Розвиток логіко-математичної компетентності дитини (ДНЗ № 15)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проект Андрушкова Л.А.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Управління освіти і науки науково-методичний центр Лабораторія дошкільного виховання Проект Л.А. Андрушкова вихователь ДНЗ № 15 м. Кам’янець-Подільський 2010 р

slide 2:

2 Рецензент: М.М. Сухова – завідувач дошкільного навчального закладу № 15 м.Кам’янця-Подільського Автори: Л.А. Андрушкова вихователі дошкільного навчального закладу № 15 групи вільного розвитку особистості за педагогічною системою М.Монтессорі. «Розвиток логіко-математичної компетентності дитини за програмою «Я у Світі» та педагогічною системою М.Монтессорі» У проекті розкрито теоретичні засади та технологію індивідуального розвитку дітей дошкільного віку в системі відомого педагога-гуманіста Марії Монтессорі. Висвітлено взаємозв’язок системи Монтессорі та програми розвитку «Я у Світі» щодо актуалізації виховання та навчання свідомої особистості гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника. Практичні розробки презентації сенсорних та математичних Монтессорі-матеріалів допоможуть вихователям працювати якісно творчо ефективно всебічно розвивати особистості своїх вихованців та самовдосконалюватися.

slide 3:

3 Зміст 1. Структура проекту……………………………………………………4 2. План реалізації проекту…………………………………………..6 3. Вступ………………………………………………………………………….7 4. Формування логіко-математичної компетентності в групі вільного розвитку особистості за педагогічною системою М. Монтессорі………………………………………………………10 5. Список використаних джерел…………………………………………….14 6. Додатки…………………………………………………………………….15

slide 4:

4 Структура проекту 1 1. . Назва проекту: Р Ро оз зв ви ит то ок к л ло ог гі ік ко о- -м ма ат те ем ма ат ти ич чн но ої ї к ко ом мп пе ет те ен нт тн но ос ст ті і д ди ит ти ин ни и з за а п пр ро ог гр ра ам мо ою ю « «Я Я у у С Св ві іт ті і» » т та а п пе ед да аг го ог гі іч чн но ою ю с си ис ст те ем мо ою ю М М. .М Мо он нт те ес сс со ор рі і. . 2. Учасники проекту: вихователі батьки діти 3. База реалізації проекту: ДНЗ № 15 4. Обґрунтування вибору проблеми полягає в спрямуванні педагогів на реалізацію освітніх завдань відповідно до вимог програми «Я у Світі» особистісно-орієнтованої програми розвитку за системою Монтессорі. 5. Завдання проекту:  Модернізувати форми і методи роботи за програмою «Я у Світі» та системою М.Монтессорі щодо розумового розвитку дітей  Розкрити суть та мету Монтессорі педагогіки  Сформувати значення середовища на розумовий розвиток дитини  Розкрити методи роботи з дітьми за педагогічною системою Монтессорі  Підвищити розумову компетентність дошкільників. 6. Характер проекту: За кінцевим результатом – практично-орієнтований За змістом – між предметний За кількістю учасників – колективний За ступенем самостійності – частково-пошуковий За характером контактів – внутрішній

slide 5:

5 7. Термін реалізації проекту: 2010-2011 н.р 8. Прогнозований результат:  Готовність до сприймання програми «Я у Світі» та системи Монтессорі  Якісне зростання розумового розвитку логічного мислення пам’яті уваги збагачення знань про навколишню дійсність  Розвиток пізнавальної логіко-математичної компетентності дошкільника  Здатність довільно у потрібний момент відтворювати знання легко і швидко використовувати їх у різних життєвих ситуаціях проявляти у різних формах активності. 9. Ресурси: Людські ресурси: завідувач ДНЗ № 15 педагоги батьки вихованці вихователь-методист Матеріально-технічні: приміщення література посібники періодична преса журнали газети Інформаційні: доступ в Інтернет участь в міських семінарах методоб’єднаннях курси підвищення фахової майстерності. 10. Потреби: допомога у створенні під час індивідуальної роботи бесідах презентаціях практичній діяльності дітей.

slide 6:

