київська правда». – 2008. 5. Бурокова Л.В. Формирование познавательной активности у старших дошкольников при изучение сезонных явлдений природы: Дыс. канд. пед. наук: 13.00.01. – К. 1994. – 168 с. 6. Данилина Т.А. Зедгенидзе В.Я. Степанина Н.М. В мире детских эмоций: Пособтие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс 2004. – 160 с 7. Каратаєва М.І. Грицюк Л.А. Розвиток творчої особистості дошкільника. – Кам’янець-Подільський. 2004. 8. Кульчицька О.І. Творча обдарованість. Специфіка для дитячої обдарованості // Обдарована дитина. – 2001. - №1. – С.3 – 10. 9. Лохвицька Л.В. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально ігровому середовищі: Автореф. дис. канд. пед . наук: 13.00.08 / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – К. 2000. – 20 с. 10. Поламарчук Л.Н. Формирование художественно- эстетической компетенции детей дошкольного возраста. Запорожье: ЛИПС.Лтд. 2002. – 112 с.

slide 14:

14 11. Психічний розвиток дитини дошкільника: Навчальний посібник для педагогів практичних психологів студентів педагогічних навчальних закладів / Наук. ред. С.Є.Кулачківська. – К.: Світич 2004. – 75с. 12. Проп В.Я. Морфология сказки. – М. 1969. 13. Сказка как источник творчества детей: Пособие для пелагогов дошкольных учреждений / Науч. рук. Ю.А.Лебедев. – М.: ВЛАДОС 2001. – 288 с. 14. Суржанська В.А. Творчі завдання в роботі з дітьми старшого дошкільного віку: Навчальний посібник для студентів факультетів дошкільного виховання денної та заочної форми навчання та вихователів ДНЗ.

slide 15:

15

slide 16:

16 Додаток 1

slide 17:

17 Додаток 2

slide 18:

18 Додаток 3 Види роботи Виховані завдання Методи і методичні прийоми Показники результативності Знайомство з інтер’єром давнього житла Викликати інтерес до історії свого краю Розгляд ілюстрацій в альбомах книгах Зацікавлення що проявляється у виразі очей міміці обличчя Екскурсія в краєзнавчий музей Поглибити інтерес до давніх речей вжитку Розповідь екскурсовода про давні речі вжитку про життя українців у минулому Бажання говорити про давні речі вжитку неодноразові повторення прохання розповісти про життя і побут пращурів Відвідування художнього салону Розвивати емоційне сприйняття творів народного декоративного мистецтва Ознайомле ння з різними видами народного декоративно- прикладного мистецтва Радісний настрій дітей бажання поділитися враженнями про виріб що сподобався В чарівній майстерні Виховувати емоційно- ціннісне ставлення до Емоційна мистецтвознавча розповідь педагога з Здатність висловити свою думку про виріб що сподобався.

slide 19:

19 народних ремесел та декоративно прикладного розпису демонстрацією зразків різних видів народних ремесел. Дидактичні ігри: «До якого виду народних ремесел належить виріб» «Розкажи про виріб який сподобався» Емоційність мови У матусиній світлиці Формувати естетичні смаки Розповідь вихователя про способи розпису виробів у різних регіонах України. Символіка кольорів. Розгляд візерунків. Дидактичні ігри «Склади візерунок» «Де майстри шукали кольори Прояв творчості при складанні візерунка вдала композиція і поєднання кольорів

slide 20:

20 візерунки» Наші звичаї і традиції Формувати пізнавальний інтерес до звичаїв традицій що стосуються розпису з глини Бесіда «Зачароване горнятко» «Краса гончарних виробів» Увага бажання слухати розповідь бажання поділитися з іншими одержаними знаннями Зустріч з майстрами кераміки розпису виробів з глини Виховувати почуття гордості за талановитих майстрів що живуть на нашій землі повагу до людей праці бережне ставлення до виробів народного мистецтва Розповіді майстрів про ремесло декоративно- прикладне мистецтво. Навчання дітей деяких умінь і навичок розпису глини Цікавість і захоплення виробами майстрів бажання навчитися розписувати глиняні вироби. Участь в організації «Куточка народної творчості» Розвивати готовність навчитися розписувати глиняні вироби Бесіда з дітьми про народних умільців Вияв бажання приєднатися до трудової діяльності з оформлення куточка слідкувати за порядком у ньому доглядати вироби

slide 21:

21 які там розміщено Реміснича майстерня Оволодіват и навичками декоративно- прикладного розпису по глині виховувати позитивне ставлення до трудової діяльності. Формувати культура та естетику праці дружні взаємовідносини з однолітками. Навчання дітей трудових дій на основі знань про декоративно- прикладне мистецтво. Використання прислів’їв та приказок про працю працьовитість ледарство. Читання розповідь казки «Дідова дочка і бабина». Розучування народних пісень: «Грицю…» Точні впевнені рухи під час виконання розпису по глині. Охайність у роботі та порядок на робочому місці. Прояв задоволення від виконуваної роботи бажання займатися нею у вільний час. Доброзичлива оцінка роботи товаришів прагнення їм допомогти Свято народних ремесел Виховувати любов до рідного краю через народні ремесла «Ярмаркува ння» діти «купують» вироби описують їх. Народні ігри забави пісні інсценування. Позитивно- емоційний настрій дітей.

slide 22:

22 Орієнтовна модель заняття Тема. Знайомство з керамікою. Мета: познайомити дошкільників з керамікою як видом ремесла дати поняття про різні види кераміки про способи роботи з глиною про гончарство взагалі й оздоблення виробів та їх різноманітні форми навчати бачити красу в усьому що виготовили вмілі руки майстрів. Обладнання: куманці миски макітри глечики горщики фігурки тварин глиняні іграшки та інші керамічні вироби. Підготовча робота: Розгляд керамічних виробів. Діти сидять або стоять півколом. Перед ними на столиках — кера- мічні вироби. Хід заняття Вихователь розповідає казку. — Я розповім вам казку про мудрих і добрих людей про їх золоті серця та роботящі руки. Серед синіх Карпатських гір у злагоді й мирі жили добрі працьовиті люди. Але тяжким було їх життя бо були вони бідними. Навіть малі діти працювали від зорі й до зорі. Вони пасли на квітучих полонинах овець. Одного разу пастушки побачили глину взяли її в руки й відчули яка вона мяка та слухняна бо підкоряється їх маленьким пальчикам. Один із хлопчиків запропонував: «Нехай кожен хто на що подивиться або згадає про щось те й виліпить». Взялися діти до роботи. Старались а тому чудові речі вийшли у пастушків. Та найкращими виявились свищики-жайворонки. Вони були наче живі та ще й голос подавали. Вихователь показує свищики. Повернулись усі до села з чудовими подарунками. До душі припали всім глиняні вироби. І мабуть з тих часів почали виробляти люди із глини дивовижні речі які

slide 23:

23 пізніше навчилися розмальовувати спеціальними фарбами та прикрашати візерунками. Ось і ми з вами розглянемо вироби з глини які є на наших столиках. Діти розглядають і описують керамічні вироби. Вихователь розповідає про кераміку гончарство про кращих майстрів які володіють цим мистецтвом. Проводиться дидактична гра «Знайди предмет який я назву» куманець глечик баранець горнята-двійнята тощо. Дидактична гра «Відгадай» дитина очима вибирає предмет описує його а інші відгадують про що йдеться. Петриківський розпис. Розпис глиняної іграшки. Мета. Ознайомити дітей із петриківським розписом а саме з подвійним мазком. Вчити розмальовувати глиняну іграшку використовуючи елементи петриківського розпису. Закріпити вміння самостійно підбирати кольори. Розвивати сприймання краси ліній їхнього поєднання кольору. Виховувати відчуття краси та своєрідності кольорової гами при малюванні за мотивами народного декоративно- прикладного мистецтва. Обладнання. Ілюстрації до казок іграшки для розпису ілюстрації із зображенням петриківського розпису гуаш пензлі баночки з водою. Хід заняття Звучить грамзапис «У світі багато казок...». I. Організаційна частина. — Добрий день шановні гості Мета нашого заняття: пригадати

slide 24:

24 казки помандрувати казками розписати вироби елементом петриківського розпису — перехідним мазком подвійним. Звернення до гостей. Розкажіть дитині розкажіть Казкою дитину ви розвеселіть Заспівайте пісню почитайте їй Приділіть увагу крихітці своїй. Розкажіть дитині розкажіть Бачити прекрасне ви її навчіть II. Основна частина. Бесіда. — Дорогі діти Багато поколінь людей виховувалося на прикладах із життя і поведінки казкових героїв. Усі ми родом із дитинства. І всіх нас виховувала і продовжує виховувати казка. І сьогодні її величності Казці присвячуємо ми своє заняття. — Діти а що таке казка — Погляньте на малюнки і назвіть героїв казок. Зявляється листоноша вихователь читає листи. — Діти ми повинні відповісти нашому листоноші хто надіслав ці телеграми: 1. «Зробіть мені тату човник і весельце то я буду рибку ловити та вас годувати». Івасик- Телесик 2. «Відімкніться відчиніться Ваша мама прийшла молочка принесла». Вовк та семеро козенят 3. «Як дуну і розлетиться твій будиночок». Троє поросят

slide 25:

25 4. «Ой — кричить бабуся Два веселих гуся Заходять у групу два веселих гуся. 1-й гусь. Ой як добре ми сьогодні повеселилися 2-й гусь. І бабуся не надокучала нам Стукіт. Хто там Виходить Бабуся із лозиною в руках. Бабуся. Люди добрі допоможіть Пропали мої неслухняні гуси. Може вони у вас заховалися Гуси ховаються за вихователя. Вихователь. Заждіть хвилинку Бабусю Тут у нас ваші гуси. Присядьте і послухайте що робили ваші гуси. Пісня «Два веселих гуся». — Ось такі у вас Бабусю гуси Бабуся. Ой я геть забула: я ж поставила у піч пекти скоромовки для своїх гусей. Зараз я їх витягну з печі. Дістає глечик а в ньому на аркушиках скоромовки. Вихователь читає а діти повторюють допомагають гусям. Бабуся. Ох ви ж мої гуси Я для вас і для вас діти приготувала ще й цікаві іграшки але вони в мене сірі і сумні. Вихователь. Не турбуйся Бабусю. Ми знаємо як зробити твої іграшки яскравими та веселими. В цьому нам допоможуть яскраві фарби веселки. Нумо діти за роботу III. Практична робота. Діти розписують іграшки. І. Глиняна іграшка. 2. Зафарбовуємо іграшку жовтою або коричневою фарбою. 3. Наносимо малюнок на іграшку оздоблення іграшки. Діти дарують свої іграшки гостям. IV. Підсумок заняття. Вихователь. Казки на мить всі притихають Герої казок оживають. Зійдуть вони зі сторінок Почнуть веселий свій танок. Діти виконують танок «Маленьких каченят».

slide 26:

26 Додаток 4 Рамки-вкладки за системою М.Монтессорі Мета: вчить впізнавати і розрізняти форму плоских фігур та їх положення на площині зорове сприйняття і на дотик готує дітей до оволодіння письмом і малюванням знайомить з геометричною термінологією. Використовуючи рамки і вкладиші можна проводити наступні ігри: 1 Знайдіть Рамки до вкладишів і встав їх 2 Обведи контур фігури по рамці по вкладишу 3 Хто намалює більше фігур на одному аркуші . 4 Розмалюй фігури кольоровими олівцями. Крім суцільного штрихування фігур можна пробувати штриховку у вигляді сітки паралельних ліній різної густоти що йдуть горизонтально вертикально похило. Можна зробити подвійне штрихування щоб фігура стала покрита квадратиками ромбиками . 5 Зроби фігуру з подвійним контуром. 6 Зроби орнамент з фігур. 7 Намалюй картинку. 8 Дізнайтеся фігуру на дотик. 9 Встав рамки в вкладиші на дотик. 10 Розклади рамки і вкладиші за кількістю кутів у фігурі.

slide 27:

27 Можна придумати ще багато різних ігор ідеї приходять в процесі роботи. Завдання і кількість рамок підбираються залежно від віку дитини та рівня його розвитку. Дидактична гра «Підбери за кольором» Мета: Закріпити знання дітей про основні кольори. Продовжувати вчити співвідносити колір фігури і колір картки. Розвивати довільну увагу. Хід гри. Діти перед вами на столі лежать картинки з різнокольоровими галявинками. Давайте пригадаємо як називаються ці кольори відповіді дітей. У вас на тарілочках є різні предмети: полуничка огірочок банан квіточка. Потрібно їх покласти на ту галявинку якого вони кольору. Під час гри заохочую дітей допомагаю виконати завдання. Дидактична гра «Заховай мишку від котика» Мета: Закріпити у дітей поняття про основні кольори Продовжувати вчити співвідносити предмети одного кольору. Обладнання: будиночки різних кольорів зображення мишок. Хід гри. Діти погляньте які яскраві і красиві будиночки Давайте подивимось хто в них живе. Так в них живуть маленькі мишки. Але наших мишок хоче спіймати хитрий котик. Діти ви хочете допомогти мишкам заховатися від котика Треба швиденько знайти двері такого ж самого кольору як і будиночок і закрити мишку.

slide 28:

28 Дидактична гра «Повітряні кульки» Мета: формувати у дітей уявлення про колір вправляти дітей у зіставленні предметів за кольором прикладаючи один до одного шляхом добору. Хід гри. На аркуші паперу намальовані кольорові нитки і окремо вирізані кольорові кружечки – «кульки». Вихователь закріплює з дітьми назви кольорів необхідно «прив‘язати» повітряні кулі до ниток підібравши їх за кольором. Дидактична гра «Впізнай і домалюй» Мета: вправляти дітей у розвитку уваги розвивати чуття симетрії виявити рівень знань у виборі кольору предмета і подальшої ії заштриховки. Хід гри На аркушах паперу зображена половина предмета квітка хатинка ялинка…. Потрібно домалювати другу частинку малюнка і зафарбувати його. Дидактична гра «Так чи не так» Мета: вчити дітей у композиції картини помічати помилку порушення цілісного поєднання кольорів. Хід гри. У композиції картини виконаній у холодній гамі вводиться яскравий колір накладається клаптик паперу що порушує цілісне

slide 29:

29 поєднання кольорів. Діти повинні знайти помилку визначити кольорову гаму і пояснити чому стало некрасиво. Дидактична гра «Домалюй візерунок» Мета: вправляти дітей у розвитку уваги пам‘яті розвивати чуття симетрії з подальшим розфарбуванням. Хід гри. На аркуші паперу намальований початок візерунку. Дітям потрібно продовжити візерунок далі і розфарбувати. Дидактична гра «Назви правильно колір» Мета: виявити рівень сформованості сприймання і визначення кольору предметів. Хід гри. На аркуші паперу зображені предмети різні за кольором. Дитині потрібно відповісти на запитання «Якого кольору яблуко зірочка…» Дидактична гра «Знайди друзів фарби» Мета: виявити рівень знань дітей у виборі фарби що відповідає кольору предмета виконати малюнок у кольорі Хід гри. На аркуші намальовані силуети предметів. Вихователь дає завдання знайти серед предметів «друзів» жовтої зеленої синьої червоної фарб. Діти знаходять предмети що відповідають певному кольору розфарбовують їх.

slide 30:

30 Дидактична гра «Склади натюрморт» за аналогією портрет пейзаж Мета: удосконалювати композиційні навички : вміння створювати композицію на певну тему натюрморт виділяти головне встановлювати зв‘язки розташувати зображення в просторі. Хід гри. В конверті знаходяться зображення різних овочів фруктів а також різних ваз тарілок блюд корзинок. Дітям потрібно вибрати предмети і створити свій натюрморт.

slide 31:

31 Додаток 5 Діти у світі творчості. Діти знайомлячи з навколишнім світом намагаються відбити його у своїй діяльності - іграх малюванні ліпленні розповідях і т.д. Багаті можливості щодо цього представляє образотворча діяльність тому що власне кажучи своєму вона носить перетворюючий і творчий характер. Дитина одержує можливість відбити свої враження від навколишнього світу передати образи уяви втіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів у реальні форми. Творчість дошкільника нерозривно повязане з роботою уяви пізнавальною й практичною діяльністю. Воля творчого вираження дошкільника визначається не тільки образними поданнями й бажанням передати їх у малюнку але й тим як він володіє засобами зображення. Засвоєння дітьми в процесі навчання різних варіантів зображення технічних прийомів буде сприяти їхньому творчому розвитку. Художня творчість - один з улюблених видів дитячої діяльності. Щоб не обмежувати можливості малят у вираженні вражень від навколишнього світу недостатньо традиційного набору образотворчих засобів і матеріалів. Нетрадиційні матеріали й засоби зображення: пробки від пластикових пляшок від тюбиків крему зубної пасти листи дерев квітів трави ягель целофан овочеві штампи й печатки соломка пористі губки цікаві дітям як гра з невідомим. Це й займає їх і втягує у творчий процес.

slide 32:

32 Під час малювання пальцями рук і ніг дитина одержує незвичайно почуттєву насолоду при тактильних контактах з фарбою папером водою. У процесі роботи з нетрадиційного малювання виникла ідея застосування непридатного матеріалу як образотворчого засобу. Ми стали використати як художні матеріали добре знайомі предмети - пробки від пластикових пляшок від тюбиків зубної пасти кремів. Обґрунтування вибору техніки нетрадиційного малювання. Більшість дорослих людей у своїх навичках образотворчого мистецтва досягають не багато чого поверх того що вони вміли до 9-10 років життя. Якщо такі навички розумової діяльності як мова подчерк у міру дорослішання людини змінюються й удосконалюються то розвиток навичок малювання в більшості чомусь припиняється в ранньому віці. І якщо діти малюють як діти те багато дорослі теж малюють як діти яких би результатів вони не досягали в інших сферах. Мало того звичайно дорослі зі страхом сприймають пропозиція що-небудь намалювати. Причина даного явища в загальноприйнятій культурі нашого суспільства. Адже набагато важливіше вміти читати й писати чим малювати. Тому й не варто дивуватися тому що дорослі не вміють малювати а діти закінчуючи початкову школу кидають займатися образотворчою діяльністю й таким чином зупиняють розвиток навичок малювання. Але як показує досвід наявність творчих здатностей грає в житті людини немаловажну роль починаючи від формування особистості й закінчуючи становленням фахівця сімянина громадянина. За діагностичним даними діти в пятирічному віці дають 90 оригінальних відповідей у семирічному - 20 а дорослі - лише 2 .

slide 33:

33 Це саме ті хто витримав тиск соціуму й залишився творчою особистістю. Цифри змушують задуматися про те як важливо не упустити момент і не відіпхнути людини від творчої діяльності а навпаки наблизити до неї зацікавити навчити бачити й реалізувати свої можливості. Саме в дитинстві заставляється фундамент творчої особистості саме тоді закріплюються моральні норми поводження в суспільстві формується духовність. Образотворча діяльність - один з деяких видів художніх занять де дитина творить сам а не просто розучує й виконує створені кимсь вірша пісні танці. Варіанти прийомів нетрадиційного малювання з дітьми трьох років. «Замість пензлика рука» Всі діти люблять малювати. Творчість для них - це відбиття щиросердечної роботи. Почуття розум очі й руки - інструменти душі. Зіштовхуючись із красою й гармонією миру зазнавши при цьому почуття захвату й замилування вони випробовують бажання «зупинити прекрасну мить» відобразивши своє відношення до дійсності на аркуші паперу. Творчість не може існувати під тиском і насильством. Воно повинне бути вільним яскравим і неповторним. Не розстаючись із олівцями фломастерами фарбами дитина непомітно для себе вчиться спостерігати порівнювати думати фантазувати. Для дитини звичні й знайомі сліди що залишають олівцями фломастерами кульковою ручкою й кистю але залишається дивним

slide 34:

34 використання пальчиків і долоньок для малювання штампів і трафаретів. Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей тим самим викликаючи прагнення займатися такою цікавою справою. Оригінальне малювання розкриває творчі можливості дитини дозволяє відчути фарби їхній характер і настрій. І зовсім не страшно якщо ваш маленький художник забрудниться головне - щоб він одержував задоволення від спілкування з фарбами й радувався результатам своєї праці. Необхідні матеріали й інструменти: Тонований або білий папір гуашеві фарби кисті рушник для витирання рук. Порядок роботи: Якщо змазати долоньку фарбою то вона залишить на папері цікавий відбиток у якому можна побачити різні дивні образи. Наші долоньки вміють перетворюватися в сонечко. Розкрийте долоню а випрямлені пальці розсуньте в сторони. Тепер зєднаєте пальці разом. От який вийшов парканчик А якщо ледве відсунути великий палець убік а інші розсунути рука перетвориться в симпатичного їжачка. Залишається домалювати грибок що турботливий папа тягне в нірку так ще не забути про лапки око й носик звірка. І метелик полетить і квіточка буде радувати своїми пелюстками і слон і рибка і багато чого іншого можна пофантазувати разом з дитиною. «Друкуємо пальчиками» Необхідні матеріали й інструменти: Папір для малювання палітра акварельні фарби дрантя для рук пензлик чорний олівець газета. Порядок роботи:

slide 35:

35 «Райдужна рибка». Вмочимо подушечку великого пальця в приготовлену на палітрі фарбу різних квітів. Зробимо відбиток. Кінчиком пальчика зобразимо хвостик. Око віддрукуємо тупим кінцем олівця вмочивши його чорну фарбу. «Квітка». Вказівним пальчиком друкуємо пелюстки мізинцем серединку. Техніка малювання долонькою й пальчиками дуже схожа з технікою роботи штампом. Її теж можна використати при роботі з малятами але тільки самі найпростіші вправи просто - печатка певної фігурки для відбитка на поверхні аркуша. Варіанти прийомів нетрадиційного малювання з дітьми чотирьох років. «Візерунок із крапок». Необхідні матеріали й інструменти: Тонований аркуш паперу косметичні палички палички з ватяними тампонами фарби кисті. Порядок роботи: Дуже часто при виконанні художніх робіт виникає необхідність прорисовувати дрібні елементи круглої форми що викликає труднощі в точності зображення. Ще складніше повторити однакові зображення кілька разів. Виручать у даній ситуації косметичні палички. Вмочивши тампон у фарбу можна штампувати однакові елементи візерунка. Якщо візерунок повинен бути різнобарвним потрібно для кожних кольорів мати свій тампон. Техніку роботи з косметичними паличками можна використати при зображенні орнаменту або декоруванні предметів побуту. На

slide 36:

36 кольорову або тонований папір наносимо однотонний малюнок потім даємо йому висохнути й ватяними тампончиками штампуємо візерунок заздалегідь вмочивши кожний у потрібну фарбу. У даній техніці можна одержати мозаїчне зображення. «Друкуємо листям на папері» Необхідні матеріали й інструменти: Гуаш акварель кисть олівець папір кольорова туш або чорнило шматочок поролону а також: листя різних дерев квітів Порядок роботи: Зберемо різні опалі листи намажемо кожен листочок гуашшю з боку прожилок. Папір на якій будемо друкувати може бути кольоровий. Пригорнемо аркуш зафарбованою стороною до паперу. Обережно знімемо його взявши за черешок. Знову намазавши листок і приклавши до паперу одержимо ще один відбиток і т.д. Якщо нижній кінчик аркуша будемо прикладати до попереднього відбитка то вийде квіточка потрібно тільки домалювати пензликом стеблинка. Симетричне прикладання аркуша з однієї й іншої сторони домальоване тільце - і метелик готовий. Вдивившись у відбиток аркуша можна побачити в ньому самому несподіваний образ і втілити його на папері домалювавши деталі. А сполучення даного прийому й техніки «по сирому» дає простір фантазії при тонуванні аркуша. Наприклад при малюванні лугу тлом буде трава. Беремо аркуш змочуємо його за допомогою губки потім вливаємо фарбу потрібних відтінків і відразу друкуємо листи. Ця техніка виконання гарна своєю розмаїтістю прийомів. Якщо аркуш змазати фарбою тоном вище чим тло то відбиток вийде більше виразним. Прикладання чистого листика дає плавні мякі обриси.

slide 37:

37 «Друкуємо штампами» Дуже цікаво й зручно створювати орнаментальний візерунок за допомогою штампа. Як штамп можна використати як готові предмети з певною поверхнею так і зроблені з підручного матеріалу. Такими візерунками можна прикрасити паперові серветки й скатертини хусточки й фартухи й т.д. «Недовговічні штампи». Необхідні матеріали й інструменти: Папір для малювання фарби ножик овочі або фрукти: морква картопля буряк яблуко редис ріпу солодкий перець. Порядок роботи: Використаємо розрізані уздовж або поперек фрукти овочі. З маленькими дітьми краще використати всю поверхню розрізаного плода діти старшого віку можуть спробувати вирізати на ньому візерунок. Дитина може скористатися ложкою олівцем тупими ножицями або пластмасовим ножем із зазубреним лезом. Опукла частина штампика змазується фарбою й залишає відбиток на папері. Для декорування листівок пакувального паперу як штамп дуже добре використати стручки перцю. Забавно вигнуті лінії зрізу додадуть роботі загадковість і неповторність. Варіанти прийомів нетрадиційного малювання з дітьми п’яти років. «Довговічні штампи» Необхідні матеріали й інструменти: Клей ПВА щільний картон гума товста пляшкова пробка мотузка фарба папір. Порядок роботи:

slide 38:

38 Найпростіше виготовити штамп із пробки або ластику вирізавши на рівному зрізі елемент візерунка. Для оформлення великої кількості саморобних листівок або запрошень можна пристосувати штамп із мотузки. На щільний картон наклеюється клеєм ПВА мотузка у вигляді вітіюватої рамочки. Це і є штамп. Мотузочка змазується фарбою акуратно накладається на заготівлю й притискається. На заготівлі залишається малюнок. З мотузочки можна викладати ініціали імена й малювати контурні зображення предметів - залежно від задуму. «Різні різниці» Необхідні матеріали й інструменти: Папір для малювання кисті фарби деревяна котушка від ниток ґудзика трубка від картону консервна банка качалка апельсинова кірка свіжа кукурудзяний качан спиця олівець або висохлий фломастер. Порядок роботи: Цікаві відбитки можуть залишати різні предмети. Щоб знайти їх потрібно тільки уважно подивитися навколо й трошки пофантазувати уявивши собі які дивні сліди вони можуть залишити. Так деревяна котушка від ниток залишить слід схожий на колесо а звичайний ґудзик - кружечок із двома або чотирма точечками. Якщо котушку покласти на палітру з нанесеної на неї фарбою й просмикнути в отвір олівець то покотиться котушка по чистому аркуші паперу залишаючи дві кольорові доріжки. А між ними можна скласти орнамент за допомогою штампів і трафаретів. Як штампи можна використати свіжу апельсинову або лимонну кірку скручену у вигляді спірали. Залишається слід схожий на равлика.

slide 39:

39 Друкування валиком цікаво й залучає своєю масштабністю раз два прокотив й аркуш затонований або готовий візерунок. Замість валика можна використати кукурудзяний качан трубку від картону консервну банку або качалку. Варто наклеїти зверху інструмента фігурки з картону або мотузки а коли клей висохне нанести фарбу пензликом. Ручки для валика з кукурудзи можна зробити проткнувши її спицею. Інструмент варто прокотити по поверхні аркуша тримаючи за ручку. І ще один варіант: можна обмотати качалку тасьмою змоченої в клеї або клейстері потім офарбити тасьму й почати друковану діяльність. «Друкуємо пробками» Використання непридатного матеріалу в художньо-творчій діяльності дітей різноманітно. До великого списку доступних матеріалів - пристосувань для образотворчої діяльності можна віднести й пробки від пластикових пляшок тюбиків зубної пасти кремів. Застосування таких помічників у малюванні дуже подобається дітям. Адже так швидко можна намалювати кульку сонечко курчат колесо і м’ячик – потрібно тільки розфарбувати верхню частину пробки від лимонаду й віддрукувати її на аркуш. рівне коло Що Вийшло доповнюється уявою дитини. Зявляються ніжки дзьоб домальовані пензликом око – це відбиток капелюшка маленького гвоздика. І курча оживає. Різнобарвні ниточки проведені кінчиком кисті допомагають маленькому художникові правильно підібрати кольори для повітряної кулі що з’явиться після відбитка. Сонечко може з’явитися на траві якщо відбиток пробки із червоною фарбою домалювати крапки на спині косметичною

slide 40:

40 паличкою обмокнув її в чорну фарбу а кінчиком кисті дрібні частини голова вусики. Гусениця що спритно перебирає лапками. Використання пробок різного розміру. «Прямі й криві лінії» Необхідні матеріали й інструменти: Картон товстий тонкий гофрований газета кисть гуашеві фарби аркуш паперу. Порядок роботи: Для того щоб одержати як відбиток пряму або ламану лінію беремо шматочок щільного картону. Наріжемо смужки з картону різної товщини. Вмочимо край картону у фарбу й віддрукуємо на папері пряму лінію. Товщина лінії залежить від товщини й виду картону. Щоб одержати криві вигнуті лінії вмочимо у фарбу край картону й злегка зігнувши його нанесемо на папір відбиток. Якщо віддрукувати кілька вигнутих ліній що сходяться в середині вийде стилізована квітка. Для складання візерунка із квітів можна використати прийом малювання картонкою зміщаючи її певним чином. Щоб віддрукувати пелюстку потрібно вмочити у фарбу край картону й пригорнути до паперу потім зрушити картонку тримаючи її за верхній край. Нижній залишається притиснутим до паперу. З декількох клаптиків-пелюсток можна зробити квітку.

slide 41:

41 Робота з батьками «Збираємося за «круглим столом»» Тема: «Розпис виробів з глини – це цікаво» План проведення 1. Виступ вихователя на тему: «Художньо-естетична діяльність дітей» 2. Ознайомлення батьківської аудиторії з елементами розписів різних регіонів України виступ педагога школи мистецтв 3. Розгляд розпису виробів з глини 4. Розпис виробів з глини батьків з дітьми 5. Підведення підсумків Хід 1. Художньо-естетична діяльність Дитина старшого дошкільного віку не лише сприймає красу відгукується на неї а й намагається у межах своїх сил сама її створювати. Ознайомлення малюка з творами декоративно-прикладного мистецтва пробуджує його інтерес до національного мистецтва. Під час декоративного малювання оздоблення іграшки поглиблюються знання дошкільника про гаму кольорів та характер орнаментів свого регіону та інших областей України формуються вміння симетрично розміщувати рослинні та геометричні елементи на різних формах. Ознайомлюючи дитину з декоративним візерунком варто привертати її увагу до різних орнаментів заохочувати створювати з простих елементів нескладні орнаменти не тільки в колі квадраті трикутнику а й на площинах скульптурних формах баранцях

slide 42:

42 півниках пташках 2. Світ української народної іграшки багатий і розмаїтий – це пов’язано з розмаїттям сюжетів образів матеріалів тощо. Іграшки різних регіонів України різняться між собою як тематикою сюжетами матеріалами так і колірними та пластичними характеристиками. Колорит іграшки з Опішного Полтавщина здебільшого «теплий» близький до натуральних кольорів обпаленої глини орнамент – заокруглий плавно-вигинистий без різких зломів і гострих кутів. Орнамент косівських Івано-Франківщина іграшок має різні злами і гострі кути натуральний колір глини закритий білою жовтуватою або темно-вишневою поливою основні кольори орнаменту – брунатний зелений жовтий. Узори косівських виробів асоціативно зближені із завзяттям місцевих коломийок та ритмічним дріботінням гуцульського танцю. Форми багатьох сучасних глиняних іграшок не змінювалися віддавна. Із глини виготовлювали кілька видів дитячих іграшок:  Свищики різних форм сюжетів конфігурацій  Брязкальця-хихичики  Дрібний іграшковий посуд – «монетку» Мініатюрні посудинки – «монетки» є моделями ужиткового посуду певної місцевості й відтворюють особливості його форми та оздоблення. Це глечики горнятка горщики – двійнята макітерки мисочки тощо. Опішнянський розпис складається з трьох мотивів: «гілка» «кривулька» з накрапуванням «сонце». Гілка з широким зеленим листям – рослина що втілює зелений світ кривулька – символ води сонце – світло небо Космос. Опішнянські орнаменти плавно заокруглені й виконуються ангобами світлим – на темних тонах темним – на світлих які мають

slide 43:

43 червоно-брунатні відтінки значно менше – зелених і синіх Косівські орнаменти здебільшого виконуються на білому тлі «побілці». Загальний колорит – біло-зелений. Серед мотивів та елементів розвитку переважають геометричні та рослині: «шарівка» «кривулька» «крапанки» «зубці» «кучері» «кільчасте письмо» 3. Розгляд розпису виробів з глини. 4. Розпис виробів з глини батьків з дітьми 5. Вихователь підводить підсумки заходу. Дякуємо запрошеному до «круглого столу» вчителю дитячої школи мистецтв та батьківській аудиторії за увагу та активну участь. Розгляд виконання розпису іграшок з глини.

slide 44:

44 Додаток 6

slide 45:

45 Дзеркальне відображення Розвиває уяву творчість. Матеріал: гуаш всіх кольорів пензлики папір. Спочатку звертають аркуш паперу навпіл. Потім розвертають. Наносять різного розміру гуашеві плями довільно. Потім знову звертають проводять рукою дають фарбі змішатися - розвертають і одержують все що завгодно від метеликів до ялинок від щенят до розбійників. Цей вид малювання дуже подобається дітям будь-якого віку. Дзеркальна копія Цей спосіб заснований на тім що силует намальований фарбами може легко віддрукуватися при накладанні на нього листа паперу. Лист згинається навпіл розвертається поверхня злегка змочується водою. На одній половині листа малюється фарбами силует якого-небудь предмета або частина симетричного зображення наприклад половина ялинки половина квітки половина будиночка. Лист складається й сильно притискається рукою. Розгорнувши його ви побачите ціле зображення або два предмети якщо ви малювали цілий предмет. Кляксографія Малювання ляпками. Розвиває творчість уяву фантазію. Матеріал: папір туш або брудна вода.

slide 46:

46 На аркуш паперу наносять ляпки поверх накладається чистий аркуш паперу. Ляпки переходять із одного аркуша на іншій. Діти розглядають отримані ляпки домальовують деталі або просто називають те що вони побачили. Малювання долонькою ребром пальчиками Технологія малювання: посередині аркуша дитина малює ребром долоньки або долонькою пальчиками. Умочує в фарбу і віддруковується на папері так як необхідно для того малюнка який він зображує. Потім фарба витирається ганчіркою. Матеріал: аркуш альбомного паперу розетки з гуашевою фарбою пензлі мокра ганчірка. Тематика занять: «Тюльпани» «Дерево влітку» «Весняне дерево» «Дощик» «Мімоза» «Галявинка» «Рибки» «Гілочка горобини» «Падає падає сніжок» «Чарівні метелики» «Святковий салют» «Веселі долоньки» «Курча» «Лебідь» «Кролик» «Равлик» «Зимове дерево» «Сонечко» «Намистинки» «Жучок сонечко» «Тюльпан» «А я рак - неборак» «Малі ніжки туп-туп» «На ялинці вогники горять» «Пливуть рибки у воді» «Індик» «Качка» «Кіт» «Крила янгола».

slide 47:

47 Малювання жмаканим папером або поліетиленовим кульком Технологія малювання: розвести акварельну фарбу у блюдці. Зімяти папір або поліетиленовий кульок занурити у фарбу і зробити відбиток на папері. Потім пензликом домальовуємо деталі малюнка. Матеріал: жмаканий папір або поліетиленовий кульок акварельні фарби пензлі блюдце серветки аркуш паперу. Тематика занять: «Весняна листва» «Сади зацвіли» «Осіння листва» «Дерева взимку» «Сова - мудра голова» «Веселі каченята» «Сніговик» «Віні Пух та Пятачок». Ниткографія Розвиває увагу окомір зорову память терплячість акуратність фантазію образне мислення. Матеріал: ворсиста нитка ірис аркуш оксамитового паперу контрастний по кольорах. Діти викладають на аркуші оксамитового паперу малюнок по памяті. Ворсиста нитка добре лягає. Але при необхідності так само легко поправляється. Такий спосіб малювання гарний тим що якщо дитина захоче передати характер свого героя йому не потрібно

slide 48:

48 викладати новий варто тільки змінити деякі деталі й от - сумний Чебурашка або Петрушка посміхається. Такий спосіб малювання можна використати в математиці. Викладання цифр різних геометричних фігур парних і непарних чисел. По мокрому Для виконання роботи таким чином необхідно змочити лист чистою водою а потім кистю або краплями нанести зображення. Воно виходить як би розмите під дощем або тумані. Цим способом можуть користуватися діти як старшої так і молодшої груп. Кляксографія з трубочкою Вік: від 5-ти років. Необхідні матеріали: Папір туш або рідко розведена гуаш у мисочці пластикова ложечка трубочка соломинка для напоїв. Спосіб отримання зображення: Дитина зачерпує пластиковою ложкою фарбу виливає її на лист роблячи невелика пляма - крапельку. Потім на це пляма дме з трубочки так щоб її кінець не торкався ні плями ні паперу. При необхідності процедура повторюється. Розглядаємо зображення: на що воно схоже Відсутні деталі домальовують.

