Формування мовленнєвого розвитку дошкільників за педгогічною системою

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентація з молення Волинчук А.Б.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Управління освіти і науки науково-методичний центр Лабораторія дошкільного виховання Проект А.Б.Волинчук вихователь ДНЗ № 15 м. Кам’янець-Подільський 2010 р.

slide 2:

2 Рецензент: М.М. Сухова – завідувач дошкільного навчального закладу № 15 м.Кам’янця-Подільського Автори: А.Б. Волинчук вихователі дошкільного навчального закладу № 15 групи вільного розвитку особистості за педагогічною системою М.Монтессорі. «Формування мовленнєвого розвитку дошкільників за педагогічною системою М.Монтессорі» Розвиток мови дитини дошкільного віку є стрижнем цілісної програми навчання за методом Монтессорі. Знаменитий італійський педагог-гуманіст М.Монтессорі здобула світове признання завдяки своїй методиці навчання і виховання дітей. Головне в ній – надання дитині повної свободи самовираження і дій. У проекті розкрито особливості мовленнєвого розвитку дітей відповідно до вимог педагогіки Монтессорі та програми «Я у Світі» . Презентації мовних Монтессорі-матеріалів уроків Монтессорі вправ для навчання дітей письма читання презентації розробки свят та розваг допоможуть педагогам розвивати та удосконалювати аспекти мовлення у дітей.

slide 3:

3 Зміст 1. Структура проекту………………………………………………4 2. План реалізації проекту…………………………………..……..6 3. Вступ……………………………………………..……………….7 4. Основні аспекти розвитку мовлення за системою Монтессорі та програмою «Я у Світі»……………………………………....…..9 5. Список використаних джерел……………………………….…12 6. Додатки…………………………………………………..………13

slide 4:

4 Структура проекту 1. Назва проекту: « «Ф Фо ор рм му ув ва ан нн ня я м мо ов вл ле ен нн нє єв во ог го о р ро оз зв ви ит тк ку у д до ош шк кі іл ль ьн ни ик кі ів в з за а п пе ед да аг го ог гі іч чн но ою ю с си ис ст те ем мо ою ю М М. .М Мо он нт те ес сс со ор рі і» ». . 2. Учасники проекту: вихователі завідувач ДНЗ № 15 методист батьківська громада діти. 3. База реалізації проекту: м. Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний заклад № 15 група вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи М.Монтессорі. 4. Обґрунтування вибору проблеми: проблема полягає у необхідності подальшого підвищення ефективності процесу виховання дітей в індивідуальній технології виховання дітей за системою М.Монтессорі та в цілісному підході до розвитку особистості за програмою «Я у Світі» збільшенні інформації для формування у дітей якостей які дозволять виявляти оригінальні рішення для здійснення власного задуму. 5. Завдання проекту:  формувати позитивну мотивацію до процесу навчання грамоти та читання через використання наочного матеріалу малюнки природні матеріали картки схеми іграшки предмети навколишнього середовища  формування мовленнєвої компетенції дошкільника у сферах «Культура» «Природа» «Люди» «Я сам»  формувати компетентність в мовленнєвій діяльності через розвиненість мовленнєвих умінь дитини  модернізувати форми роботи з дітьми щодо виховання гармонійно розвиненої особистості справжнього громадянина та патріота свого народу  активізувати творчість дітей  розвивати базові якості особистості.

slide 5:

5 6. Характеристика проекту:  за терміном реалізації - довготривалий  за змістом - комплексний  за характером діяльності - частково пошуковий  за кінцевим результатом - теоретико-практичний  за ступенем самостійності - творчий  за кількістю учасників - колективний. 7. Термін реалізації проекту: 2010 – 2011 н. р. 8. Прогнозований результат:  гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника відповідно до системи М.Монтессорі та програми «Я у Світі»  розвинена мовленнєва здібність дітей  активна взаємодія дитини з дорослими та однолітками  повноцінний духовний розвиток дошкільнят  здобуття дітьми якісної дошкільної освіти  народження думки дитини вираженої в мовленні  сформоване творче продуктивне ставлення до організації та спілкування  застосування особистісно - орієнтованих педагогічних технологій в залежності від змісту освіти вікових та індивідуальних особливостей дітей. 9. Ресурси:  Людські: вихователь діти батьки  Матеріально-технічні: література посібники періодична преса газети та журнали  Інформаційні: аналіз досліджень та публікації в яких започатковано розв’язання даної проблеми Інтернет. 10. Потреби: допомога в створенні серії посібників що сприятимуть розвитку комунікативних здібностей життєвої компетентності та соціальної адаптації відповідно до вимог програми «Я у Світі».

slide 6:

6 План реалізації проекту № п/п Етапи роботи Зміст діяльності Термін реалізації 1. Підготовчий 1 Визначення проблеми теми мети завдань учасників прогнозованих результатів 2 Мотивація діяльності 3 Вивчення методичної літератури травень- червень 2010 р. 2. Планування Вироблення плану дій:  визначення джерел методів аналізу інформації  вироблення критеріїв оцінки результатів і процесу. липень-серпень 2010 р 3. Реалізація - Робота з літературою - конкурси виставки - заняття - консультації - створення посібників з розвитку мовлення вересень- жовтень 2010 р. 4. Аналіз і оцінювання результатів  Узагальнення зібраних матеріалів  Формування висновків  Обговорення результатів проекту  Оцінювання зусиль використаних можливостей творчого підходу листопад 2010 р. 5. Презентація проекту Захист проекту грудень 2010 р.

slide 7:

7 Вступ Прислухайтесь як океан співає Народ говорить і любов і гнів У тому гомоні людськім. Мудріших ніж народ учителів немає У нього кожне слово то перлина Це праця це натхнення це людина. М.Рильський Ось уже майже 100 років ім’я М. Монтессорі приковує до себе не ослаблу увагу педагогів батьків і вчених більш ніж вісімдесяти країнах світу. Відома як видатний вчений і гуманіст вона створила систему рівної якій в світовому досвіді не було і немає. Європа Америка Індія Китай Нідерланди Японія – тисячі Монтессорі-шкіл відкриті по всьому світу. Що ж робить метод Монтессорі робить таким привабливим Він дивно технологічний продуманий цілісний і включає в себе не тільки розвиток інтелектуальних здібностей а й засади гуманістичної технології. М. Монтессорі справді знайшла унікальний спосіб роботи з кожною дитиною. Вона пропонує не прискорювати розвиток дітей але і не упускати момент і відкрити для дитини світ. Світ де кожна дитина може відкривати та розвивати свої унікальні таланти і можливості. Рухаючись поступово за системою М. Монтессорі можна побачити що програма розвитку «Я у Світі» опирається на методи і принципи М.Монтессорі особистісно-орієнтований підхід до виховання дитини. І діти і вихователі із задоволенням працюють за системою Монтессорі та програмою розвитку «Я у Світі» тому що вони дають право на власний вибір прийняття самостійного рішення особистий час задоволення основних потреб можливість усамітнитись відстоювати власну гідність. Спостерігаючи за дітьми Монтессорі побачила якщо дати дітям можливість тренувати пальці і вчитися користуватися письмовим приладдям –

slide 8:

8 від губки до ручки і до пензлика - і попутно познайомитися з накресленням букв спочатку моторно а потім свідомо спеціально вчити їх писати вже не доведеться. Вони опанують письмовою мовою інтуїтивно. У дітей більшість всього розвинена м’язова память тому раніше потрібно навчати письму де рух грає далеко більшу роль ніж у навчанні читання. Отже вимога дитячого організму всяке знання переводити «через руку в розум» одержує своє задоволення.

slide 9:

9 Основні аспекти розвитку мовлення за системою Монтессорі та програмою «Я у Світі» Технологія М.Монтессорі є моделлю особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання дітей. Феноменом педагогічної теорії М.Монтессорі є «…віра в природу дитини прагненні виключити будь-який авторитарний тиск на людину яка формується орієнтації на ідеал вільної самостійної активної особистості». Звернення до дитини педагога «Допоможи мені це зробити самому» - девіз педагогіки М. Монтессорі. Педагогічна система М.Монтессорі створила простір для творчого впровадження програми розвитку «Я у Світі». За цими методиками дитина є центром педагогічної системи Додаток 1. І в кожній дитині існує свій природний потенціал який може розвинутися тільки за потрібних умов Додаток 2. На особливості мовленнєвого розвитку дітей велику увагу звертає програма «Я у Світі». Креативний розвиток мовленнєвої особистості – важлива складова діяльності дитини який орієнтується на власні інтереси врахування позиції партнера його точки зору. Система Монтессорі підтверджує погляди авторів програми «Я у Світі» що вчителі батьки науковці повинні вивчати процеси спілкування як основу для розвитку мовних навичок та вмінь і відповідно ставитись до взаємин з дітьми розвивати та розширювати їх Додаток 3. Врівноважене оточення відкрите приязне не хаотичне спілкування є найсприятливішим для вивчення мови дитиною. Батьки і вихователі мають спілкуватися з малюками часто з багатьох приводів Додаток 4. У групі вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи М. Монтессорі пропонується цілий комплекс видів діяльності який створює сприятливі можливості розвиватися по всіх напрямах – від поповнення словникового запасу до літературної творчості. Спостерігаючи за дітьми Монтессорі побачила що раніше треба починати вчити письму а не читанню. Взявши до рук олівця діти починають писати

slide 10:

10 округлими формами тому в арсенал М.Монтессорі входять вправи для мимовільного письма Додаток 5. Доктор Монтессорі відслідкувала процес відчуттів та нервових закінчень пальців рук. Захват трьома пальцями всіх предметів «захват щипцями» - безпосередня підготовка руки до письма Додаток 6. Помітивши що малюки сприймають світ шляхом дотику слухання та бачення Монтессорі зробила висновок : тримаючи в руках букву з шершавого матеріалу Додаток 7 слухаючи в той же час звук позначений цією буквою і дивлячись на зображення дитина використовує одночасно всі сенсорні можливості свого організму для вивчення букв зір слух дотик Додаток 8. Коли діти навчились асоціювати звуки і зображення букв Монтессорі знайшла ефективний метод навчити складати з цих букв слова Додаток 9. Середовище мовленнєвої зони у групі вільного розвитку особистості на основі системи Монтессорі запроектовано так щоб сприяти можливостям дітей та допомогти їм коли у них формуються початкові поняття про читання. Виявлено що вправи зі словами з трьох букв їх римування забезпечують потяг дитини до творчої діяльності та успішно орієнтують її на подальшу дослідницьку роботу з буквами Додаток 10. Оскільки вміння читати є обовязковим елементом загальної культури батьки і вчителі відчувають відповідальність за те щоб навчити дитину читати. Проте дослідження свідчать що діти часто вчаться розшифровувати а читати по-справжньому починають дещо пізніше. Прості слова для читання Монтессорі назвала «рожевою серією». Освоївши читання слів «рожевої серії» - пропонується «блакитна серія» - перше читання складних слів. «Біла серія» - читання слів з орфограмами Додаток 11. Серед базових якостей дитини найважливішою для особистісного зростання в програмі «Я у Світі» виділяється розвиток самостійності дитини. Цьому сприяють уроки з розвитку мовлення Монтессорі Додаток 12.

slide 11:

11 У дошкільному віці формується ставлення до однолітків друзів. Особливого значення для розвитку комунікативності діалогічного мовлення мають заходи що найближчі кожній дитині «День народження» Додаток 13 Звичаї і мова виробилися впродовж довгого життя розвитку кожного народу. Щоб діти по-справжньому пізнали свій народ вони змалку вивчають історію свого народу мову культуру Додаток 14. Отже впровадження системи М.Монтессорі та програми «Я у Світі» допомагають дітям через спостереження і самостійну діяльність відчути себе частиною природи культури і людського суспільства розвинути інтерес до пізнання світу реалізувати свої знання на практиці. Вихованці груп вільного розвитку особистості на основі педагогічної системи М.Монтессорі легко спілкуються з людьми і вільно долають конфліктні ситуації уміють робити вибір і приймати рішення в різних життєвих ситуаціях.

slide 12:

12 Список використаної літератури 1. Афанасьева Т.И. Учить по Монтессори из опыта работы. М. МЦМ 1996. - 48 с. 2. Валентинов П. Мария Монтессори и ее метод // Педагогический вестник. - 1991. - №34. - C.3. 3. Гребенников Л. Р. Работа на линии в Монтессори-группе М. МЦМ 1996. - 72 с. 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 3-тє вид. випр. К.: Світич 2009. – 430 с. 5. Монтессори М. Развитие потенциальных возможностей человека. Пер. с англ. Д.Смоляковой. // Бюллетень МАМА № 2 35. 1993. 6. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. — М.: Московский Центр Монтессори 1993. — 203c. 7. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. Гомель. 1993.- 336 с. 8. Монтессори М. Разум ребенка. Москва. 1997.- 176 с. 9. Монтессори. М // Составитель М. В. Богуславский сборник опубликованных фрагментов книг М. Монтессори 1999.: Издательский Дом Шалвы Аминашвили — 224 с. 10. Фаусек Ю.И. Как работать с материалом Монтессори. - Л. Б. Г. - 42c.

slide 13:

13

slide 14:

14 Додаток 1 Дитина – центр педагогічної системи Особистій простір Інтереси і потреби Поєднання дисципліни і свободи Життєва практика Розвиваюче середовище Індивідуальний план розвитку

slide 15:

15 Додаток 2 Умови розвитку мовлення Умови розвитку мовлення Будьте уважними до того що намагається сказати вам малюк Мова повинна бути граматично правильною Розмовляйте з дитиною якомога більше Постійно вводьте нові слова Учіть дитину будувати зв’язні розповіді Учіть з дитиною невеликі віршики казочки Привчайте дитину якомога повніше висловлювати свої бажання б Розвивайте уміння дитини слухати та бути уважним Якщо дитина помиляється ставтеся до цього поблажливо

slide 16:

16 Додаток 3 «Ми – одна дружна сімя» Завдання: Розвивати усне мовлення інтонаційну виразність мови тактильні відчуття уяву. Закріпити відчуття єдності. Виховувати спостережливість дбайливе ставлення до природи. Матеріал: дзвіночок сухі листки по кількості дітей гроно винограду магнітофон і касета зі спокійною музикою. Хід уроку Звучить спокійна музика. Діти сідають на килим навколо викладеного у формі кола канату. - Я пропоную вам пограти в нову гру. Давайте візьмемося за руки. Нас багато а всі разом ми - одна група. Давайте відчуємо як ми повязані

slide 17:

17 один з одним сидячи в колі на підлозі. А тепер встанемо не порушуючи цей звязок. Взявшись за руки ми йдемо по колу і відчуваємо звязок. Ми йдемо по колу один за одним поклавши праву руку на ліве плече дитині попереду і відчуваємо звязок... А тепер покладіть ліву руку на праве плече товаришеві попереду. Тепер сідайте в коло і закрийте очі. Доторкніться рукою до якого- небудь частини тіла дитини: долоні руки обличчя голови плеча спини Мета вправи - розвиток відчуття. Хто відчуває дотик повинен не відкриваючи очі передати його своєму сусіду справа. Молодці. Після цього як коло замкнеться доторкніться по черзі до кожної дитини мяким хутром хустинкою пірячком. А тепер той хто відчує дотик може відкрити очі. Подивіться що я вам принесла показую дітям коробку із сухими листочками. Роздивіться. Виберіть для себе місце в групі. Ляжте закрийте очі. Уявіть собі що почався листопад... Відпускайте над кожною дитиною по одному листку так щоб він упав на дитину. Той хто відчує що на нього упав листок повинен відкрити очі і сісти в коло на канат. Подивіться на свій листок. Відчуйте його обмацайте підкиньте його вгору і послухайте звук який виникне під час його руху. - Як ви думаєте звідки він - Чому він злетів з дерева - Куди він хотів полетіти - Якби листочок вмів говорити про що б він розповів Діти відповідають за бажанням. Ви можете показати рухами руки як падає ваш листочок. Мені здається що це може відбуватись ось так... покажіть дітям як листочок

slide 18:

18 помаленьку вяне скручується відривається від гілки і падає. А тепер по черзі покажіть ви. Дуже добре. Встаньте будь-ласка. Давайте уявимо себе деревами на яких виросли ваші листочки. Давайте покажемо як дерево росте як у нього виростають довгі гілки як глибоко корінням воно входить в землю як хитається від вітру. А тепер уявіть що всі ми перетворились на листочки. Візьміть свої листки і по черзі кидайте їх. Спостерігайте і слухайте як вони падають. Відтворіть падаючі листочки. У вас чудово вийшло. Наступна вправа є заключною. Гроно винограду тут символізує єдність. Коли діти передають його по колу вони повинні відчути його "вагу" а крім цього можуть відчути унікальність кожної окремої ягідки. Сідайте знову в коло. Давайте візьмемось за руки і замкнемо його. Закрийте очі в цей час покладіть в центр кола гроно винограду на тарілці. Хто почує дзвіночок може відкрити очі і опустити руки. Сьогодні я принесла вам виноград. Настю обережно візьми гроно винограду помилуйся ним і передай своєму сусідові справа. Так по черзі діти передають гроно один одному в руки. Тепер коли кожний з вас потримав гроно в руках відчув його вагу ми будемо передавати його один одному знову але тепер кожен повинен відірвати одну ягідку від грона. Кожна ягідка має щось про себе сказати. Наприклад: "Я-кругла" "Я - солодка" "Я - соковита" і т.д. Потім діти зїдають ягоди

slide 19:

19 Додаток 4 Поради вихователям і батькам   С Ст тв во ор рю юй йт те е а ат тм мо ос сф фе ер ру у я як ка а д да ає є н на ас ст тр рі ій й л лю юб бо ов ві і т та а і ін нт те ер ре ес су у д до о п пи ис сь ьм мо ов во ої ї а ак кт ти ив вн но ос ст ті і в вп пе ев вн не ен но ос ст ті і д ди ит ти ин ни и у у с со об бі і п пр ри и ц ць ьо ом му у в ви ид ді і д ді ія ял ль ьн но ос ст ті і   П Па ам м’ ’я ят та ай йт те е щ що о є є н не е о од ди ин н ш шл ля ях х н на ав вч чи ит ти и д ди ит ти ин ну у ч чи ит та ат ти и. . В Ви ик ко ор ри ис ст то ов ву уй йт те е р рі із зн но ом ма ан ні іт тн ні іс ст ть ь м мо ож жл ли ив во ос ст те ей й ф фо он не ет ти ич чн но ог го о і і п по ов вн но ом мо ов вн но ог го о п пі ід дх хо од ді ів в р ра аз зо ом м. .   Я Як ко ом мо ог га а ч ча ас ст ті іш ше е п по ок ка аз зу уй йт те е д ді іт тя ям м н на ап пи ис са ан не е. . Ч Чи ит та ай йт те е ї їм м н на ап пи ис си и н на а е ет ти ик ке ет тк ка ах х і і к ко ор ро об бк ка ах х в ви ив ві іс ск ки и н на а м ма аг га аз зи ин на ах х і і с сх хо од да ах х. . З Зб бе ер рі іг га ай йт те е ж жу ур рн на ал ли и і і в ви ир рі із зк ки и з з к кн ни иг г. . З За ао ох хо оч чу уй йт те е ї їх х д до о ч чи ит та ац ць ьк ко ої ї д ді ія ял ль ьн но ос ст ті і в в г гр ру уп пі і н на а п пр ро ог гу ул ля ян нц ці і. .   П Пи иш ші іт ть ь з з д ді іт ть ьм ми и і і ч чи ит та ай йт те е в в з зв во ор ро от тн но ом му у н на ап пр ря ям мі і д ду уж же е д до об бр ре е д до оп по ов вн ни ит ти и ц це е м ма ал лю юв ва ан нн ня ям м . . П По оч чн ні іт ть ь з з п пр ро ос ст ти их х с сл лі ів в і і п пе ер ре ех хо од дь ьт те е д до о к ко ор ро от тк ки их х ф фр ра аз з. .   З За аб бе ез зп пе еч чу уй йт те е с сп пр ри ия ят тл ли ив ві і м мо ож жл ли ив во ос ст ті і д дл ля я с сл лу ух хо ов во ої ї і і з зо ор ро ов во ої ї д ді ія ял ль ьн но ос ст ті і д ди ит ти ин ни и. . Н На ап пр ри ик кл ла ад д з за аг га ад ду уй йт те е з за аг га ад дк ки и п пр ро оп по он ну уй йт те е з за ап пл лю ющ щи ит ти и о оч чі і й й с сл лу ух ха ай йт те е з зв ву ук ки и. .   П Па ам м’ ’я ят та ай йт те е щ що о в ви и ц ці ін ну ує єт те е с сл ло ов ва а. . Г Гр ра ай йт те е в в к ку ум ме ед дн ні і н ні іс се ен ні іт тн ні іц ці і р ро оз з’ ’я яс сн ню юй йт те е п по о х хо од ду у г гр ри и н но ов ві і с сл ло ов ва а п пі ід дт тв ве ер рд дж жу уй йт те е д ди ит ти ин ні і з зн на ан нн ня я « «д до ов вг ги их х» » с сл лі ів в б бе ез з в ве ел ли ик ки их х п пр ро оф фе ес со ор рс сь ьк ки их х ф фо ор рм му ул лю юв ва ан нь ь . .   Б Бе ер рі іт ть ь у у б бі іб бл лі іо от те ец ці і л лі іт те ер ра ат ту ур ру у д дл ля я д ді іт те ей й. . Ц Ці ік ка ав вт те ес сь ь н но ов ви им ми и в ви ид да ан нн ня ям ми и п пр ро оп по он ну уй йт те е ї їх х в в г гр ру уп пі і в вд до ом ма а. . Ч Чи ит та ай йт те е ч чи ит та ай йт те е ч чи ит та ай йт те е д ді іт тя ям м в вг го ол ло ос с – – в вд до ом ма а і і в в с са ад до оч чк ку у н не е т ті іл ль ьк ки и д дл ля я в вс сі іє єї ї г гр ру уп пи и а а й й м ма ал ле ен нь ьк ки им м г гр ру уп па ам м т та а о од ди ин н н на а о од ди ин н

slide 20:

20 Додаток 5 Вправи для мимовільного письма вік 3-4 роки Письмо мокрим пальцем Письмо по лінолеумі мокрою губкою Письмо на піску

slide 21:

21 Форми- вкладки вік 25-3 роки Завдання: Розвивати вільні рухи руки контролювати за олівцем. Підготовка руки до письма. Матеріал: рамки-вкладки Презентація матеріалу Запросити дитину до роботи. Запропонувати вибрати собі рамку- вкладку взяти олівець обвести її. Наголосити дитині що вона може виконувати вправу з рамками скільки їй подобається. По закінченню повернути роботу на полицю. Додаткові вправи:  Намалювати одну за одною декілька фігур для візерунка  Заштрихувати обведену фігуру  Розмалювати фігуру  Вирізати фігуру.