6 План реалізації проекту № П/П Етапи роботи Термін реалізації Зміст діяльності 1. Підготовчий вересень Визначення проблеми теми мети завдань учасників очікуваних результатів проекту мотивація діяльності 2. Планування листопад Вироблення плану дій  Визначення проблемного питання  Визначення джерел засобів збору методів аналізу інформації  Вироблення критеріїв оцінки результатів 3. Реалізація проекту січень Робота з літературою  Спостереження  Творче відображення в вправах презентаціях уроках Монтессорі  Підбірка дидактичних ігор. 4. Аналіз і оцінювання результатів березень  Узагальнення зібраних матеріалів  Формування висновків  Обговорення результатів проекту 5. Презентація проекту травень Захист проекту

slide 7:

7 ВСТУП Для дитини світ наповнений таємничими предметами незрозумілими подіями незбагненними формами. Сама присутність дитини в світі – таємниця яку їй ще треба збагнути загадка яку ще треба відгадати за допомогою запитань Джанні Родарі На формування розумових здібностей дитини впливає багато чинників серед яких головне місце мають: розвивальне середовище взаєморозуміння у спілкуванні дитини з дорослими та з однолітками дидактичне забезпечення навчального процесу взаємодія дитини з довкіллям. Програма розвитку «Я у Світі» орієнтує на впровадження системи такої дошкільної освіти центром і метою якою є розвиток компетентної особистості створює простір для творчого використання різних педагогічних технологій прояву творчості й гнучкості у підході до дитини. Саме Базова програма є першою програмою розвитку дитини вона реалізує ідею дитиноцентризму орієнтує педагога на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості. Програма наголошує важливість реалізації педагогом індивідуального підходу до розвитку виховання і навчання дошкільника.

slide 8:

8 Дошкільний вік – це період відкриття пізнання дослідження і деякою мірою перетворення і розуміння того чарівного світу що оточує дитину. М. Монтессорі відкрила «секрет дитинства» і його важливість для формування людини виражається в можливості вести дитину за її власним внутрішнім шляхом і незалежністю. Завдяки методу М.Монтессорі який керується індивідуальним підходом до дитини легше впроваджувати програму розвитку «Я у Світі» і бачити високі результати роботи. Принцип Монтессорі правдивий. Нас захоплює дуже уважне ставлення до дитячої душі. Пошана до повної самостійності дитини в стриманості педагога. Це – атмосфера самопошани спокійної праці. Шлях яким іде Монтессорі - не новий. Знаряддя яким вона проклала собі шлях також старе як світ. І світло яке освітлює її шлях ніколи не згасало. Шлях цей – шлях свободи. Знаряддя – це знання або наука. І світло – це любов. М.Монтессорі легко підібрала ключ до дитячих сердець. Вміння навички знання отримані дитиною в групі вільного розвитку особистості за педагогічною системою Монтессорі залишаються на все життя. Хай життя розвивається на волі – будемо лише спостерігати цей внутрішній процес. Той Хто був абсолютно Добром сказав: «Пустіть дітей до Мене». Це значить не заважайте їм йти якщо вони залишаться вільними то без перешкоди вони прийдуть.

slide 9:

9 Формування логіко-математичної компетентності в групі вільного розвитку особистості за педагогічною системою М. Монтессорі Гармонійний розвиток особистості дитини є пріоритетною стратегією та головною метою всього навчально-виховного процесу. Саме на реалізацію цієї мети спрямована програма розвитку «Я у Світі». Альтернативна педагогіка М.Монтессорі – визначний приклад ефективної реалізації вільного виховання. М. Монтессорі вказала нам найефективніший шлях виховання його форму яка звернена до самої природи людини. Вона вважала що всі перетворення у сфері навчання повинні орієнтуватися на розвиток особистості. Програма розвитку «Я у Світі» як і система Монтессорі в центр уваги ставлять дитину захоплюються уважним ставленням до дитячої душі пошаною до самостійності. І згідно філософським поглядам М.Монтессорі метою її системи є також розвиток самостійності незалежності ініціативності цілеспрямованості Додаток 1. Педагог який працює за системою Монтессорі не є головною дійовою особою навчального процесу. Працюючи з дітьми він здійснює один з головних принципів системи Монтессорі: «Допоможи мені зробити це самому». Вихователь – лише зв’язуюча ланка між матеріалом та дитиною. Його функція – надати в розпорядження дітей «знаряддя для розумової гімнастики» - Монтессорі.

slide 10:

10 Педагог Монтессорі полегшує дитині її складну внутрішню роботу оберігає направляє внутрішні сили і має дотримуватися таких правил та функцій Додаток 2 3. Що може і повинен робити педагог Монтессорі Додаток 4 Спостереження – навичка яка виробляється практикою. Використовуючи метод спостереження вихователь системи Монтессорі постійно змінює середовище так щоб воно відповідало потребам дитини і готує презентації для дітей на наступний день Додаток 5. Активність педагога Монтессорі – обмежена Додаток 6. Він може бути активним у спостереженні підготовці до уроку та середовища виготовленні матеріалів. На уроках Монтессорі вихователь проводить презентації. Залежно від завдань вони можуть бути різними Додаток 7. Закономірності проведення уроку-презентації Додаток 8. Суть методу Монтессорі – це вільна робота дитини в створеному педагогом навколишньому середовищі. Монтессорі вважала що для здобуття освіти достатньо створити таке розвивальне середовище де дидактичний матеріал обирав би не вихователь а сама дитина. І дитина сама визначала би час роботи з цим матеріалом та контролювала свою діяльність. Програма розвитку як і система Монтессорі велику увагу приділяють створенню розвивального життєвого простору дитини щоб створити якнайсприятливіше середовище для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника Додаток 9.

slide 11:

11 Для дитини в Монтессорі групі життя повне відкриттів. В групі багато матеріалів що постійно стимулюють дитину до навчання згідно її сензитивними періодами Додаток 10 і ґрунтуються на природній зацікавленості дитини до вивчення предметів та явищ. Перш ніж дитина почне користуватись матеріалом вона повинна знати як саме. Перший показ вчителя правильного використання матеріалу називається презентацією Додаток 11. Для того щоб дитина погодилась на презентацію вчитель керується у виборі матеріалу який у цей момент найбільш відповідає стадії розвитку дитини . Програма розвитку «Я у Світі» як і система Монтессорі велику увагу приділяє саме космічному вихованню дитини Додаток 12. Працюючи з сенсорними Монтессорі-матеріалами дитина розвиває свої відчуття : контрастів знаходження пари предметів по вазі смаку нюхові вчиться будувати послідовності предметів знайомиться з обємними та плоскими геометричними фігурами Додаток 13. Програма розвитку «Я у Світі» також націлює вихователів на сенсорний розвиток дитини на обстеження предметів зором дотиком рухами. Таким чином сенсорні Монтессорі матеріали безпосередньо готують дітей до сприймання математики. Велику увагу програма розвитку «Я у Світі» звертає на креативний та пізнавальний розвиток. Протягом дошкільного віку удосконалюються мислительні дії діти вчаться робити елементарні умовиводи здійснювати операції за величиною

slide 12:

12 масою об’ємом виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності. Математичні Монтессорі матеріали умовно поділяються на 4 групи Додаток 14-15. Як і програма «Я у Світі» так і система Монтессорі велике значення приділяють розвитку творчому інтелектуальному потенціалу дитини. Навчання проходить ненав’язливо не втомлюючи дитину і тому особливо ефективне Додаток 16. Процес навчання відбувається в атмосфері добра і співпраці з вчителем іншими дітьми створюючи інтерес кожного до навчання та надаючи позитивного акценту діяльності дитини Додаток 17. Діти групи Монтессорі показують високий рівень знань вміють бути автономними і самостійними знають як робити власний вибір. Коли людство навчиться повністю вдосконалювати свою душу воно стане більш продуктивним і економічний аспект перестане бути головним. Людство творять не руками а душею і розумом і коли воно досягне відповідного рівня розвитку тоді вирішаться всі наші «нерозв’язні проблеми». Діти вирішують свої проблеми мирно вони показали нам що свобода і дисципліна – нерозривно пов’язані між собою бо свідома свобода веде до дисципліни. Перший крок який повинен зробити вчитель Монтессорі – це підготувати себе. Ніколи не забувайте цю настанову заклик нагадування нашої Єдиної програми: « Господи допоможи мені вникнути в секрет дитинства щоб ми могли

slide 13:

13 знати любити і служити їй у відповідності до законів Твоєї справедливості і слідуючи Твоїй волі».

slide 14:

14 Список використаних джерел 1. Афанасьева Т.И. Учить по Монтессори из опыта работы. М. МЦМ 1996. - 48 с. 2. Валентинов П. Мария Монтессори и ее метод // Педагогический вестник. - 1991. - №34. - C.3. 3. Гребенников Л. Р. Работа на линии в Монтессори-группе М. МЦМ 1996. - 72 с. 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 3-тє вид. випр. К.: Світич 2009. – 430 с. 5. Савинова Л.К. Теория сенсорного воспитания М.Монтессори и ее критика в прогрессивной русской и советской дошкольной педагогике // Оптимизация учебно- воспитательного процесса в детском саду. - Л. 1985. - C.152-159. 6. Сумнительный К.Е. Космическое воспитание в педагогике М.Монтессори.// Теория и практика гуманистических воспитательных систем: материалы Всероссийской научно - практической конференции. Владимир 1997. С.182 - 185. 7. Фаусек Ю.И. Как работать с материалом Монтессори. - Л. Б. Г. - 42c.

slide 15:

15

slide 16:

16 Додаток 1 Завдання Монтессорі-педагогіки Розвиток самостійності та незалежності Узагальнення письмового та усного мовлення Формування уявлення про світ та глобального погляду на нього Виховання математичного та логічного мислення Уточнення та розвиток самостійності Виховання підготовленого глядача та можливості художнього самовираження Виховання слухача та початок гри на музичних інструментах Завдання

slide 17:

17 Додаток 2 Функції Монтессорі-педагога П Е Д А Г О Г Створення осередків Організації роботи Створення осередків Організації роботи Музичної діяльності Зображувальної діяльності Космічного виховання Навчання мови Математичних здібностей Сенсорного розвитку Вправляння у практичному житті Взаємозв’язок з батьками Фронтальна робота в колі Робота з малими групами Діагностика Індивідуальна робота під час вільної діяльності Терапія та корекція

slide 18:

18 Додаток 3 Правила Марії Монтессорі для педагогів школи Монтессорі  Педагог полегшує дитині її складну внутрішню роботу оберігає направляє внутрішні сили. «Допомогти душі що починає жити жити власними силами» М.Монтессорі  Педагог сповідує тезу: «чекай і спостерігай»» Він не підганяє. Він – психолог. Метод-спостереження і експеримент внутрішня увага спостережливість.   П Пе ед да аг го ог г н на ад да ає є р ра ац ці іо он на ал ль ьн ну у д до оп по ом мо ог гу у. . « «З За ал ли иш ш д ді іт те ей й н на ао од ди ин нц ці і з з т ти им м щ що о в во он ни и р ро об бл ля ят ть ь» » М М. .М Мо он нт те ес сс со ор рі і   П Пе ед да аг го ог г з за аб бе ез зп пе еч чу ує є д ди ит ти ин ні і т ти их хе е с сп по ок кі ій йн не е с се ер ре ед до ов ви ищ ще е. . В Ві ін н н не еб ба аг га ат то ос сл лі ів вн ни ий й. .  Педагог забуває про себе як про людину яка наставляє інших. Він вчиться у природи та у дітей.  Педагог надає перевагу розвитку порівняно з навчанням. «не в імя того щоб навчити а в імя того процесу де йде навчання і розвиток».  Педагог не орієнтується на певну програму навчання. У Монтессорі діє програма спостереження.  Педагог не примушує не вимагає не наполягає він запрошує до розмови до діяльності. Його мета: дитина має захотіти це зробити.  Педагог не карає і не заохочує система Монтессорі – це виключає. Відсутній також елемент змагання.   П Пе ед да аг го ог г в ві ід дд да ає є п пр рі іо ор ри ит те ет ти и р ру ух хл ли ив во ос ст ті і д ди ит ти ин ни и. .   П Пе ед да аг го ог г н на ад да ає є д ди ит ти ин ні і п пр ра ав во о в ви иб бо ор ру у. .  Педагог розвиває інтерес спостережливість.  Педагог не перериває діяльність дитини. «Бережливе ставлення до проявів життя дитини повага до неї» М.Монтессорі.  Педагог не робить зауважень.  Педагог акцентує увагу на процесі а не на результаті. Не потрібна оцінювальна система.  Педагог не прислуговує дітям не спілкується як з ляльками. Він не грає а живе з дітьми.   П Пе ед да аг го ог г п пр ри ис ст то ос со ов ву ує єт ть ьс ся я д до о д ди ит ти ин ни и а а н не е п пр ри ис ст то ос со ов ву ує є д до о с се еб бе е. .   П Пе ед да аг го ог г ш шк ко ол ли и М Мо он нт те ес сс со ор рі і – – е ек кс сп пе ер ри им ме ен нт та ат то ор р. . « «Ш Шк ко ол ла а – – с св во оє єр рі ід дн на а л ла аб бо ор ра ат то ор рі ія я» »

slide 19:

19 Додаток 4 Що може і повинен робити педагог Монтессорі. Педагог Здійснювати індивідуальний підхід до дитини Поважно ставитися до дитини Уміти слідкувати за дитиною Вести спостереження за дитиною Тільки позитивно відноситись до дитини

slide 20:

20 Додаток 5 Витяг із щоденника спостережень Ранковий прийом на свіжому повітрі. Запитала дітей чому це нічого не видно Саша сказав що це туман Наталя розповіла що туман – це маленькі краплинки води він мокрий. Запропонувала послухати народну прикмету: «Якщо з ранку туманно то вдень буде сонячно» Нікіта сказав щоб ми не забули коли вийдемо на прогулянку звернути увагу на погоду Бачачи зацікавленні очі запропонувала дослідити туман роздивляючись його через збільшуване скло. У захваті Софія поділилася думкою що туман складається з бульбашок води які висять у повітрі. Діти під враженням із захопленням розглядають предмети в тумані. Богдана зауважила що з часом туман розсіюється і стає краще видно. Прийшовши у групу дітей так зацікавило це природне явище що вони з захопленням ведуть дискусії на цю тему. Запропонувала розглянути картини із серії «Сезонні явища» На запитання: « Який туман» діти відповідають: густий білий осінній сивий сирий ранковий прохолодний щільний. Андрій не зміг підібрати прикметники Дати індивідуальну презентацію «Іменник-прикметник». Почали вчити фізкультхвилинку «Туман» Для закріплення дала роботу додому. Робота на лінії. Після дзвіночка всі стали на лінію Нікіта не уважний крутиться зачіпає Сашу . Концентрація уваги: передавання пісочного годинника урок тиші – діти сконцентровані готові до роботи . Валерія радісно розповіла як вона провела вихідні дні: ходили з татком на прогулянку в Старе місто були у фортеці бачили Кармалюка. Індивідуальна робота дітей: Андрій – « іменник – прикметник» слово – речення цифри і намистинки

slide 21:

21 Софія – буклет № 2 біологічний комод приклади на віднімання баричні подушечки Ваня – рухливий алфавіт дошка на віднімання вагові подушечки блок циліндрів № 3 Даша – речення № 1 цифри- шершавчики планети сонячної системикольоровий круг Тимур – букви – шершавчики рахунок до п’яти червоні штанги Марія – буклет № 3 рухливий алфавіт глобус «Суша- вода» чудова торбинка Богдана – цифри замочки дощечки на додавання шершаві дощечки Даша – цифри-шершавчики речення № 1 рулон пір рокушумові коробочки нюхові коробочки… Наташа – рахунок до п’яти букви – шершавчики будова людини нюхові коробочки Саша – дошка на додавання буклет № 3 кольоровий круг.

slide 22:

22 Додаток 6 Активність педагога Монтессорі Монтессорі педагог Спостереження Підготовка до уроку Монтессорі Підготовка презентацій Виготовлення матеріалу Підготовка «навколишнього середовища»

slide 23:

23 Додаток 7 Презентації матеріалу Презентації Індивідуальні Групові для усіх дітей Підгрупові для одного віку чи для одного рівня знань

slide 24:

24 Додаток 8 Закономірності проведення уроку-презентації  Місце де проводиться презентація килимок коло лінія стіл  Вихователь небагатослівний іноді використовує жести короткі фрази   У Ур ро ок к п пр ро ов во од ди ит ть ьс ся я п пр ро ос ст то о о об б’ ’є єк кт ти ив вн но о п пі ід дк кр ре ес сл лю ює єт ть ьс ся я з зм мі іс ст т м ма ат те ер рі іа ал лу у  Дитині демонструється контроль помилки  Після презентації матеріал прибирається  Вихователь висловлює побажання щоб дитина працювала з цим матеріалом коли захоче

slide 25:

25 Додаток 9 Схема середовища групи вільного розвитку особистості за системою М.Монтессорі Лінія Зона розвитку мови Зона космосу Зона математики Зона сенсорики Зона практичних дій Дитина Вихователь

slide 26:

26 Додаток 10 Сензитивні періоди розвитку дитини Від народження до 3-х років Всотуючий розум Сенсорний досвід 15 – 3 років Мовний розвиток 15 - 4 років М’язовий розвиток Координація рухів Інтерес до маленьких об’єктів 2-4 років Вдосконалення рухів Порівняння правди і реальності Знайомство з порядком у часі і просторі 25-6 років Вдосконалення почуттів 3-6 років Сприйнятливість до впливу дорослих 35-45 років Письмо 4-45 років Тактильні відчуття 45-55 років Читання

slide 27:

27 Додаток 11 Презентація матеріалу 3-х ступеневий урок ІІІ ступінь Ключові слова що це який це назви ІІ ступінь Здійснити з предметом якусь дію покажи мені дай мені поклади сюди І ступінь Дати назву це – …

slide 28:

28 Додаток 12 Презентація матеріалу з космічного виховання. Суша-Вода Вік 4-5 років Завдання: Розвивати кругозір уяву словниковий запас. Виховувати спостережливість незалежність у висловлюваннях. Дати поняття про глобу – макет нашої планети Матеріал: глобус Презентація матеріалу Запросити дитину до роботи. Звернути увагу на глобус його форму. Запропонувати дитині назвати на що схожий глобус пошукати на ньому воду сушу ліси рівнини. Пояснити що глобус – макет нашої Землі. Показати що глобус повертається навколо своєї осі – так і наша Земля повертається навколо Сонця. Додаткові вправи:  Відшукати на глобусі Україну  Показати річки озера океани моря

slide 29:

29  Відшукати інші держави  Прочитати назви міст річок гір…

slide 30:

30 Додаток 13 Презентація матеріалу з сенсорного розвитку Коричневі сходинки вік 35-45 років Завдання: Розвивати зорові відчуття координацію рухів окомір розумові здібності концентрацію уваги. Вчити будувати серіаційний ряд формувати уявлення: «товстий-тонкий» «легкий- важкий». Виховувати активність цілеспрямованість наполегливість. Матеріал: 10 деревяних призм певної довжини різні за шириною і висотою. Презентація матеріалу Домовитися з дитиною побудувати на килимку коричневі сходинки. З полиці де лежать призми принести по одній від най товщої до найтоншої на килимок розмістити їх в будь-якому порядку. Запропонувати побудувати східці в лівому верхньому кутку горизонтально починаючи з найбільшої призми.

slide 31:

31 Помилуватися закінченою роботою з усіх положень. Разом з дитиною повернути матеріал на місце. Додаткові вправи:  Прокочування кульки по вже побудованих коричневих сходинках  Побудова двох зменшуючих до верху веж  Побудова «тину» «стінки» «коридору» «ялинки»…  Проведення трьохступеневого уроку на розрізнення понять «товстий-тонкий» Блоки циліндрів Вік 25- 35 роки Завдання: Розвивати математичне мислення вдосконалювати зорове сприйняття розрізняти відмінність у розмірах. Виховувати цілеспрямованість у діяльності. Матеріал: блоки циліндрів Презентація матеріалу Запросити дитину до роботи. Розмістити блок циліндрів на килимку. Викласти всі циліндри перед блоком. Використовуючи «захват

slide 32:

32 щипцями» підняти найбільший циліндр методом спроб відшукати відповідний отвір і вставити циліндр у нього. Запропонувати дитині виконувати цю вправу стільки скільки в неї буде бажання. Додаткові вправи:  Побудувати із циліндрів «тин» розмістити їх один біля одного у правильному порядку  Побудувати коричневу драбину а на її східцях розмістити циліндри і порівняти їх  Скомбінувати композицію з Рожевої вежі Коричневих сходинок і циліндрів.

slide 33:

33 Додаток 14 Рожева вежа Вік 3 роки Завдання: Розвивати моторику дрібні рухи уміння впорядковувати предмети. Стимулювати активність. Виховувати самостійність впевненість в своїх силах. Матеріал: 10 рожевих кубиків різних розмірів. Презентація матеріалу Запропонувати дитині підійти до викладеної Рожевої вежі розглянути її. Сказати дитині щоб вона починаючи з найменшого кубика перенесла всі на килимок. Разом з дитиною побудувати вежу починаючи з найбільшого. Обійти її помилуватися руками провести по бічних гранях зверху до низу і навпаки. Після цього розібрати вежу залишити дитину для самостійної роботи. Додаткові вправи:  Варіації вправи у вертикальному напрямку  Викладання кубиків по діагоналі  Кубики розкласти так щоб наступний менший куб приставлявся до середини грані попереднього то зліва то справа від її середньої лінії при цьому буде зрозуміла її статична закономірність

slide 34:

34  Рожеву вежу будувати із заплющеними очима  Комбінаційні ігри з Коричневими сходинками Червоними штангами.

slide 35:

35 Додаток 15 Математичні Монтессорі матеріали Математичні матеріали І групи Вивчення рахунку до 10 знайомство з цифрами уміння співвідносити кількості в межах 10 з їх символами. На цих матеріалах добре прослідковуються методичні принципи Монтессорі «від конкретного до абстрактного» і «від знайомства з кількостями до співвідношення кількості і числа» Презентація роботи з матеріалами І групи Цифри-шершавчики Вік 35 -4 роки Мета: Розвивати математичне мислення зорову память увагу спостережливість здатність аналізувати. Виховувати впевненість у собі Вивчити назви цифр. Матеріал: цифри-шершавчики

slide 36:

36 Презентація Помийте руки освіжіть чутливість пальців. Запросити дитину до роботи. Запропонувати дитині вибрати 3 цифри яких вона ще не знає. Провести трьохступеневий урок. Додаткові вправи:  Обвести цифри-шершавчики  Написати в повітрі обрані цифри  Заштрихувати цифри  Напишіть цю цифру на підносі з піском або манкою  Розмалювати цифри в альбомі. Синьо-червоні штанги 35-4 роки Мета: Розвивати математичне мислення увагу окомір координацію рухів дрібну моторику рук просторове уявлення дітей. Закріпити взаємозв’язок між величиною та символами цифрами від 1 до 10. Вчити рахункові від 1 до 10 та в зворотньому порядку.

slide 37:

37 Матеріал: арифметичні штанги синьо-червоні цифри. Презентація матеріалу Запросити дитину до роботи. Разом з дитиною принести штанги розмістити їх на килимку паралельно щоб вони не торкались одна одної. Починаючи з лівого верхнього кута килимка запропонуйте дитині допомогти вам викласти штанги так щоб кожна наступна зменшувалась на одну поділку. Порахуйте штанги поділки на них. Візьміть цифру 1 разом з дитиною відшукайте найменшу штангу з однією поділкою покладіть цифру біля неї. Якщо дитина зрозуміла запропонуйте працювати далі самій. Додаткові вправи:  Картки з цифрами і штанги розмістити у будь-якому порядку  Розмістити штанги з відповідними поділками від 1 до 10  Порахувати в зворотньому порядку.

slide 38:

38 Додаток 16 Математичні матеріали ІІ групи Дають дитині можливість зрозуміти структуру багатозначних чисел що таке розряд і як проходить перехід від одного розряду в інший в ході арифметичних дій. «Золотий матеріал» Монтессорі із золотистих намистинок допомагає не тільки побачити але і обстежити руками форму вагу таких кількостей як декілька одиниць десятків сотень і тисяч намистинок. Презентація роботи з матеріалами ІІ групи Введення «золотого матеріалу» з намистинок кількості 1 10 100 1000 вік 4-6 років Завдання: Розвивати дрібну моторику познайомити з назвами розрядів десяткової системи структурою десяткової системи асоціювати назву кожного розряду зі специфікою матеріалу з намистин намистинка стрижень квадрат куб Презентація матеріалу Принести разом з дитиною презентаційну тацю. Взяти одну намистину сказати що це – одна одиниця запропонувати дитині потримати намистинку. Взяти стрижень – пруток перерахувати з дитиною кількість намистинок на ньому.

slide 39:

39 Сказати що це – один десяток. Запропонувати потримати стрижень в руці відчути його вагу. Підняти квадрат «сотня» сказати що це – одна сотня. Нехай дитина потримає сотню і покладе її на місце. Взяти куб «тисячу». Сказати що це – одна тисяча. Нехай дитина відчує його вагу. Провести трьох етапний урок. Додаткові вправи:  Проводити обчислювальні вправи з намистинками  Викласти із намистинок геометричні фігури  Побудувати вежу з кубів.

slide 40:

40 Додаток 17 Схема уроку Монтессорі. Концентрація уваги Бесіда на лінії Самостійна робота дітей Індивідуальна презентація Урок тиші Групова презентація

slide 41:

41 Урок Монтессорі «Від математики до зірок» Мета:розвивати в дітей впевненість у собі свободу логічне мислення увагу виховувати бережне ставлення до матеріалу вміння доводити розпочату справу до кінця вчити дітей відчувати тепло іншого формувати позитивне відношення до ровесників. 3 річні діти: встановити взаємозвязок між символом і кількістю закріпити цифри в межах 5. 4 річні діти: показали що кожний символ "цифр" являє собою певну кількість окремих обєктів або предметів. 5 річні діти: закріплення цифр складу чисел вправляння в додаванні в межах 20. Розвиток памяті мислення уваги винахідливості. Розширення світогляду закріплення порядкового і кількісного рахунку вміння орієнтуватись у просторі. Хід уроку 1. Привітання на лінії: Посміхнися всім навколо Небу сонцю. квітам людям. I тоді обов ’язково день тобі веселим буде. передавання сердечка. 2. Концентрація уваги: Вихователь: Зараз я доторкнуся до того хто стоїть зліва від мене і своїм дотиком передам частинку свого тепла і так само ви будете доторкатись до свого сусіда і передавати йому привіт. А я буду чекати поки моє привітання повернеться до мене тільки з іншого боку і ще гарячіше.

slide 42:

42 Чудово Закрийте діти очі і порахуйте кількість ударів маракаса. 3 удари - для 3 річних дітей. 5 ударів - для 4 річних дітей. 6 ударів - для 5 річних дітей. Пропоную взяти стільці і сісти на лінію дітям: 3 роки 4 роки 5 років. 3. Зараз я вам пропоную поміркувати і відповісти на такі запитання. Вихователь: назвати пять імен дівчаток. Діти: Настя Оля Валя Марія Манушак. Вихователь: Як називаєься початок дня Діти: Ранок. Вихователь: Скільки хвості у двох корів 2 Вихователь: В автомобіля мотор а в людини Діти: Серце. Вихователь: Сорока ворона діткам кашку варили: Цьому дам цьому - дам а цей вже їв. Скільки всього пташенят Діти: шість. 3 - сороки 3 ворони Вихователь: 3 якого числа починаємо рахунок 1 Вихователь: Як називається дідусь що роздає дітям подарунки Дід Вихователь: Я знаю що Даша з мамою вивчила цікаву лічилку. Даша: лічилка "Дві зелені жабки" Вихователь: Ярослав порахуй будь ласка скільки дітей у нас присутніх на уроці. 13 Вихователь: Андрій ти можеш порахувати десятками. Андрій: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100.

slide 43:

43 4. А ще для вас я приготувала цікавий матеріал з яким хочу вас познайомити. Презентація «Знайди цифру» Вихователь: Де цей матеріал буде знаходитись вам покаже Лілія Анатоліївна. Пропоную іти працювати з матеріалом дівчинці в якої гарний сарафан. Хлопчику татка якого звати Руслан. Дівчинці якій 3 роки в неї чорне волосся. 5. Презентація для 4 річних дітей. «Виклади ряд цифр» «Встав пропущені цифри» «Порівняй дві цифри» «Постав необхідний знак» « Задача» Цей матеріал буде знаходитись в зоні математики. Хто хоче з ним попрацювати може взяти його. Пропоную іти працювати з матеріалом дітям яким 4 роки. Ви діти вже дорослі. Чи вмієте ви мислити Я пропоную вам задачі на кмітливість. Кажуть у палиці 2 кінці. А в двох 4 А в двох з половиною. 6 5 хлопчиків пішли до лісу коли це їм назустріч троє дівчаток. Скільки дітей прийшло в ліс 5 Вихователь: Дуже ви уважні винахідливі. Презентація «Дні тижня» Хто захоче продовжити працювати з цим матеріалом він знаходитиметься в зоні космосу.

slide 44:

44 Пропоную іти працювати з матеріалом дівчинці прізвище якої починається на звук... Дитини імя якої має 3 склади. Презентація для однієї дитини «Золотий матеріал»

slide 45:

45 Додаток 18 Самостійна діяльність дітей

slide 46:

46

slide 47:

47 Для нотаток ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

slide 48:

48 ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

slide 49:

49

slide 50:

50