11 - 05 mung tuoi me

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: taivang (136 month(s) ago)

Chang the nao quen đuoc me than y�u !

By: MyHanh (136 month(s) ago)

Dạ v�ng , ch�ng ta lu�n nhớ về Mẹ , chẳng thể n�o qu�n ♥♥♥

By: taivang (140 month(s) ago)

Cảm ơn MyHanh , mẹ chúng mình sống mãi trong tâm chúng ta; mỗi độ xuân về chúng ta lại nhớ thương mẹ biết bao.

By: MyHanh (140 month(s) ago)

Hay lắm , rất thích , cám ơn nhìu ạ .

Presentation Transcript

Slide 1:

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn Ca sĩ Hương Lan PPs : [email protected]

Slide 2:

Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

Slide 3:

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió, như mây bay qua thời gian. Ôi Mẹ của tôi!

Slide 4:

Mẹ già như chuối chín cây Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.

Slide 5:

Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo.

Slide 6:

Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

Slide 7:

Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ

Slide 8:

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn Ca sĩ Hương Lan PPs : [email protected]

Slide 9:

Mẹ già như chuối chín cây Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.

Slide 10:

Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo.

Slide 11:

Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

Slide 12:

Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