slide 22:

22 Додаток 6 Робота дитини з біологічним комодом

slide 23:

23 Додаток 7 Букви – шершавчики вік 3-35 роки Мета: Розвивати логічне мислення зорову память увагу спостережливість здатність аналізувати вміння пов’язувати форму букв з їх звучанням готувати руку до письма. Виховувати впевненість у собі. Вивчити назви букв. Матеріал: букви-шершавчики Презентація Помийте руки освіжіть чутливість пальців. Запросити дитину до роботи. Запропонувати дитині вибрати 3 букви яких вона ще не знає. Провести трьохступеневий урок. Після закінчення роботи всі букви скласти в ящик і повернути на місце. Додаткові вправи:  Обвести букви-шершавчики  Написати в повітрі обрані букви

slide 24:

24  Заштрихувати букви  Напишіть цю букву на підносі з піском або манкою  Розмалювати букви в альбомі  Накласти букви на ті предмети або роздати тим дітям в іменах яких зустрічаються такі звуки.  Обвести букву із заплющеними очима вимовити звук і назвати слово яке з неї починається.

slide 25:

25 Додаток 8 Буква предмет слово. вік 45 -5 років Завдання: Розвивати фантазію увагу збагачувати та активізувати словник. Виховувати зосередженість. Вчити називати букви придумувати слова за заданим звуком підшуковувати предмети в назвах яких є певний звук підбирати букви складати їх у слова читати їх. Матеріал: букви-шершавчики різні предмети рухливий алфавіт Презентація матеріалу Запросити дитину до роботи. Запропонувати вибрати букву- шершавчик обвести її пальцем назвати. Сказати звук який позначається буква придумати слова на заданий звук. Потім знайти предмети назви яких

slide 26:

26 починається назви яких починаються цим звуком. Запропонувати викласти слово із рухливого алфавіту прочитати його. Додаткові вправи:  Поділ слів на склади визначення наголосу.  Звуковий аналіз слів.  Придумування речень із заданими словами.

slide 27:

27 Додаток 9 Рухливий алфавіт і предмети вік 4 – 6 років Завдання: розвивати фонематичний слух цікавість мовленнєву активність креативність відповідальність під час виконання роботи закріпити вміння складати букви в слова підбирати до предмета його назву читати її виховувати пізнавальний інтерес бажання доводити розпочату справу до кінця. Матеріал: рухливий алфавіт. Презентація: Запросити дитину до роботи. Разом з дитиною принести рухливий алфавіт на килимок розстелений на підлозі. Покласти на килимок предмет за бажанням дитини запропонувати дитині сказати його назву визначити звуки у слові на слух. Сказати дитині що кожне слово можна написати за допомогою літер. Продиктувати слово і дозволити дитині викласти його із букв. Попросити дитину спробувати прочитати те що вона виклала. Надати дитині самостійність у подальшій роботі. Додаткові вправи: – будування слів за власним вибором – творче письмо за допомогою рухливого алфавіту – записування слів на папері.

slide 28:

28 Додаток 10 Слова-рими вік 4 роки Завдання: Розвивати фонематичний слух мовленнєву активність креативність інтонаційну виразність мови навички читання. Виховувати пізнавальний інтерес вміння працювати за словесною інструкцією. Вчити визначати рими за слуховим сприйняттям. Матеріал: Картинки паровані зі словами написаними до них. Презентація матеріалу Запросити дитину до роботи. Разом з дитиною принести матеріал. Попросити дитину розмістити картинки в рядок вздовж килимка. Пояснити дитині що ви будете шукати слова які римуються і що кінцівки слів які римуються є схожими. По черзі читати підписи і підкладати до відповідного слова. Запитати чи мають ці слова схожу кінцівку. Якщо слова не римуються продовжувати порівняння першого слова з наступним до тих пір поки не знайдеться ті що римується. Залишити дитину для самостійної роботи. Додаткові вправи:  Зробити звуковий аналіз слів  Використати ті слова що римуються для написання віршів

slide 29:

29 Додаток 11 Серії для читання вік 45- 6 років Рожева серія матеріалів Біла серія матеріалів для інтуїтивного Блакитна серія для читання слів читання цілими матеріалів для з орфограмами словами першочергового читання перше читання складних слів

slide 30:

30 Додаток 12 Урок Монтессорі Ти живеш серед людей Завдання: розвивати фантазію увагу розширити уявлення дітей про людину як суспільну істоту про гуманістичне спілкування з людьми. Виховувати культуру спілкування позитивне ставлення до людей почуття радості від спілкування з ними. Вчити оцінювати вчинки та взаємини людей орієнтуючись на моральні стандарти передавати інформацію невербальними способами спілкування. Збагачувати досвід спілкування з людьми різного віку. Хід уроку Запрошую всіх на лінію. Діти вам подобається працювати на лінії Чому вчимо нове проводимо досліди читаємо вітаємося дивимося один на одного . Концентрація уваги. В: Погляньте діти як багато гостей прийшло до нас. Усміхнімося лагідно до них адже гостей завжди зустрічають привітною усмішкою радісним серцем. У мене в руках є ось таке серденько давайте передамо його і відчуємо яке воно м’якеньке тепленьке. А тепер я посміхнуся вам а ви посміхніться один одному і привітаємося так як ми вітаємося зранку. Доброго ранку я рада що ти сьогодні є В: Я знаю що ви діти ввічливі добрі розумні любите давати гарні побажання один одному. Бажаю бути веселим навчитися гарно читати бути художником Побажання щирі адже як кажуть у народі: «Гарні побажання – кращі за пригощання». .

slide 31:

31 А зараз я пропоную взяти стільці і сісти на лінію дітям яким 4 роки 3 роки дітям чиє ім’я починається на звук /С/Саша Саша молодших сестричок Кемі Андрій ім’я складається з 3 складів Марія Богдана Наташа Ви знаєте у кожного з нас є добрі і погані риси характеру. Поганих ми стараємося позбутися і про них ми говоримо наодинці. А сьогодні ми пригадаємо свої добрі риси. - Я маю таку добру рису характеру як терплячість любов до інших вимогливість. А ти …Саша О. можеш назвати свою добру рису характеру. - Надіюся. Що цих рис у вас з кожним днем буде збільшуватись. В: Діти вчора на прогулянці я спостерігала ситуацію коли дві дівчинки спілкувалися між собою подивіться будь-ласка: дві дівчинки Маша і Наташа діляться своїми враженнями про те як вони гарно провели свої вихідні куди ходили що бачили але перебивають одна одну сваряться кричать - Чи правильно спілкувались дівчатка Чому Як би ви поводились на їхньому місці В: Розмовляючи з кимось треба не лише самому говорити а й уважно слухати. Розмовляти треба лагідним привітним голосом. Усміхатися. Не розмахувати руками дивитися співрозмовникові в очі. Презентація 3-4 роки: «Добре-погано». Малюнки і зображенням різних ситуацій Ось перед нами на столі картинки із зображенням добрих і поганих вчинків. Виберіть одну із них і скажіть добре поводяться діти чи ні і чому ви так думаєте Віола можеш іти працювати з матеріалом Максим можеш іти працювати Соня пропоную тобі іти працювати. А ми продовжимо працювати. В: Дзвонить телефон - Як ви будете з ним розмовляти

slide 32:

32 - Так само як зі своїми товаришами чи інакше Алла Богданівна розмовляє з Софією - Давайте обіграємо ситуацію мені треба подзвонити до…Соні. - Доброго дня Це Алла Богданівна. А хто це - Добрий день Я Соня. - Соня у нас завтра буде працювати басейн не забудь взяти купальний костюм. - Дякую що нагадали. До побачення. - Як ви гадаєтечи дотримувалися ми правил ввічливої розмови Як саме Не перебивали говорили чітко вживали ввічливі слова говорили по темі В.Ми вчили вірш напам’ять «Про чарівні слова» може хтось хоче його розказати. Ось які слова треба частіше вживати тоді всі будуть до вас добрішими. В: Чи завжди люди спілкуються за допомогою слів жестами мімікою письмово Давайте хтось один спробує жестами показати свої почуття а ми будемо відгадувати «Скажи без слів» Люблю матусю я злий сердитий Презентація 4-5 років: « Почуття» В мене є цікавий матеріал. Картки з різними почуттями Соня хочеш знайти підпис до однієї з них. Пропоную іти працювати з матеріалом дівчаткам перший звук імені /Д/Даша дівчинці у якої кучеряве русяве волосся /Соня/ татка звати – Сергій Володимирович /Валерія./ Сядьте ближче В: Діти давайте заплющіть очі і уявіть собі що ви грались і ненавмисно розбили улюблену вазу мами. Звісно ж мама засмутилася. Що ви їй скажетевибач мамусенько пробач мені мені дуже прикро що так вийшло…

slide 33:

33 Вірш «На мене ображається матуся» В: бувають такі ситуації коли ви робите не замислюючись про наслідки своїх вчинків про те що ваші слова чи дії можуть когось засмутити образити зашкодити. Недарма у народі кажуть: «Слово не стріла а ранить глибоко». В: А чи завжди можна спокутувати свою провину простим вибаченням Ось послухайте притчу . «…Був у батька один син…» ст..16 ПП №1 09р. Бесіда за змістом.  Чи сподобалася вам притча  Який висновок можна з неї зробити Перш ніж щось зробити треба обов’язково подумати які наслідки це матиме для вас людей які вас люблять і які просто поруч з вами. Презентація 5 років: «Закінчи речення» Ось у мене є речення розділені на дві частини одна частина на столі іншу дам вам . Уважно прочитайте запам’ятайте і положіть поруч. Я прочитаю початок а ви подумайте в кого закінчення. - Якщо мій товариш захворів я…пожалію його - Коли мені потрібна допомога я…попрошу маму про допомогу. - Мама дала мені дві цукерки я…поділюся з товаришем - Мені подарували фломастери я…буду малювати з друзями - Мені прикро коли… сварить матуся - Я радію за …за сестричку - Коли я виросту буду…льотчиком - У мене гарний настрій коли… читаю Індивідуальна робота дітей Презентація 6 років: «Який я»

slide 34:

34 Матеріал до уроку До всіх сердець як до дверей Є ключики малі. Їх легко кожен підбере Якщо йому не лінь. Ти друже мусиш знати їх Запам’ятать не важко: Маленькі ключики твої – «Спасибі і Будь-ласка». На мене ображається матуся… А я скажу «Пробач» - і усміхнуся.

slide 35:

35 Урок Монтессорі Звучи рідна мово Завдання: Розвивати увагу мислення фантазію дітей. Виховувати доброзичливі гарні стосунки між дітьми взаємодопомогу. молодші діти: вчити придумувати слова на заданий звук відчувати рими придумувати чистомовки на відповідне закінчення слів презентація “Букви. Предмети”. середні діти: продовжувати вчити дітей розказувати скоромовки “Жовтий жук” “Поливає журавель” познайомити з словами-антонімами. Презентація “Антоніми”. старші діти: вправляння у читанні слів що означають назви предметів. Презентація “Іменники” ознайомлення з живими і неживими об’єктами вчити ставити відповідні запитання до слів. Звучить дзвінок діти готуються до уроку стають на лінію. Вихователь: - Діти давайте ми зараз посміхнемось один до одного адже посмішка – це так гарно добре і приємно. Коли людина усміхається то вона дарує тепло повагу доброту і всім від цього стає краще. Вітання діти передають один одному дзвінок Вихователь: - Я всміхаюсь сонечку Дитина: - Здрастуй золоте Вихователь: - Я всміхаюсь квіточці Дитина: - Хай вона росте Вихователь: - Я всміхаюсь дощику Дитина: - Лийся мов з відра Вихователь: - Друзям усміхаюся Дитина: - Зичу їм добра Вихователь: От так буде добре І зразу ж у групі стало веселіше і тепліше 2. Вихователь:

slide 36:

36 Сьогодні я вам принесла хустинку. Вона може стати чарівною коли на неї уважно придивитися вона розкаже вам багато таємничого та казкового коли ви ще й пофантазуєте щось уявите своє. Показує хустинку: діти уявляють і розповідають що вони на ній побачили. Метелики літають у небі казкова галявина незвичні звірята у лісі і т.д. 3. Вихователь пропонує дітям взяти стільці поставити їх на лінію сісти. Вихователь: Діти ми з вами ще маленькі. Але дехто з вас вже підріс і вже готується восени іти до школи а декотрі ще будуть ходити до садочка і ще багато чого навчаються. Для того щоб правильно вимовляти слова речення нам потрібно навчитись вимовляти звуки склади придумувати слова складати речення. Я буду вам давати завдання а ви вже як майбутні школярі не викрикуйте а хто знає відповідь ось так піднімайте руку. Завдання для 3-4р. дітей: 1. Придумати слово на звук -ш-ж-з- 2. Придумати чистомовки: - са – са – са – он летить оса - ко – ко – ко – випив молоко - та – та – та – я спіймав кота Завдання для 4-5 р. дітей: 1. Розповісти скоромовку “Жовтий звук” “Поливає журавель помідори та щавель а ледаче жабеня на траві лежить щодня” 2. Розповісти вірш. 4.Вихователь: Гра

slide 37:

37 - Я пропоную дітям кому виповнилося 3 роки віднести стільці і підійти до Алли Богданівни – вона приготувала для вас дуже цікавий матеріал. Презентація “Звук. Підбери предмет”. 5. Вихователь: Ви сьогодні дуже гарно працюєте на уроці ну справжні школярі. Я вами дуже задоволена. А уявіть якби все було навпаки... Не було б мені і всім приємно. Ось сьогодні ми з вами повправляємось у називанні слів протилежних за значенням. Гра “Скажи навпаки” Презентація “Антоніми”. Діти підбирають картинки протилежні за значенням підбирають підписи По закінченні вихователь показує місце де буде знаходитися цей матеріал і пропонує 4р. дітям йти працювати з матеріалом. 6. Робота з 5-6 річними дітьми. Презентація “Назва предмета”. Діти читають назви предметів ручка таця олівець зошит лінійка і т.д. приносять предмети викладають на тацю. Вихователь доводить що всі предмети мають назву. А назва предмета слова що називають предмет називаються іменниками. Пропонує дітям йти працювати з матеріалом. Залишає 1 дитину. Презентація “Живе – неживе”. Дитина читає підписи і викладає у дві колонки: ХТО ЩО Відповідає на запитання: живе чи неживе

slide 38:

38 Додаток 13 «День народження» Діти стоять півколом. На столі пиріг із запаленими свічками. Світло не горить. Заходить Ярослав. Звучить пісня “З днем народження”. Вихователь: Вночі на небі засвічуються мільйони зірок. У кожної людини є своя зірочка яка засвітилася. В день її народження. Сьогодні на небі засяяла ясніше зірочка Ярослава. “Коли ходить ніч на дворі Укривають небо зорі А щоб їм бува не впасти На чиєсь подвір’я То збираються у групи І побравшися за руки Створюють сузір’я”. Подивіться як яскраво сяє сузір’я Риби бо дійсно в цей день народився Ярослав. Підійди до столу загадай бажання погаси свічку. Включається світло. В колі: /компліменти/ Дітей запросити сісти навколо килимків. Сьогодні ми зібралися святкувати День народження Ярослава. Запалюємо свічку що символізує Сонце беремо глобус – символізує Землю яка обертається навколо Сонця і нашу чарівну скриньку. Навколо свічки розташовуємо пори року і місяці Вихователь: Наш Ярослав народився весною. Земля повертається навколо Місяця за рік. Рік складається з 4 пір року.

slide 39:

39 Ярослав ти як іменинник хочеш назвати сузір’я під яким народився. Вихователь: 5 років назад у весняний день в сім’ї де тато і мама дуже любили одне одного і народився хлопчик. Мама назвала його Ярославчиком. Їй дуже подобається це ім’я Мудрий. Дитину яка тільки народилася називають новонародженою. Що роблять новонародженні Алла Богданівна показує фотографію дітям. Новонароджений – плаче спить. Вихователь: Спить тому що росте. В групі всі фотографії роздивимось. Але час на місці не стоїть. Ярослав візьми глобус і пронеси його навколо свічки. Вихователь: Проходить один рік коли Земля робить повне коло навколо сонця Ярославу виповнився один рік. Що вміє робити немовля в 1 рік Діти: Починає ходити говорити слово “мама” “дай”. Вихователь: Бери глобус неси його другий раз. Що повинна знати дитина в 2 роки Діти: Обходить предмети пересуває кидає починає гратися швидко розвивається мова прагнуть самостійно їсти гратися. Обходить з глобусом 3-й раз. “Я сам” слухати оповідання казки люблять спостерігати порівнювати допитливі “чомучки”. Ярослав прийшов у садочок маленьким як гномик. Проходить 4-й раз. Що вміє дитина в 4-ри роки Діти: Займатися малюванням конструюванням може багато зробити сама бачить що вода пролита бере ганчірку і витирає. Ярослав в 4-ри роки виконав роль Вовка на Новорічному святі. Дуже гарно грає на дудочці він наш майбутній артист. Пройди з глобусом 5-й раз тому що сьогодні тобі виповнилося 5 років.