slide 49:

49 Малювання піною Візьміть фарби шампунь воду стакан і трубочку для коктейлів. І набулькайте собі в склянці багато кольорових бульбашок. А потім разом з дітьми прикладайте папір до різнокольорової піні і там віддруковувалися квіти салюти морозиво і багато іншого що ви з малюком можете побачити. Розмалювання маленьких камінців Найчастіше дитина зображає па площині на папері рідше на асфальті плитки великих каменях. Площинне зображення будинку дерев машин тварин на папері не так вабить як створення обємних власних творінь. У цьому звязку в ідеалі використовуються морські камінчики. Вони гладкі маленькі і мають різну форму. Сама форма камінчика деколи підкаже дитині який образ в даному випадку створити а іноді дорослі допоможуть малюкам. Один камінчик краще підмалювати під жабу інший - під жучка а з третього вийде чудовий грибок. На камінчик наноситься яскрава густа фарба - і образ готовий. А краще її закінчити так: після того як камінчик висохне покрити його безбарвним лаком. У цьому випадку блищить яскраво переливається обємний жук або жаба зроблена дитячими руками. Ця іграшка ще не один раз буде брати участь в самостійних дитячих іграх і приносити чималу користь її господареві.

slide 50:

50 Монотипія Якщо коротко сказати то це зображення на целофані яке переноситься потім на папір. На гладкому целофані малюємо фарбою за допомогою пензлика або сірника з ваткою або пальцем не потрібно одноманіття. Фарба повинна бути густою і яскравою. І відразу ж поки не висохла фарба перевертають целофан зображенням вниз на білу щільний папір і як би промокають малюнок а потім піднімають. Виходить два малюнки. Іноді зображення залишається на целофані іноді на папері. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ. Інтерес до малювання у дітей зявляється рано. Спостерігаючи за дорослими як вони діють з ручкою малюки проявляють активне прагнення що-небудь виконати самімбез допомоги дорослого. Беручи олівці починають водити по паперу шпалерам книгам. Але не все так просто рука не слухається пальці виводять тільки не зрозумілі каракулі. Поступово дитина привчається утримувати олівець в руці і водити ним по паперу. Зміни відбуваються коли дитина починає відвідувати дитячий садок. В садочку дитину вчать правильно тримати олівець пензлі змішувати фарби для отримання нових кольорів вона дізнається чим акварель відрізняється від гуаші. Також на заняттях у дітей формуються навички культури трудової діяльності: планування майбутнього

slide 51:

51 малюнка самоконтроль за своїми діями прагнення досягти якісних результатів здатності до подолання труднощів. Не варто забувати про те що заняття спрямовані на розвиток у дошкільнят художньо - творчих здібностей. А художня творчість - це діяльність в результаті якої діти створюють щось нове оригінальне цікаве проявляючи всю свою уяву реалізуючи свій не як у всіх задум де самостійно знаходять засоби для їх втілення. Щоб у дитини виникало бажання самостійно творити вона має набути вміння бачити ознаки предметів виділяти з-поміж них істотні та другорядні розуміти роль кожної. Неабияк важить і засвоєння конкретних засобів зображення цих предметів для відтворення їхніх характерних ознак. Володіння технічними прийомами сприяє творчому розвиткові хоча й цей процес дуже складний і його перебіг залежить від індивідуальних особливостей дитини. Нетрадиційними техніками малювання діти оволодівають на заняттях під час самостійної художньої діяльностіроботи гуртка під час індивідуальної роботи вихователя з дитиною. У формі захоплюючої гри малеча вчиться створювати малюнки простої форми з наданням їм образної виразності. Від заняття до заняття рухи вихованців стають дедалі вправнішими діти вчаться деталізувати створене зображення знаходити способи його поліпшення збагачення. Малювати можна чим завгодно і як завгодно. Різні матеріали ставлять нові завдання і змушують весь час щось придумувати фантазувати. А із каракуль мазні в кінці кінців вимальовується знайомий обєкт. Дитина радіє від того що це зробив „Я". Природа — це невичерпне джерело всебічного розвитку дитини ефективний засіб формування її світогляду виховання почуттів. Вона надає безліч тем для малювання викликає в дітей бажання відтворювати

slide 52:

52 її в своїх роботах. Кожна пора року має свою неповторність та красу. Кожна пора року чимось привертає до себе нашу увагу. Тому в роботі з дітьми з ознайомлення з нетрадиційними техніками малювання провідне місце відводжу зображенню природи рідного краю. До уваги вихователів своїх колег пропоную блок зустрічей присвячених кожній порі року в яких надаються методичні рекомендації щодо використання нетрадиційних технік малювання в роботі з дітьми. Зустріч 1. Осінь. В групах раннього віку ознайомлення дітей з нетрадиційними техніками образотворчої діяльності пропоную почати з техніки малювання пальчиком. Робоче місце повинно бути обладнано ємкістю з водою для миття рук серветкою підготовленою фарбою яка розведена до концентрації густої сметани. Діти малюють подушечкою вказівного пальця мокаючи його у фарбу та прикладаючи до аркушу паперу. Малювати діти можуть «Намисто з калини» «З хмаринки іде дощ» «Листячко на деревах» «Шляпки для грибочків» «Ягідки на кущику» «Горішки для білочки» «Листячко летить» «Прикрасимо хустинку» до тіла метелика домалювати крильця салют та інше. В молодшій групі можна починати знайомити дітей з технікою малювання долонькою. Для використання техніки малювання долонькою готуємо все необхідне як і для техніки малювання пальчиком але додаємо широкий пензлик для нанесення фарби на долоню. На початку вихователь допомагає дитині наносити фарбу потім це дитина робить сама. Зображення долоньки може бути головним об’єктом малюнка а може бути і його частиною. Тематика робіт: «Осінні дерева» «Осінній букет» « Дощові хмари» «Ворона» та інше.

slide 53:

53 Дуже цікавим для дітей буде малювання штампами відбитками листочків. Зображення з відбитків листочків створюйте так: 1. Назбирайте під час прогулянки різних листочків: кленових березових каштанових горобинових. Намагайтеся знайти якомога більше листочків різної форми. Стежте щоб вони не збігалися складайте в папку. 2. Приготуйте кілька білих чи різнокольорових аркушів гуашеві фарби пензлики. 3. Обміркуйте які тварини рослини зображуватимете з яких листочків можна буде скласти їхні силуети. 4. Відберіть потрібні листочки покладіть їх на клейонку або аркуш що її замінить та зафарбуйте гуашшю. Набравши на пензлик для клею трохи фарби намащуйте її від середини до країв листочка. 5. Обережно підніміть перший листочок за «хвостик» черешок покладіть його на чистий аркуш і добре притисніть. Так само зробіть решту необхідних відбитків. 6. Тепер пензликом намалюйте дрібні деталі: очка й носики звірятам орнамент на вазах тощо. Зобразити таким способом можна: осінній букетптахів метеликівдерева квіти рибки та багато інших предметів. Для середньої та старшої групи у роботі з дітьми пропоную впроваджувати техніку об’ємного малювання. Малюнок виконується пензликом на об’ємній поверхні. Це може бути наклеєна на аркуш паперу яєчна шкаралупа крихти пінопласту різноманітна крупа. Аркуш паперу попередньо наклеюється на картон. Для створення об’ємної площини краще використовувати водостійкий клей. Поверхня може бути об’ємною по всієї площині малюнка або частково в залежності від задуму. Наклеєне пшоно створює фактуру вишиваної

slide 54:

54 картини підсилює в малюнку властивості пухнастих предметів. Шлях до творчості має безліч доріг відомих й поки що не відомих. Використання цих нетрадиційних технік малювання зробить його захопливим і незабутнім. Зустріч 2 . Зима. В дитячій творчості оточуючий світ відкривається по різному в залежності від внутрішнього стану дитини тільки її одних відомих відчуттів та бажань. Діти особливо підвладні своїм емоціям. Виникаючі в їх безпосередній уяві образи і сюжети вражають нас своїми сполученнями кольору форми неймовірністю подій. Широкий простір для розвитку творчості надає така чудова пора року як зима: неповторні візерунки на вікні казкова новорічна ніч зимові пейзажі. Передати красу і неповторність цієї пори року допоможе використання таких нетрадиційних технік малювання як колаж малювання свічкою кляксографія малювання зубною щіточкою а також уже відомі техніки малювання пальчиком долонькою. Пальчиком малюємо сніг сліди звірів ялинкові прикраси заповнивши відбитками трикутник отримаємо зображення ялинки. Долонькою малюємо зимові дерева на яких лежить сніг. Колаж ― це прийом в зображувальному мистецтві який поєднує матеріали які відрізняються по кольору і фактурі. Малюючи або вирізаючи готові форми та утворюючи колаж діти тим самим вирішують творчі завдання. Дійсно в кожному домі зберігається купа старих листівок. Яскраве фабричне зображення предметів та явищ надасть навіть самому простому малюнку художнє оформлення. Трьох чотирьох і навіть п’ятирічній дитині подекуди складно намалювати людину або тварину. Їх можна використати готовими вирізати та приклеїти. Потім домалювати сонечко або хмаринки дощ або сніг та

slide 55:

55 інше. Вочевидь що діти люблять займатися аплікацією отримувати від самого процесу масу задоволення. Групи раннього віку можуть використовувати вже наклеєні зображення. Білі морозяні малюнки можна виконати використовуючи техніку малювання свічкою. Реалізовується цей метод так: контур малюнка наносять олівцем потім фарбують свічкою окремі частини малюнка що мають бути світлими. Не біда якщо під час малювання свічка почне залишати крихти це залежить від якості самої свічки. Потім за допомогою ватного тампону або широкого пензля з м’яким ворсом вкривають всю поверхню малюнка фарбою краще акварельною. В наслідок того що фарба не лягає на жирне зображення свічкою ― малюнок як би з’являється непомітно перед очима малят. Групи раннього віку можуть фарбувати папір з вже нанесеним зображенням. За потребою деталі малюнка домальовуються пензликом. Старшим дошкільникам передати фактуру та об’ємність ялинки допоможе зубна щіточка. Для цього гуаш краще налити в мілкий широкий посуд. Фарба повинна бути концентрації густої сметани. Вліво-вправо вліво-вправо ярус за ярусом згори вниз ― з’являється струнка красуня. Зустріч 3. Весна. Весна дуже гарна пора року — барвиста і яскрава. Особливо милують око яскравим забарвленням різноманітні весняні квіти. Тюльпани фіалки кульбабки бузок — всі ці квіти дуже гарні кожна — по своєму вони випромінюють тепло піднімають настрій. Передати красу цієї пори року допоможе використання таких нетрадиційних технік як малювання тампончиком штампи та вже знайомі нам техніка малювання пальчиком та долонькою. Групам раннього віку доцільно використовувати штампи

slide 56:

56 малювання пальчиком. Штампи можна виготовити з поролону можна вирізати з картоплі у формі кола квітки метелика листочка та інше. Ємкість з фарбою повинна бути широкою та не глибокою. Фарба розведена до концентрації густої сметани. Теми різноманітні: «На дереві зявляються листочки» «Квіткова галявина» «Танок метеликів». Пальчиком можна намалювати фіалки та інші квіти. Садові групи можуть використовувати техніку малювання долонькою пальчиком тампончиком та штампи. Для використання техніки малювання долонькою готуємо все необхідне як і для техніки малювання пальчиком але додаємо широкий пензлик для нанесення фарби на долоньку. Цю техніку можна використовувати для зображення тюльпанів бузку метеликів. Також можна зобразити стовбур дерева а пальчиком чи штампами — листочки. Також крону дерева можна зобразити тампончиком із поролонової стрічки надітої на олівець та обв’язаною ниткою. Фарба повинна бути розведена до концентрації густої сметани. Бажано щоб тампончиків було кілька — окремо для кожної фарби. Тампончиком можна зобразити суцвіття бузку каштана як раніше було сказано крони дерев травичку пухнасті хмарки. Як що замість поролону обмотати паличку жорсткою ворсистою тканиною таким тампончиком можна зобразити кульбабки. Старших дітей варто ознайомити з технікою набризку. Це незвичайна техніка малювання. Її сутність – у розбризкуванні краплин фарби за допомогою спеціального пристосування яке в дитячому садку замінює стара зубна щітка та гребінець або стека олівець чи просто палець. Фарбу потрібного кольору розвести у блюдці з водою. Зубною щіткою у лівій руці набрати трохи фарби направити на аркуш паперу різко провести по ній стекою або пальцем направляючи до себе у цьому випадку фарба буде бризкати на папір а не на одяг. Можна

slide 57:

57 використовувати декілька кольорів. Бризкати на трафарети або силуетне зображення. Технікою набризку можна малювати кульбабки силуети тварин дерев хмарки сонечко навіть створити для матусі вітальну листівку. Зустріч 4. Літо. Літо манить нас покупатися в річці на морі позагоряти на сонечку скуштувати солодких кавунів і динь вийти в поле помилуватися достиглим хлібом розмаїттям трав та квітів. В групах раннього віку актуальним залишається використання таких технік як малювання пальчиком штампи можна починати знайомити дітей з технікою малювання долонькою. Ця техніка описана на наших попередніх зустрічах але в цьому випадку вихователь сам наносить фарбу на долоню дитини. Малювати можна гусеницю квітки штампами ‒колоски у полі ягідки веселий дощик. Долонькою намалювати стовбур дерева а пальчиком домалювати листя квіти плоди. Домалювати метеликам крильця соняшнику пелюстки та інше. Дітей молодшого віку варто ознайомити з технікою малювання на жмаканому папері. Ця техніка цікава тим що в місцях згинів паперу фарба під час зафарбовування робиться більш інтенсивною темною – це називається ефектом мозаїки. Малювати по жмаканому папері дуже просто – треба лиш охайно зіжмакати аркуш паперу. Потім охайно розрівнюємо долоньками і починаємо працювати. Намалювати можна море морське дно пустелю рибки в акваріумі ставок «садок вишневий коло хати» та інше. Можна поєднувати техніки і малювати штампами по жмаканому паперу. Техніку «набивання» краще використовувати з дітьми середньої та старшої групи. Для роботи в техніці "набивання" потрібні такі матеріали:

slide 58:

58  Жорсткий і не короткий ворс 12-15 мм пензлик для клею з поросячої щетини.  Гуаш ретельно розмішана до концентрації густої сметани.  Папір який добре вбирає вологу шпалери ватман. Вощений і глянцевий папір не підходить. Існують такі секрети набивання:  Пензлик не вмочуємо у воду а відразу набираємо фарбу на кінчик ворсу так щоб він був напівсухий.  Стукаємо пензликом об кришку фарби або іншу горизонтальну поверхню щоб ворс розкрився в різні боки від центру й утворилося коло з ворсинок.  Ставимо пензлик вертикально до аркуша наче він хоче проткнути папір і сильними рухами набиваємо фарбу так щоб ворс розкривався в кружечок і залишав гостренькі лінії на папері.  Стежимо за кількістю фарби на пензлі аби її було не мало і не забагато.  Щоб зобразити тварину потрібно намалювати її контури а потім набивати пензлем хутро. Для домальовування дрібних деталей очі вушка носик тощо використовуємо маленькі пензлики.  Щоб зобразити дерево малюємо спочатку стовбур та гілки а потім набиваємо зелені голки для сосни або квіти для плодових дерев. У ході роботи з старшими дошкільниками слід використовувати ще один спосіб нетрадиційної техніки малювання – «Монотипія». Особливо вдалим і доцільним є використання цього способу при навчанні дітей малюванню пейзажів і сюжетному малюванню так як це відмінний спосіб змішування фарб і швидкого отримання потрібного фону. В обох випадках фарба наноситься на попередньо змочену водою поверхню листа клейонки кляксовим способом або пензлем з широким

slide 59:

59 ворсом. Потім зверху накладається інший аркуш і все розгладжується . У процесі розгладження фарби змішуються вливаючись одна в іншу і виходять нові кольори і відтінки. В результаті притискування одного листа до іншого замість однієї барвистої картинки виходить дві. Другий лист дитина може використовувати як запасний на випадок невдачі помалювати на ньому у вільний час а також вдома або подарувати другу. В залежності від теми заняття діти самостійно обирають колірну гамму фарб. Ці заняття звичайно проводяться в два етапи. На першому занятті діти малюють фон майбутньої картини а на наступному завершують розпочату роботу по темі.

slide 60:

60 Додаток 7 «Візерунки на камінцях» Вік 4-6 років Мета: розвивати фантазію творчість дітей зробити витонченими візуальні сприйняття. Матеріали:  Невеличкі камінці  Пензлики  Шматочки волока  Паперовий рушничок  Акрилові фарби  Клей  Вода  Губки поролонові Презентація Пропоную дитині разом зібрати цікаві за формою невеличкі камінці. Разом з дитиною збираємо весь матеріал на тацю: фарби блюдечка пензлики і викладаємо на робоче місце. Допомагаю дитині взяти камінці змастити сторони клеєм поки клей не висох прикріплюємо до камінців поролонові кружечки із записаними бажаннями дитини. Потім фарбами прикрашаємо лицьову сторону камінців. За бажанням дитини можна розфарбувати камінець повністю намалювати на ньому візерунок лінії чи геометричні фігури квіти комахи тощо. Розфарбований камінець знову покриваємо клеєм. Разом з

slide 61:

61 дитиною милуємося своєю роботою залишаємо сохнути прибираємо робоче місце. Додаткові вправи. 1. Прикрашання камінців за допомогою поролонових губок. 2. Прикрашання камінців за допомогою картону 3. Прикрашання камінців за допомогою бісеру 4. Прикрашання камінців за допомогою маленьких картинок і висушених листочків «Фантазія на мушлях» Вік 5-6 років Мета: розвивати тактильні відчуття зорову память здатність помічати та порівнювати фантазію. Матеріали:  Мушлі  Гуашеві фарби  Пензлик  Дощечка

slide 62:

62  Таця  Рушник  Клей  Картон Презентація Запрошую дитину до роботи. Готуємо робоче місце. Розкладаю мушлі в будь-якому порядку розігріваю. Пропоную дитині взяти мушлю і роздивитися її відчути її на дотик. Заохочую дитину до розмальовування мушлі використовуючи різні кольори фарб. Після висихання фарби разом роздивляємося її придумуємо назву. Прибираємо робоче місце. Роботи наклеюємо на картон створюючи композицію. Розміщуємо в рамочку підписуємо її. Додаткові вправи: 1. Використання різних елементів малювання. 2. Створення композицій. 3. Придумування бажань. 4. Придумування оповідань казок.

slide 63:

63 «Малювання за допомогою скріпок» Вік 4-6 років Мета: розвивати сенсорну культуру учити розрізняти відтінки кольору виховувати ставлення до образотворчої діяльності як засобу самовираження. Матеріали:  Картон жовтого кольору  Скріпка  Гуашева фарба густа  Пензлик  Посудина для фарби  Паперовий рушничок  Посудина для води Презентація Запрошую дитину до роботи. Разом готуємо робоче місце стежу щоб під картон був підстелений рушничок. Пропоную дитині пензликом зафарбувати весь листок картону. Коли фарба почне підсихати заокругленим кінцем скріпки зіскрібаємо на фарбі візерунок. Чекаємо поки робота висохне милуємося своєю роботою. Прибираємо своє робоче місце. Додаткові вправи:

slide 64:

64 1. Використання різних кольорів гуашевої фарби 2. Використання різних видів тла 3. Зіскрібання різної форми візерунків «Чудо-ниточка» Вік 4-6 років Мета: розвивати дрібну моторику рук тактильні візуальні відчуття естетичні смаки фантазію старанність самостійність. Матеріали:  Папір для малювання  Нитки  Посудина з водою  Гуашеві фарби  Килимок Презентація Запрошуємо дитину до цікавої роботи. Разом готуємо своє робоче місце. Пропоную дитині скласти папір навпіл щоб куточки співпали. Потім ниточку вмочуємо в фарбу за бажанням дитини кінчик нитки залишаємо сухим. Повільними круговими рухами викладаємо ниточку на одну із сторін паперу накриваємо зверху іншою стороною. Пропоную дитині легенько потягнути ниточку притримуючи рукою зверху. Відкриваємо листок паперу разом милуємося візерунком.

slide 65:

65 Стимулюю дитину до розвитку уяви та фантазії задаючи запитання «Що ти тут бачиш» «Чи це щось тобі нагадує». Записую дитячі коментарі. Додаткові вправи:  Двоколірні штампи  Домальовування візерунку «Ліплення з глини або соленого тіста» Вік 4-6 років Мета: розвивати дрібну моторику рук розумові здібності здатність розрізняти предмети за розміром формою кольором. Матеріал:  Глина замішана на водній основі  Квадратна дощечка  Скріпки дерев’яні палички  Посудина для води  Ложечка  Паперовий рушничок Презентація Пропоную дитині попрацювати з глиною кладу посередині столу дощечки на ній шматочок глини на паперовий рушничок – посуд з невеличкою кількістю води паличку і скріпку. Даю можливість дитині дослідити глину пом’яти її розкачати кульку на дощечці. Запитую дитину що вона хотіла би зліпити. За бажанням дитини показую як можна виліпити наприклад горнятко: із кульки витиснути ямку стиснути стінки великими пальцями і повільно повертаючи кульку поки не утвориться ємкість із стінками.

slide 66:

66 Коли виріб підсохне змоченими у воді пальцями замащую тріщини. Пропоную дитині допомогти мені в роботі. Щоб прикрасити горнятко роблю відбиток скріпки чи дерев’яної палички на краю горнятка. Даю можливість попрацювати дитині самій пофантазувати і прикрасити горнятко. По закінченню роботи прибираю робоче місце. Додаткові вправи:  Ліплення кухлика чайника мисочки  Прикрашання насінинами з рослин сухими ягодами тощо

slide 67:

67 Заняття з нетрадиційного малювання технікою «сухий пензлик» «Наш кіт-муркіт» Вік дітей 3-4 роки Мета: збагачувати руховий досвід кожної дитини орієнтуючись на її індивідуальні особливості розвивати дрібні м’язи кисті рук формувати в дитини гуманні почуття елементарні уявлення про доброту чуйність уважність збагачувати внутрішній світ дитини позитивними емоціями допомогти дітям засвоїти новий спосіб зображення жорстким сухим пензлем який дає змогу найбільш яскраво передати зображення об’єкту характерну фактуру його зовнішнього вигляду об’єм пухнатість формувати елементи культури мовлення уважно слухати співрозмовника заохочувати до експериментування та створення картин за допомогою матеріалів що використовуються в нетрадиційних техніках розвивати креативні здібності дітей. Матеріал: альбомний аркуш паперу з намальованим контуром кошеняти жорсткий пензель щетина пензлик для малювання білочка склянки з водою гуашева фарба серветки зразок малюнка іграшка-кошеняти. Хід заняття - Діти коли я йшла до дитячого садка то знаєте кого я зустріла - А хочете дізнатися кого ж - Так хто ж це був відповіді дітей Зараз я загадаю загадку і ви дізнаєтесь хто зустрівся мені. Хто з хвостиком і вушками В кого лапки з подушками Як ступа – ніхто не чує Тихо крадучись полює.

slide 68:

68 І маленькі сірі мишки Утікають геть від …кішки Так хто це Вірно Кицька. Так от а на зустріч мені маленьке кошенятко хтось стукає у двері. Піду подивлюся хто це до нас в двері стукає Вихователь бере в руки іграшку-котика. Діти погляньте хто до нас прийшов в гості. Та це ж те саме кошенятко якого я зустрічала. Але чому воно таке сумне Почекайте воно щось хоче мені сказати на вушко ніби слухає кошеня. Діти кошенятко сказало мені що його звати Васько. Але у нього зовсім немає друзів. Що ж ми будемо робити Придумала а давайте намалюємо котику багато друзів ось таких показує зразок. -Діти у кого вдома живуть кошенята -А які вони у вас розкажіть -А якого кольору бувають котики Ой діти Васька хоче щоб ми з вами стали маленькими кошенятками і зробили вправи які роблять кошенятка. Фізкультхвилинка Кицька з кошенятами весело гуляла Кицька кошеняток усьому навчала Тихенько ступати Мишок шукати На зеленій травиці Весело стрибати. А зараз сідайте на місця і будемо готуватися малювати друзів для Васьки. Погляньте я приготувала для вас папір фарбу щіточки. Але малювати ми з вами будемо незвичайно. Ми перетворимося на чарівників і зможемо малювати без води. Щіточки у нас непрості.

slide 69:

69 Доторкніться до них відчуйте які вони цупкі. А на папері вже є зображення кошеняток але вони не схожі на нашого Ваську. Він пухнастий має м’яку шерстку. І хоче щоб ми теж намалювали котиків схожих на нього – пухнатих. А ми з вами вміємо малювати пухнатих кошенят А хочете щоб я вас навчила Тож давайте розглянемо ваших кошенят. Обведемо пальчиком контур котика і будемо називати в голос його частини тіла: голова вуха… А тепер так зробимо пензликом але без фарби. Тепер діти покладіть пензлики і погляньте на дошку. Набираю щіточкою фарбу коричневого кольору і «тичком» торкаюся до паперу але без води. Так я заповнюю весь контур малюнка. Звертаю увагу що щіточку потрібно тримати вертикально рівно. Тоді наше кошенятко буде пухнате. Потім я візьму звичайну щіточку і намалюю для кошенятка клубочок щоб йому було чим бавитися. Давайте згадаємо з чого ми починаємо малювати.

slide 70:

70 Ми з вами трішки відпочинемо щоб наші ручки нас слухалися правильно і красиво малювали давайте пограємося з пальчиками. Уявимо що ми друкуємо казочку про котиків на комп’ютері. Пальчикова гімнастика Розім’яли пальчики А тепер спробуйте намалювати. Не забудьте що щіточку потрібно тримати вертикально. Діти заповнюють контур малюнка. Якщо ви закінчили малювати кошеняток можемо взяти просту щіточку і доповнити свій малюнок. Намалювати м’ячик клубочок сонечко… Що захочете. Пофантазуйте. Але працюйте старанно і охайно. Виставка дитячих робіт. Давайте з Ваською розглянемо ваших кошенят. Які вони милі пухнаті. А як їх у вас звати Нехай познайомляться нові друзі. А ми для них заспіваємо пісню «Котик Васька».

slide 71:

71 Заняття з нетрадиційного малювання малювання свічкою «По містах і селах йде зима весела» Мета: вчити дітей малювати сніжинки свічкою короткі вертикальні й горизонтальні лінії наносити фарби на малюнок поролоновою губкою викликати у дітей інтерес до цього виду малювання розвивати творчу уяву фантазію виховувати акуратність у роботі. Матеріал: гуашева фарба синього кольору свічки поролонові губки серветки аркуші білого паперу чарівний пензлик казковий будиночок. Хід заняття І. Ігрова ситуація з чарівним Пензликом. Вихователь: - Діти сьогодні до нас в гості прийшов чарівний Пензлик Послухайте казку про чарівного Пензлика. Він живе далеко в країні Малювандії. Весною прикрашає землю літечком - розмальовує квіти восени одягає дерева у казкове вбрання а взимку йому дуже сумно. Він трішечки допомагає дідусеві Морозові а то весь час сидить у своїй хатинці.. Ось цієї зими сидить Пензлик нудьгує коли чує хтось плаче за вікном. Вибіг Пензлик на вулицю бачить що горить вогник. Підбіг Пензлик і побачив маленьку Свічечку яка заблукала в лісі і плакала. Пожалів Пензлик свічечку забрав її до своєї хатинки і стали жити вони разом. Свічечка відігрілась і раптом пустилася в танок на аркуші паперу. Пензлик теж не втримався і пішов вслід за Свічечкою. Там де ішла Свічечка залишався слід і Пензлик уже не міг його зафарбувати. Ось

slide 72:

72 тому у них і вийшла така чудова картинка. Як ви думаєте яку пору року вони тут намалювали - Так тут намальовано зиму. Діти на вулиці теж уже зима всі ви хочете покататись на санках але снігу мало. - Давайте ми з вами намалюємо багато - багато сніжинок. А коли з неба падає багато сніжинок - це явище називають снігопадом. - А чому я не бачу ні олівців ні пензликів - Чим же ми будемо малювати - Ви хочете спробувати малювати свічкою - Так. - Тоді сідаємо за столики нас там чекають маленькі свічечки і ми намалюємо сніжинки. діти сідають за столики II. Показ способу техніки малювання свічкою вихователя. - Я беру свічечку малюю нею короткі вертикальні та горизонтальні лінії. Потім беру поролонову губку вмочую в фарбу і зафарбовую малюнок нанесений попередньо свічкою. Ваші сніжинки проявляться через фарбу. - Давайте станемо з вами художниками - чарівниками. - Пензлик і свічечка будуть дивитися чи правильно все виконується чи акуратно малюєте. тихо звучить музика діти працюють III. Пензлик в кінці оглядає роботи вибирає кращі для своєї хатинки. Підсумовою заняття: - Чи сподобалось малювати таким способом - Щоб ви хотіли намалювати ще

slide 73:

73 Заняття з нетрадиційного малювання «У весняному саду» Вік дітей: 5-6 років Мета: вчити дітей малювати дерево в техніці видування спрямовуючи струмінь повітря знизу вгору та вбік. Розвивати уяву фантазію. Заохочувати використовувати набуті раніше вміння та навички малювання патичком зібганим папером пензликом для клею штампиками на вибір виховувати любов до рідного краю захоплення красою природи та бажання передати свої враження в малюнку. Матеріал: трубочки для коктейлів тонкий папір пензлики для клею патички штампики малювальні пензлики гуашеві фарби різних кольорів тонований папір. Хід заняття - Діти поділюся з вами своєю радістю. Сьогодні я побачила в нашому саду чудову красу яка полонила моє серце і мені дуже хочеться щоб і ви пройнялися моїм настроєм і відчули те що відчула я. У саду сталося диво – розцвіли яблуні. Ще зовсім недавно якими вони були - Голі . Яка тоді була пора - Зима . Так узимку дерева кущі й квіти спали і снилися їм сни як і вам уночі. Як ви гадаєте що снилося деревам Про що вони мріяли - Діти фантазують: деревам снилися тепла весна спів птахів вітерець який бавиться листячком веселий дощик. Так дерева мріяли про весну. Це було ось так: Спали дерева у мареві синім Вітер гойдав їхні віти Снились деревам у сні тім чарівнім

slide 74:

74 Листя зелене та квіти. - Діти а в зеленій траві загорілось безліч жовтих сонечок – пухнастих квітів. Здогадалися про які квіти мова Так про кульбаби діти розглядають живі кульбабки ілюстрації квітучого саду з кульбабками у траві. Які вони На них так приємно дивитися вони… Вони такі яскраві за кольором… Якщо до них обережно доторкнутися вони… Якщо понюхати… На що вони схожі… на сонечка на вічка кружечки ліхтарики… Розглянути квітучі дерева. Якого кольору форми стовбур квіти листочки На що схожі квіти гілочки. Давайте і ми з вами намалюємо здійснені мрії дерев які їм подарувала чарівниця-весна. Нам у пригоді знову стануть трубочки – малюватимемо ними дерева. А зібганий папір пензлики патички та штампики допоможуть прикрасити його пишним цвітом. А кульбабки намалюємо пальчиком. Показую як спрямовувати струмінь повітря через трубочку знизу вгору щоб вийшов стовбур дерева й убік щоб вийшли гілочки. Діти малюють у супроводі запису весняного лісу. - Прислухайтеся… Листя тихенько шелестить ніби яблуня промовляє : « Хіба я не красуня Погляньте як захоплено дивляться на мене очі людей А скільки бджілок джмелів метеликів прилітають до мене за солодким нектаром. - Запитаймо її: «Яблунько а чому в тебе зламана гілочка Ти подарувала її комусь - Ні то неслухняний хлопчик понівечив мене. Зламана гілочка швидко зів’яне і її викинуть а якщо мене не ламатимуть я ще довго цвістиму й даруватиму людям радість приємні пахощі яблука а комахам солодкий нектар. Коли захочете комусь показати мій цвіт краще намалюйте його і подаруйте свої малюнки рідним або друзям.

slide 75:

75 - Діти кульбабки теж для своєї або й чиєїсь забаганки не рвіть не вкорочуйте їм життя. Нехай вони ростуть у травичці а ми ними милуватимемось. Розкидаю по підлозі жовті кружечки пропоную дітям уявити що це садок побігати по ньому намагаючись не наступити на «квіти». Мета: Розвивати естетичні сприйняття емоційну сферу дітей творче мислення точність рухів руки і очей. Розширювати словник дітей за допомогою якого вони можуть висловлювати свої почуття та настрійучити створювати образ незвичного радість зорово сприймати і визначати жанр образотворчого мистецтва - натюрморт користуватися такими технічними прийомами як монотипія псевдо форд кляксографія активізувати пізнавальну діяльність у процесі спілкування з прекрасним Виховувати любов до прекрасного бахання його творити. Хід заняття Робота на лінії: 1.Привітання "Доброго ранку сонце привітне доброго ранку небо блакитне доброго ранку в небі пташки доброго ранку маленькі дубки .Ми вас вітаємо бо живемо в одному краю ми." 2.Передавання баночки з підфарбованою водою. Вихователь пропонує дітям сісти 3. Вихователь: Діти давайте послухаємо приємну мелодію і помріємо. Уявімо себе художниками... звучить спокійна мелодія. Що би вам хотілося зараз намалювати відповіді дітей

slide 76:

76 Вихователь: Діти сьогодні ми з вами здійснимо подорож до таємниці. А чи знаєте ви - що таке таємниця щось загадкове таємне про що знає тільки один. Заходить Снігова Королева. - Доброго дня діти Я — Снігова Королева. Прогулювалася тут неподалік і почула що ви говорите про таємниці. Я маю таку приємну таємницю і хочу її розповісти вам. Кожного вечора ми з Морозом прогулюємося дворами і творимо диво... А ви зранку встаєте - і бігом до віконечка А на склі що ви бачите квіти дерева хуртовинугілочки ялинки казкові птахи.... А хто це їх малює Так це ми з Морозом. Тільки не кажіть нікому про нашу таємницю. Добре - А ще для вас я підготувала сюрприз. Заплющте очі... відкриває на таці викладені: ваза з гілочкою ялини квіточка засушений листочок яблуко підсвічник із свічкою. Запалює свічку. Вихователь: Яка краса Це натюрморт. - Як ви думаєте чи подружились ці предмети -Я теж думаю що подружились тому що їх ріднить світло. - Який настрій у гілочки пожовклого листочка вони повеселішали засміялися засяяли... Звучить спокійна мелодія. Снігова Королева: Хоча радість не може тривати вічно але з нами залишаються спогади. І треба лише заплющити оченята і згадати щось гарне приємне-як перед очима зявляться обличчя мам або смішні клоуни задзвенить сміх друзів ласкаве тепле проміннячко торкнеться наших губ і підніме їх угору - ми - посміхаємося

slide 77:

77 Вихователь:Давайте цю чудову мить ми передамо у малюнках. Підготуємо наші пальчики до роботи. привітання пальчиків. Закачайте рукави приступайте до роботи. Робота дітей: 3-4р. -відбиток яблука монотипія -відбиток листочка псевдо форт Робота дітей 5- 6р. - кляксографія - квіти - долонькою - ниткографія - чудова пташка - малювання пальчиком - малювання щіткою - малювання квачиком - малювання корком псевдо форт По закінченнюдіти викладають роботи на килимок. Вихователь: Які гарні у вас малюнки Але подивіться настрій у всіх малюнках різний. У він сумний. Чому він намальований темними . неяскравими кольорами А у Навпаки - дуже яскравий . Який у нього настрій Це тому що фарби такі чисті і яскраві Вихователь: Ми з вами відчули на собі що настрій буває не тільки у людей але і в музиці. малюнках якщо темні фарби змінити на яскраві. І подивіться який веселий настрій у нашої Снігової Королеви. Снігова Королева: Дуже добре мені було з вами . Але я мушу йти творити чудо - таємниці на ваших вікнах . Чекайте малюнків - ви мені подали багато ідей.

slide 78:

78 Мета: Розвивати естетичні сприйняття творче мислення точність рухів руки і очей Виховувати любов до прекрасного та бажання його творити добро щирі відносини з однолітками та дорослими. Вчити застосовувати різні технічні прийоми в аплікації ліпленні та малюванні Хід: Вихователь: Сьогодні у нас день не простий а казковий. А знаєте чому Тому що сьогодні ми станемо чарівниками. А що роблять чарівники Так ще вони творять добро. Вихователь: Головне в житті - це доброта. Як говорить народна мудрість про добрі вчинки - Доброта то є сонце . - Добро зло переважить . - Добро роби - добро й буде. - Добрим ділам — добрий кінець. - Хочеш собі добра — нікому не роби зла. Заходить чарівниця з чарівною паличкою і скринькою. Чарівниця: Я прибула до вас з острова талантів. Там живуть добрі талановиті люди і творять вони тільки хороші справи. У них усе чарівне: і дерева і будинки і квіти і тварини і люди. А ось я принесла із собою чарівну скриньку. - Діти ви хочете щоб я вас перетворила на добрих чарівників чаклує торкається до кожного паличкою - Все ви тепер талановиті чарівники. Ви вмієте творити дива. - Дорогі мої чарівники приступімо до прекрасного

slide 79:

79 підводить дітей до столів готує пальчики до роботи пропонує підкотити рукави Робота дітей: 1.Аплікація «Мак» - Богдана. 2.Обкчеювання картини блискітками- Наташа. 3.Робота з килимком для вязання - Кемелін. 4.Ліплення сніговички- Ваня. 5. Малювання на оргсклі клеєм і посипання манкою 6.Робота з конструктором машина - Нікіта. 7.Аплікація із рваних серветок- Дата. 8.Картини із вермішелі - Саша. 9.Ліплення із тіста варенички- Марія. 10.Розмальовування мушлів - Андрій. Висновок:Які чудові роботи Як ви старались Давайте їх розглянемо діти демонструють свої роботи Чарівниця: розчакловує дітейА можна щоб я показала ваші роботи своїм друзямДякую ви - щирі добрі діти.складає роботи в скриньку. Я неодмінно вам їх повернуВи оформите чудову виставку у своїй гру

slide 80:

80 Тема заняття Мета заняття Форми роботи та організації дітей Вересень Кольорові метелики Читання вірша Н. Забіли «Метелик» Розвивати інтерес до матеріалів та їх властивостей до експериментування з фарбами продовжувати вправляти дітей у змішуванні фарб трьох кольорів для отримання нових відтінків діти ставлять три плями посередині чарівної «книжечки» згинають її роз- гинають і розглядають уявляють що вийшло виховувати дбайливе ставлення до фарб паперу — вони «чарівники» і допомагають дітям творити дива Прогулянки спостереження індивідуальна робота «Барвиста веселка» Розвивати емоційну та зорову чутливість здатність захоплюватись дивуватись радіти розмаїттю барв і відтінків виявити стан сенсорного розвитку дітей малювати веселку викликати бажання дітей змішувати фарби для отримання нових кольорів: яскраві соковиті кольори робити лагіднішими Спостереження бесіда підгрупова

slide 81:

81 спокійнішими додаючи білу фарбу виховувати любов до краси Різнобарвний лужок біля річки Розгляд картини К. Перелісної «Золота осінь» Розвивати інтерес до фарби та її властивостей формувати вміння дітей малювати лужок передаючи розмаїття кольорів землі восени широким горизонтальним мазком розташовувати малюнок на аркуші паперу заповнюючи всю площину аркуша дрібними деталями виховувати любов до рідного краю Колективна спостереження екскурсії Жовтень Кольоровий дощик Читання віршів Г. Усача «Грибний дощик» «Дощик дощик ти вже злива» Розвивати чутливість до гармонії кольору збагачувати враження дітей від образотворчої діяльності формувати вміння дітей малювати дощ різнокольоровими мазками підвести до розуміння що кольором можна передати настрій виховувати есте- тичний смак Спостереження прогулянки екскурсії групова Кружляють осінні листочки Читання оповідання В. Сухомлинського «Осінь принесла золоті стрічки» Розвивати інтерес до матеріалів та їх властивостей до експериментування з фарбами познайомити дітей з технікою «монотипія» формувати вміння дітей «друкувати» опалим листям на яке пензликом нанесена фарба виховувати Спостереження обстеження екскурсія підгрупова

slide 82:

82 дбайливе ставлення до фарб Чарівна лінія Читання вірша Н. Забіли «Олівець- малювець» Розвивати бажання експериментувати з олівцями формувати вміння дітей способів зображення на папері різноманітних ліній характеризуючи їх: хвилясті ласкаві ламані колючі навкісні енергійні заокруглені сумні тощо виховувати любов до малювання Бесіди відгадування загадок індивідуальна Осіння казка дерев Читання вірша Олександра Олеся «Ой навіщо мені листя» Розвивати чутливість до виразності лінії та форми формувати вміння дітей малювати дерева без листя підвести до розуміння що кольором лінією та формою можна не лише намалювати дерево а й передати його настрій: «радісне» чи «сумне» виховувати любов бережне ставлення до природи Прогулянки екскурсії групові Листопад У гості до Їжачка- Хитрячка Розвивати уяву память мислення формування вміння дітей малювати фарбами предмети круглої та видовженої форми яблука груші помідори огірки тощо зафарбовувати все тло цієї форми не залишаючи проміжків закріплювати навички користування пензликом і фарбами виховувати позитивне Спостереження прогулянки екскурсії виставки групова

slide 83:

83 ставлення до навколишнього світу Осінній пейзаж колективна робота Розвивати уважність мислення формування вміння дітей відтворювати природні явища за допомогою фарб передаючи гармонію осінньої краси «настрій» осені зміни що відбулися в цю пору року удосконалювати технічні навички малювання вміння працювати в колективі за спільною темою Колективна спостереження екскурсії Осінній ліс стоїть похмуро Розвивати память увагу мислення виявити практичні навички дітей малювати природу використовуючи різноманітні техніки доводити роботу до кінця узгоджувати свій задум з іншими працюючи за спільною темою виховувати бажання і вміння милуватися природою Бесіди відгадування загадок індивідуальна Ходить гарбуз по городу Читання твору В. Паронової «Сперечались овочі» Розвивати память ігровий задум формувати вміння дітей малювати за твором «Ходить гарбуз по городу» передаючи в малюнку основну форму овочів їхній настрій розміщувати свої малюнки на одному аркуші паперу утворюючи спільну композицію виховувати самостійність впевненість своїх силах Бесіди відгадування загадок індивідуальна

slide 84:

84 Грудень Хто де живе Читання українських народних казок «Рукавичка» «Теремок» Розвивати інтерес до тварин підвести дітей до самостійного створення образу мишки білочки їжачка тощо і розуміння і що всі звірята мають домівки вчити передавати в малюнку особливості цих тварин і спосіб їх проживання виховувати до них дбайливе ставлення Спостереження бесіда підгрупова Казкові будиночки Читання української народної казки «Котик та Півник» Розвивати відчуття виразності лінії уяву фантазію формувати здатність до казкових перетворень за допомогою різноманітних ліній прямі ламані хвилясті заокруглені розташовувати малюнок на аркуші запо- внюючи весь простір виховувати інтерес до казок казкових героїв Прогулянки спостереження індивідуальна робота Про що розповідають лісові красуні Читання вірша В. Стру- тинського «Таємниця» Розвивати відчуття гармонії кольору і лінії продовжувати вчити дітей малювати ялинки за допомогою ліній і мазків підвести до розуміння що кольором і лінією можна передати настрій дерева «сумне» «радісне» виховувати дбайливе ставлення до ялинок У гостях у Снігуроньки Розвивати емоційну та зорову чутливість здатність захоплюватись милуватись Спостереження бесіда підгрупова

slide 85:

85 красою формування уміння дітей малювати ялинкові прикраси різноманітні за формою величиною кольором оздобленням виховувати любов до прекрасного Січень Зимові дерева Розвивати фантазію дрібну моторику рук уяву вправляти дітей у малюванні дерева з натури спостерігаючи за ним із вікна за допомогою крейди і лінолеуму або чорних олівців передаючи особливості будови дерева його настрій думки мрії взимку виховувати інтерес до природи Прогулянки спостереження індивідуальна робота Кришталеві сніжинки Розвивати інтерес до зо- бражувальних матеріалів і їх можливостей формувати вміння дітей малювати дерева на блакитно-рожевому тлі «набиваючи» на них сніг за допомогою білої фарби і клейових пензликів виховувати дбайливе ставлення до дерев Бесіди відгадування загадок індивідуальна Зайчикова хатка Розвивати цікавість до казок та їх ілюстраторів ознайомити дітей з малюнками звірят Є. Чарушина формувати вміння дітей зображувати героїв казок передаючи характерні особливості зовнішності настрою виховувати бажання Колективна спостереження відгадування загадок

slide 86:

86 самостійно створювати казкові образи Лютий Чудернацькі друзі Розвивати емоційну та зорову чутливість ознайомити дітей із творчістю М. Приймаченко формувати вміння малювати казкових та фантастичних тварин за мотивами малюнків знаменитої майстрині викликати у дітей інтерес до казкових образів виховувати вміння захоплюватись творами мистецтва і бажання передавати це під час малювання Спостереження бесіда виставки підгрупова Циркові герої Розвивати емоційне відчуття кольорів бажання передавати в малюнку враження від циркової вистави формувати вміння дітей малювати фігурки людей у вбранні клоуна добираючи для цього відповідно веселі і строкаті кольори виховувати позитивні емоції інтерес до циркових вистав Прогулянки спостереження індивідуальна робота Чому місяць лютий назвали лютим Розвивати фантазію уяву ознайомити дітей з новим жанром — пейзажем учити відображати враження отримані під час спостереження зимової природи використовувати холодну гаму кольорів для створення зимового колориту розглянути Спостереження бесіда підгрупова

slide 87:

87 картини із зображенням зимо- вих пейзажів виховувати спостережливість Кришталева зимонька ходить по дворі колективна робота Розвивати спостережливість естетичне сприймання формувати вміння дітей створювати образ засніженого лісу вдосконалювати технічні навички малювання: малювати сніг усім ворсом і кінчиком пензля за допомогою клейового пензлика зубної щітки вчити бачити виразність малюнка виконаного одним кольором виховувати естетичний смак Березень Весна красна пишним вбранням зачаровує Розвивати відчуття кольору вміння створювати декоративну композицію формувати вміння дітей самостійно створювати візерунок на силуетах весняного одягу використовуючи знайомі елементи декоративного розпису лінії мазки крапки квіти виховувати бажання передати в малюнку яскравість образу Весни Спостереження бесіда прогулянки виставки підгрупова Тендітні підсніжники та проліски – перші квіти весни Розвивати вміння відображати настрій квітів формувати вміння дітей малювати весняні квіти за допомогою фарб ніжних весняних відтінків передаючи їхню характерну будову Бесіди відгадування загадок індивідуальна

slide 88:

88 викликати радісні емоції при сприйнятті поетичних творів весняного характеру виховувати бережне ставлення до перших весняних квітів Вербна Неділя Розвивати інтерес до народного промислу і властивостей верби формувати вміння дітей прикрашати площинні форми посуду глечики куманці з. мотивами косівської кераміки наклеювати їх на аркуш паперу і домальовувати на них гілочку верби Заняття доцільно проводити кількома етапами: прикрашання глечика наклеювання його на аркуш паперу малювання гілочок верби Спостереження бесіда виставки підгрупова Улюблена іграшка Викликати в дітей емоційне ставлення до образу іграшки прагнення самостійно обирати улюблений персонаж і передавати в малюнку його характерні ознаки настрій веселий або сумний розвивати дрібну моторику рук память уяву виховувати дбайливе ставлення до іграшок бажання розповідати про них Квітень Хустинка для ляльки Маринки Розвивати технічні навички малювання окомір мислення формувати вміння дітей Спостереження бесіда виставки групова

slide 89:

89 прикрашати площину аркуша квадратної або трикутної форми ламаними лініями крапками чотирипелюстковими квітами виховувати охайність під час роботи з фарбами Чарівний світ народного мистецтва Розвивати творчі здібності ознайомити дітей з різними народними промислами косівська опішнянська Васильківська кераміки розширити уявлення про художні особливості кожного з них виховувати інтерес до творчості народних майстрів Бесіди відгадування загадок спостереження підгрупова Великодня писанка Розвивати естетичне сприймання та почуття захопленості під час ознайомлення з писанкою ознайомити дітей з писанкою як прадавнім символом України і весняного пробудження природи важливим оберегом роду людського атрибутом свята Великодня виховувати інтерес до писанки Бесіди відгадування загадок виставки групова Весняні дерева вдягнулись у пишну красу Розвивати технічні вміння малювати різними фарбами і пензлями білячий — дерева клейовий — квіти формувати вміння дітей малювати квітучі дерева яблуні вишні тощо передавати будову дерева розміщуючи його на всьому Спостереження бесіда підгрупова

slide 90:

90 аркуші виховувати у дітей естетичне сприйняття любов до природи бажання передавати її красу Золоті рибки Розвивати фантазію формувати вміння у дітей цікавість до образу рибок бажання їх зображувати малюючи плавним рухом кисті овальну форму добиватися виразності образу за допомогою поєднання кольорів блакитний колір води і яскраво-оранжевий червоний — рибок виховувати охайність Спостереження виставки бесіда підгрупова Якби чаклуном- художником був я Підвести дітей до задуму заняття «Що я подарував би своїм друзям бабусі виховательці якби був чаклуном-художником» створити у дітей радісний піднесений настрій бажання поділитися радістю зробити приємне. Використовувати різний матеріал: гуаш акварель олівці фломастери крейду Бесіди відгадування загадок індивідуальна

slide 91:

91 Весняний килим Розвивати уяву відчуття ко- льору вміння складати композицію візерунка передавати колорит весняних квітів уміння узгоджувати свої дії з роботою друзів продовжувати ознайомлювати дітей з весняними квітами викликати бажання намалювати їх створюючи веселу весняну композицію виховувати дбайливе ставлення до природи Бесіди відгадування загадок колективна

slide 92:

92 Додаток 8 Образо твор ча дія льність Мовленнєва діяльність Фізкультурно- оздоровча діяльність Пізнавальна діяльність ІКТ Музична діяльність

slide 93:

93 Мета: ознайомити дітей з правом на родину розвивати уважність пам’ять мислення виховувати почуття гідності любов до власної родини. Матеріали: папір фарба пензлики персонажі з лялькового театру. Хід заняття Вихователь: Діточки маленькі Малюки гарненькі Час казочку розповідати. Її пропоную запам’ятати. Колись може сьогодні Лисиця прокралася До хазяйського двору. Лисиця: Повно в курнику курчат Завітаю до малят. Я обожнюю курчаток І каченяток. підходить до курчат Дивина: одне обличчя Штанці в цього - в цієї – спідниця Залишу я одне курчатко А друге заберу собі в хатку. Курчатко-братик: Лиско лисонько руденька Пожалій пожалій нас дорогенька Курчатко-сестричка: Ми маємо разом жити. Нас малих не розлучай Разом: Ми – одна родина знай

slide 94:

94 Курчаток ти не ображай. Сестричка: Півник і курка – то батько і мати А всі ми – сестри і брати. Братик: Ми усі – рідня багата Ми всі – сім’я завзята Лисиця: налякано Хоч нема рідні у мене Зрозуміла я проте Берегти родину треба Бо родина – то святе. Вихователь: Дітки а давайте я вам розповім про права про які свідчить ця розмова. Всі діти мають права жити зі своїми батьками нікому не дозволено їх розлучати. Фізкультхвилинка Ми метелики чудовіНахилити голову в ліво вправо. Маєм крильця кольоровіРозвести руки в сторони. Над квітками літаємоБіг на місці рухи руками вгору- вниз. Втоми ми не знаємо Пташки ми злякалисяРуки покласти на голову. Під квітку заховалися.Присісти. Лисиця: Я зрозуміла що жодна дитина не може бути скривдженою і зневаженою. Дитина має право спокійно жити в своїй оселі та почуватися в ній господарем. Вихователь: Молодці діти Я впевнилася що ви добре запам’ятали свої права. Нагадаю ще раз: якщо когось із вас кривдитимуть й принижуватимуть або хтось жорстко поводитиметься з вами то обов’язково звертайтеся по допомогу до батьків і близьких людей а в дитячому садочку – до вихователя. Курчатко-сестричка: Захистіть курча від зла

slide 95:

95 Бо дитина я мала. Лисиця: Може гуртом збудуємо парканчик біля курника де живе дружна куряча родина Зробимо це для тогощоб ані у вовка ані у ведмедя не виникло бажання потикатися до курника. Малювання «Паркан біля курника» Мета: знайомити дітей з таким явищем природи як сніг. Формувати вміння відповідати на запитання вихователя. Уточнювати та закріплювати знання про білий колір. Продовжити знайомити з прийомами пальчикової техніки створювати рівномірні відбитки. Формувати інтерес до природи та малювання. Вправляти у звуконаслідуванні слів із звуком с. активізувати словник дітей словами – сніг - сніжинка - білий - пухкий - м’який - легенький - завірюха. Виховувати вміння працювати в колективі бажання спілкуватися. Хід заняття: Заходять діти до кімнати. Вихователь: діти погляньте скільки гостей завітало до нас давайте привітаємося з ними. Діти: Добрий день Вихователь: молодці пішли зі мною на килимок. Ось погляньте: погода за віконечком в нас чудова настрій гарний давайте посміхнемося один одному Діти: посміхаються. Звучить музика завірюхи. Вихователь роздмухує штучний сніг Вихователь: Ой діти що це було До нас мабуть залітала завірюха.

slide 96:

96 Ой погляньте сніжинка зачепилася. знімає з тюлевої занавіски сумну сніжинку. На доріжки На стежинки З неба Падають сніжинки Надомною пролітають Опускаються сідають. Вихователь: малята погляньте якого вона кольору Діти: Білого. Вихователь: А вона весела чи сумна Діти: Сумна. Вихователь: Так вона сумна настрою зовсім не має. Може ми з нею потанцюємо і вона повеселішає. діти з вихователем танцюють «Танок сніжинок». Молодці але погляньте на сніжинку вона яка Діти: сумна Вихователь: так вона зовсім не повеселішала. Ой сніжинка мені щось хоче сказати вихователь підносить сніжинку до вуха. Вона мені сказала що сумна тому що нас багато а вона одна. Її загубила завірюха. Давайте ми з вами намалюємо її сніжинок-подружок. Ось підійдіть всі до мене. Подивіться сюди тут в нас є і хмарки і дерева і ялинка а снігу зовсім нема. А сніг у нас якого кольору Діти: білого Вихователь: а ще він легенький пухкий м’якенький. діти повторюють за вихователем зараз ми з вами його намалюємо пальчиками колективна робота: - спочатку ми закачаємо рукава. Всі закачуємо так як я. Молодці. Але спочатку щоб наші пальчики гарно працювали ми зробимо гімнастику для пальчиків:

slide 97:

97 Одягнемо рукавички кругові оберти кистями рук Рукавички невеличкі рухи вдягання рукавичок Знають хлопчики й дівчатка кругові оберти кистями рук Буде все у нас в порядку масаж пальчиків від кінчиків Кожен пальчик має хатку до долоньки в ритм Вихователь: Добре. А тепер приготуємо пальчик яким ми будемо працювати. Подивіться ось біля вас стоїть фарба якого вона кольору Діти: білого Вихователь: так білого а ще біля вас є серветки для того щоб витирати брудні пальчики. Тепер дивіться я беру пальчик вмокаю його в білу фарбу і ось так прикладаю і в мене виходять сніжинки. Давайте будемо малювати всі разом. Мокайте пальчики в фарбу і прикладайте їх до паперу. Молодці. індивідуальна робота в ході заняття з кожною дитиною Повитирали пальчики. Подивіться яка вийшла гарна в нас робота вихователь вивішує роботу на мольберт Закружляли тут сніжинки Як метелики прудкі Прилетіли до ялинки Й почеплялись на гілки Голі кущики прикрили Притрусили поріжок і доріжку побілили – Зовсім інший став лісок. Вихователь: Ой дітки. А погляньте на нашу сніжинку – вона

slide 98:

98 змінилася Яка вона стала Діти: Весела. Вихователь: так. Вона повеселішала сніжинка дуже задоволена нашою роботою. Діти мені здалося чи я щось почула ніби хтось у нас на вікні шепочеться вихователь підходить до вікна бере на підвіконні маленькі сніжинки Ой погляньте це ж прилетіли крізь шпаринку у вікні подружки до нашої сніжинки дивіться скільки їх і тобі сніжинка і тобі… вихователь роздає сніжинки кожній дитині. подивіться які вони гарні я якого вони кольору Діти: білого Вихователь: так. А ще вони м’якенькі пухнасті легенькі. Давайте ми всі разом поселимо сніжинки на ялинку. Тепер їх буде багато і вони не будуть сумувати. діти разом з вихователем вішають сніжинки на ялинку. Молодці а зараз йдемо мити руки та підемо на вулицю спостерігати за справжніми сніжинками. Мета: створити сприятливі умови для збагачення досвіду дітей про море та мешканців моря. Продовжувати вчити дітей оперувати поняттями «один» «багато» «мало» формувати уміння визначати положення предметів відносно себе: «знизу» «зверху». Заохотити дітей малювати нетрадиційною технікою – ватними паличками. Розвивати спостережливість увагу фантазію мовленнявиховувати охайність любов до природи. Спонукати доводити розпочату справу до кінця. Матеріал: іграшкові рибки іграшковий корабель полотно з двома

slide 99:

99 смужкамичервоною та синьою зразок ноутбук магнітофон картки на яких зображені дві смужкичервона та синя по 5 рибок та мушлей гуашеві фарби ватні палички серветкистаканчики з водою. Хід заняття - Дітисьогодні ми з вами не просто вихователь та вихованці. Сьогодні я буду капітаном а ви туристами і ми попливемо на кораблі пояснення значення слова – туристи. - А ось по чому ми попливемозараз спробуємо відгадати: Шириною широке Глибиною глибоке День і ніч об берег б’ється А вода із нього не п’ється море - Молодці Це море. А яке море знаходиться поруч із нами - Отож ми з вами сьогодні відправимося у подорож по Чорному морю. А плити ми будемо на кораблі який називається «Барвінок» бо так називається наша група корабель побудовано на килимі. - Ласкаво прошу на борт нашого корабля – діти розміщуються вихователь одягає кепку капітана бере в руки бінокль. - Повний вперед. Ой а хто це нас так голосно зустрічає запис крику Чайки. Птаха ця живе у морі Там літає на просторі Дзьобом рибу ловить влучно А співає різно й гучночайка. Розглядають чайку на ілюстрації - А що несе в своєму дзьобі чайка У лусці мої боки –

slide 100:

100 Вони холодні та слизькі Плавать можу досхочу Та усе життя мовчу. риба Вихователь пропонує зійти з корабля та підійти до столів розглянути що там є. - Хто живе у Чорному морі рибки - Давайте ми зараз з вами подивимося скільки рибок живе у морі. - Покладіть пальчик на червону смужку – це дно нашого моряде воно розташованезнизу - А інший пальчик покладіть на синю смужку - це поверхня. Де вона розташованазверху - Покладіть на дно моря одну мушлю а на поверхню пустітьнехай плавають багато рибок. - Скільки мушлів на дні моря одна - А скільки плаває на поверхні рибок багато - Покладіть на днояке знаходиться де багато мушлів. - А на поверхню яка знаходиться депустіть дві рибки. - Скільки ракушок - Скільки рибок - А дві – це мало чи багато - Молодці - Пропоную пограти та відпочити на березі моря. - Давайте ми з вами згадаємо як кричать чайки а як вони махають крилами. - Ми з вами зараз уявимо що ми стали чайками і політаємояк вони імітують крик та рухи чайки - А що чайки люблять їсти рибу

slide 101:

101 - Зараз кожен з вас намалює собі рибку але малювати ми сьогодні будемо ватними паличками. Показ зразка розгляд його та закріплення форми тулуба хвоста плавників рибки. Показ прийому малювання та пояснення. Пальчикова гімнастика: По морю пливе човен Він дітлахами повен Пароплав пливе по річці Дим з труби немов із пічки Хвостиком б’є наша рибка маленька В морі живе ця манюня гарненька. Самостійна робота дітей під музичний супровід. Індивідуальний підхід вихователя. Виставка робіт. Підсумок: - Як називався наш корабель - Як називається море яке знаходиться біля нашого міста - Чи сподобалося вам малювати рибку - А чим ми малювали Пропонує дітям знову сісти на корабель та продовжити сюжетну гру «Моряки».

slide 102:

102 Додаток 9 Прізвище та ім’я дитини__________________________________ Вік__________ Група_________________________ № з/п Показники знань Початок року Кінець року 1. Вміє працювати з трафаретами та фарбами 2. Вміє розфарбовувати 3. Володіє прийомами змішування кольорів 4. Вміє вирізати ножицями 5. Володіє технікою наклеювання 6. Вміє штемпелювати 7. Ознайомлений з культурою свого народу та західного регіону 8. Знає жанри художніх творів 9. Малює ліпить аплікує використовуючи нетрадиційні техніки зображення предметів 10. Виготовляє будівлі саморобки 11. Виготовляє вироби з паперу картону тканини. 12. Виготовляє вироби з природного та штучного матеріалу 13. Бере участь у іграх-драматизаціях іграх- інсценуваннях 14. Бере участь у театралізованих іграх 15. Вносить творчі фрагменти у театралізацію

slide 103:

103 Андрушкова Лілія Анатоліївна вихователь дошкільний навчальний заклад № 15 «Джерельце» м. Кам’янець-Подільський Хмельницька область.