mennesker er ikke alltid det som de ser ut som

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

utviklinghemming, rettigheter, kriminalitet, psykiske lidelser, fordommer

Comments

Presentation Transcript

Mennesker er ikke alltid det de ser ut som:

Mennesker er ikke alltid det de ser ut som Svein Øverland Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Avd. Brøset, St. Olavs hospital Psykologivirkeligheten.blogspot.com

Klassifisering på godt og ondt:

2 Klassifisering på godt og ondt Mennesker avhenger som alle arter av å klassifisere omgivelsene: Farlig eller ikke farlig Spiselig eller uspiselig Frisk eller syk Attraktiv eller ei

Esquirols klassifikasjon:

3 Esquirols klassifikasjon Maniaci Melancholici Dementes og Idiotæ

Uhåndterlig og uproduktiv:

Uhåndterlig og uproduktiv På 1700-tallet var det ikke diagnose men produksjonskapasitet versus byrde som var utslagsgivende dersom du ikke bidro nok, eller var “rasende”, ble du klassifisert som: fattige, kriminelle eller sinnsyk (inkludert idiot)

Utviklingshemming :

5 Utviklingshemming Historien viser oss at endret forståelse gir endret klassifisering Eller er det omvendt?

Vi liker ikke å ikke klassifisere:

6 Vi liker ikke å ikke klassifisere Når vi ikke forstår eller ikke klarer å klassifisere, blir vi urolige Vi blir redde, vi blir sinte, vi overforenkler og i verste fall dehumaniserer vi

Das unheimliche:

Das unheimliche

Klassifikasjon av utviklingshemming med tilhørende konsekvenser:

Klassifikasjon av utviklingshemming med tilhørende konsekvenser Innen psykiatri og psykisk helsevern Innen kriminalomsorgen Hos ”folk flest”

Det skjer mye bra, men…..:

Det skjer mye bra, men…..

Slide 10:

10

Utviklingshemming som psykisk lidelse:

Utviklingshemming som psykisk lidelse

Hva er en psykisk lidelse?:

12 Hva er en psykisk lidelse? Statistisk uvanlig tanke eller atferd Vesentlig funksjonsnedsettelse Subjektiv lidelse Samtlige kriterier skal være oppfylt Ved ett eller to kriterier, klassifiseres tilstanden som uttrykk for normalvariansen eller som en ”psykisk vanske”

Utviklingshemming og psykiske lidelser:

13 Utviklingshemming og psykiske lidelser Historisk usikkerhet og uenighet om hvordan forstå og klassifisere psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming Noen fagmiljø har ulik forståelse av sammenhengen og ”snakker ikke sammen” Diagnosekriteriene var lenge uklare Samme diagnose kan gi ulik behandling Ulike diagnoser kan gi samme behandling

Overhyppighet og underdiagnostikk:

18 Overhyppighet og underdiagnostikk Vi vet at det er over dobbelt så stor forekomst av psykoser hos personer med utviklingshemming Vi vet at risikoen for å bli traumatisert av seksuelle overgrep er mangedoblet hos kvinner med Downs syndrom enn i den kvinnelige befolkningen for øvrig gruppen Vi vet at gruppen underdiagnostiseres

Hva er kriminalitet? :

Hva er kriminalitet? Er man/blir man kriminell av å slå noen? Bør man la være å anmelde en utviklingshemmet som slår deg eller bryter loven på annen måte? Hva om han/hun slår en annen som er utviklingshemmet? Hva om han/hun voldtar deg ? Hva om han/hun voldtar en annen som er utviklingshemmet?