slide 40:

40 Діти: Читає пише. Вихователь: Я знаю кожен із вас приготував Ярославу подаруноки ідіть візьміть їх. Вихователь: Алла Богданівна вручає медаль із словами. Вихователь: Хто ще хоче привітати Ярослава Діти вітають Вихователь: Я бачу що подарунки йому сподобалися. Ярослав хоче подякувати. Маша: Мені сподобалися всі подарунки я всім дякую. Вихователь: У цей день коли в дитини День народження є така хвилина коли всі побажання здійснюються. Ця мить настала. Ярослав задуй свічку. А зараз виносимо стільчика на середину і за нашою традицією хлопчики будуть піднімати Ярослава – 1 2 3 4 5. Давайте станемо в коло і продовжимо свято нашою улюбленою грою “Іменинний пиріг””. Діти ходять змійкою по залу стають півколом. Іменинник загадує бажання кожній дитині а діти по черзі виконують. Вихователь: Діти кого ми чекаємо на свій День народження щоб було весело цікаво Маша: Клоуна. Гра з клоуном Вихователь: Традиційна гра на всі Дні народження – “Сузір’я”. Ярослав нагадує – Риби. Включаємо світло звучить пісня “День народження”. Вихователь: Співаємо пісню традиційну. Ярослав всім дякує і запрошує всіх за святковий стіл.

slide 41:

41

slide 42:

42 Додаток 14 Батьківські посиденьки «Подільські вечорниці» Ведуча 1 Шановні пані і панове камянчани і камянчаночки Щиро дякуємо що ви не байдужі відгукуєтеся допомагаєте підказуєте за те що прийшли сьогодні до нас на гостину. Ми обіцяємо що проведемо цей час з користю цікаво та весело. Ведуча 2. Всі ми любимо своє рідне місто Камянець - Подільський бо тут народилися тут промайнуло дитинство тут ростимо своїх дітей. Заходять Омелько і Одарка співають українську пісню «Ой там на току на базарів.» у руках тримають програму Українотворець. Омелько : Одарко дивись - но які щирі українці тут зібралися .Доброго здоровячка Одарка: Доброго вечора добрим людям Одарка: Омельку а що це в тебе в руках Невже книжки читаєш Омелько: Та це ж моя настільна книга У вільну від роботи хвилину сідаю і перечитую - скільки нового взнав Одарка: А ось ця громада знайома з програмою « Українотворець» Омелько: Я би був дуже радий. Знаєш що жінко а давай перевіримо Ви не проти Ось у нас буде дві команди. Я вибираю собі найкрасивіших молодичок ходить від одного столу до іншого. Які гарні А тут ще кращі Не можу визначитися Одарка: Схаменися ти ж жонатий чоловік у нас діти підростають. Омелько : Ну добре сяду біля тих що ти скажеш. сідають біля столів Ведуча 1 Насамперед любі мої вам потрібно дати назву своєму гурту і захистити її. гурт «Подоляночка»- співають укр. нар. пісню гурт «Україночка» - грають на музичних інструментах Ведуча 2. Омельку розкажи намщо за документ ти приніс

slide 43:

43 Омелько: Та це ж Програма по ній треба дітей навчати щоб мови рідної не цурались поважали рід свій традиції берегли любили неньку Україну. Ведуча І А чи знають наші гості хто автор цієї книжки Доктор філологічних наук професор академік Кононєнко Петро Петрович. Науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Касян Людмила Григорівна. Одарка: Мудрі у нас люди зібралися. Той дітей мови рідної навчають. Ведуча 2. Все ж таки хочеться поговорити сьогодні про наше місто - одне з найстародаеніших міст України. Деякі історики вважають що місто було побудоване на початку нашої ери доками в період римська - дакійських воєн. Називалося воно Петридавою або Клепіодавою від грецького «петра» або латинського «ляпіс» - камінь і дакійського «дава»- місто Ведуча 1 Ось і випливає вам ще одне завдання : - гурту «Подоляночка» розповісти Легенду про Камянець -гурту» Україночка» - Оду про Камянець. Ведуча 2 Щоб вчити дітей правильно і чітко вимовляти звуки рідної мови треба знати багато чистомовок скоромовок. Ваше завдання: розповісти скоромовку про рідне місто. Ведуча 1 Старовинне місто Кам’янець-Подільський із світовою славою яке називають перлиною Поділля знамените як місто - фортеця історичний музей під відкритим небом культурно - туристичний центр Поділля Вам потрібно написати і прочитати нам мінімум 5 визначних місць куди би ви повели свою дитину на найближчі вихідні дні. Ведуча Ви люди працьовиті відомі і у нашому місті і за його межами .Який вклад ви зробили чи робите для розвитку і процвітання міста розповіді батьків Ведуча 2 Українці — народ співочий .Народна пісня душу зігріє порадує натхнення дасть. Вам потрібно виймати записки і виконати ще одне г .

slide 44:

44 завдання. Співати пісні що починаються словом «Ой» Спі вати пісні в яких є назва квітки Омелько з Одаркою заводять дітей одягнених в національні костюми. Омелько: Бачите люди добрі як ми з Одаркою піднімаємо ріст населення в місті Скільки діточок Бог нам дав. Т ще які талановиті - всі в батька Заспівайте нам діти нашої української діти виконують пісню читають вірші про Україну Батьки дякують за чудовий корисний вечір педагогам дарують книги бажають натхнення творчості в подальшій праці. Одарка виносить пригощання — канапки з салом узвар солені огірочки.

slide 45:

45

slide 46:

46 Для нотаток ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

slide 47:

47 ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________