Reaksjoner på lovbrudd begått av person med lærevansker:

Reaksjoner på lovbrudd begått av person med lærevansker ”Vi må være tolerante” Høy terskel for å anmelde Liten vilje til straffeforfølgelse Kreve ansvarlighet fra de sosiale tjenestene ”Vi har å gjøre med en tikkende bombe” Myter og rykter og sosial stigmatisering Bestemte holdninger til fare for gjentagelse Best å være føre var

Slide 21:

21 Vi vet at personer med utviklingshemming ofte får en annen reaksjon enn andre i lovbruddskjeden

Slide 22:

22

Utviklingshemmede lovbrytere :

Utviklingshemmede lovbrytere Blir lettere arrestert Kjenner ikke sine rettigheter Tilstår forhold de ikke har begått Oftere pågripelsesvold Appellerer ikke dommen Etterlyser ikke rettspsykiatrisk undersøkelser Kamuflerer og kompenserer sine vansker Tilpasningsvansker i fengsel Deltar ikke i programvirksomhet Soner lengre for samme lovbrudd Har liten nytte av rehabiliteringen (generaliserer ikke kunnskap)

Slide 24:

Lovbrytere med lærevansker blir ikke møtt med tilpassede tjenester. Dette kommer som resultat av at de ikke identifiseres gjennom rettssystemet, og at de ved tilfeldigheter blir gitt et adekvat rehabiliteringstilbud (Barron m.fl 2002)

Melandrapporten:

25 Melandrapporten 15 av de 17 dømte hadde komorbide psykiske lidelser Rapporten konkluderte med at den somatiske oversykeligheten gjennomgående ikke ble diagnostisert på domstidspunktet og at den psykiatrisk tilleggsproblematikk var underdiagnostisert på domstidspunktet

Slide 26:

2 Psykose lidelser 1 Schizofreni 1 Schizoaffektiv lidelse 6 Personlighetsforstyrrelser 2 Dyssosial 2 Ustabil 1 Paranoid 2 Organisk 2 Ruslidelser 1 Alkoholavhengighet 1 Skadelig bruk av alkohol 5 Seksuelle forstyrrelser 3 Pedofili 1 Psykoseksuell utviklingsforstyrrelse 1 Seksuell avvik 1 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser 1 Atypisk autisme Psykiske lidelser (16 av 17) 2 Cerebrale lidelser 2 Epilepsi 1 Tuberøs sklerose 1 Infantil CP 3 Muskel-Skelett lidelser 1 Deformitet 2 Artrose 1 Hjerte-kar lidelser 1 Høy blodtrykk 9 Andre 2 Diabetes mellitus 1 Sykelig overvekt 1 Sykelig undervekt 1 Ikke korrigerbare synsforstyrrelse 2 Karies 1 Vitaminmangel 1 Helsefarlig drikkeinntak 1 Fødalt hydantoin syndrom Somatiske lidelser (14 av 17)

Hva syns folk flest? :

Hva syns folk flest? Folk flest har fordommer mot utviklingshemmede: ”De er rare” ”De er litt ekle” ”De er morsomme” ”De er alltid ærlige” ”Det er synd på dem”

Er du enig?:

Er du enig? Persons with Down syndrome should be afforded all medical and educational services that are available to other children without this chromosomal disorder. Moreover, their appearance including hairstyle, dress attire and general hygeine should be such to enhance their acceptance and integration in society. Until recently, children with Down syndrome could not escape the stigma of their characteristic facial features.

Slide 31:

It is a challenge for the aesthetic surgeon to make good-looking people more handsome. But it is even more rewarding to "normalize" people who are isolated because of their ugly facial expression so that they may be reintegrated into a group of friends from which they may have already anxiously withdrawn. Children with Down's syndrome are frequently concealed from the public by their parents. The children suffer from two disadvantages: Their mental abilities are limited and they have ugly facial features.

Buddhas lignelse:

Buddhas lignelse

Slide 34:

”Ondskapens problem er ikke så mye et overskudd av aggresjon, som et underskudd av refleksjon” Lars Svendsen i ”Ondskapens filosofi”

Eva Snojink: ”Down's Upside”:

Eva Snojink: ” Down's Upside ” ”A Down's syndrome child falls into a glass of water like a droplet and causes little ripples. This means it does something to the people around you. And everyone reacts in his or her special way. ”

Konklusjon :

Konklusjon Klassifisering og feilklassifisering er skadelig for personer med utviklingshemming Personer med utviklingshemming er som gruppe like forskjellig som deg og meg, bare mindre ubehagelige, mer lovlydige og kanskje litt penere

authorStream Live Help