1.Teamwork

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ECHIPA ÎN ORGANIZAŢIE FORMAREA ECHIPELOR PERFORMANTE :

ECHIPA ÎN ORGANIZAŢIE FORMAREA ECHIPELOR PERFORMANTE Şerban Iosifescu

Obiective: :

Obiective: După parcurgerea acestui mod u l, veţi avea posibilitatea: Să definiţi grupul şi echipa şi. Să enumeraţi elementele lor caracteristice precum şi fazele formării grupului / echipei. Să identificaţi rolul sau rolurile preferate în cadrul echipei. Să iniţiaţi (sau să continuaţi) procesul formării echipelor în unitatea şcolară pe care o conduceţi (sau din care faceţi parte).

Cele 10 sfaturi pentru o ascultare eficientă:

Cele 10 sfaturi pentru o ascultare eficientă Încetează să vorbeşti . Uşurează situaţia vorbitorului . Arată vorbitorului că vrei să-l asculţi . Renunţă la gesturi care distrag atenţia . Pune-te în pielea vorbitorului

Cele 10 sfaturi pentru o ascultare eficientă:

Cele 10 sfaturi pentru o ascultare eficientă Fii răbdător . Nu te înfuria . Nu fi dur în dispute şi critici şi nu te impune ca atotcunoscător . Pune întrebări . Încetează să vorbeşti

Grup şi echipă :

Grup şi echipă Grupul reprezintă o colecţie de persoane care interacţionează, sub conducerea unui lider, pentru atingerea unui obiectiv comun şi care împărtăşesc sentimentul unei identităţi comune. Echipa este un grup formal, construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaţionale concrete şi care acţionează unitar, sub conducerea unui manager.

Grup şi echipă :

Grup şi echipă Alt ă definiţie a echipei: Grup, formal sau informal, înalt coeziv şi extrem de eficient în rezolvarea sarcinilor comune

Caracteristicile grupului / echipei :

Caracteristicile grupului / echipei scopul comun ; mărimea ; structura de statut şi structura de rol ; conducerea (" leadership "); coeziunea ;

Caracteristicile grupului / echipei :

Caracteristicile grupului / echipei comunicarea ; motivaţia şi interesele personale; normele de grup ; natura sarcinii ; mediul .

Componenţa grupului / echipei :

Componenţa grupului / echipei Omogenă - din persoane cu pregătire şi experienţă similare; Eterogenă - din persoane cu pregătiri şi experienţe diferite.

Comunicarea în grup / echipă:

Comunicarea în grup / echipă Proces (de regulă) intenţionat de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente organizaţionale şi organizaţii în întregul lor

Comunicarea în grup / echipă:

Comunicarea în grup / echipă cine ("emiţătorul"); ce ("mesajul"); cum ("codul" şi "canalul"); cui ("receptorul"); pentru ce ("efectul").

Efectele comunicării:

Efectele comunicării receptarea comunicării; înţelegerea mesajului; acordul referitor la conţinutul comunicării; acceptarea intenţiilor emiţătorului; schimbarea (în cunoaştere, atitudini, comportament) produsă la receptor.

Canalele comunicării:

Canalele comunicării formale , definite prin structura organizaţională şi destinate explicit circulaţiei informaţionale necesare realizării sarcinilor specifice şi atingerii scopurilor organizaţionale; informale , necuprinse în structura organizaţională, destinate comunicării între indivizi şi/sau grupuri, în interesul sarcinilor de serviciu şi în afara lor.

Canalele comunicării:

Canalele comunicării Vă rugăm sa notaţi, pe o foaie de hârtie, trei situaţii de comunicare formală şi trei de comunicare informală în care v-aţi aflat de-a lungul vieţii - în special în activitatea dumneavoastră profesională. Să vă gândiţi apoi: Cât de eficientă a fost comunicarea în aceste situaţii ? Cum v-aţi simţit în aceste situaţii ?

Tipuri de comunicare:

Tipuri de comunicare unidirecţională (cu "sens unic"), atunci când emiţătorul şi receptorul au poziţii fixe; bi/multi-direcţională (cu "dublu/multiplu sens"), atunci când emiţătorul (emiţătorii) şi receptorul (receptorii) îşi schimbă, succesiv, rolurile.

Învaţă-ţi partenerul !:

Învaţă-ţi partenerul ! Aveţi ca sarcină să vă învăţaţi partenerul un anumit lucru – conform instrucţiunilor primite. Evaluarea activităţii dumneavoastră se va face pe baza rezultatelor partenerului în urma unei probe de evaluare

Învaţă-ţi partenerul !:

Învaţă-ţi partenerul ! Fiecare echipă va avea de realizat o sarcină, folosind o anumită structură de grup şi fără să vorbiţi între dumneavoastră. Va câştiga acel grup care va oferi primul răspunsul corect.

Contribuţii pozitive la activităţile de grup :

Contribuţii pozitive la activităţile de grup Să fii punctual Să respecţi programarea Să fii atent Să ai o minte deschisă Să iei cuvântul Să te concentrezi pe probleme Să respecţi contribuţiile participanţilor

Contribuţii negative la activităţile de grup :

Contribuţii negative la activităţile de grup Să întârzii Să priveşti tot timpul la ceas Să citeşti ziarul, să stai la taclale Să ai idei preconcepute Să nu iei cuvântul Să te concentrezi pe persoane Să faci remarci privind vârsta, sexul, etnia, apartenenţa politică sau sindicală, etc.

Strigarea rolurilor :

Strigarea rolurilor Selectaţi, din lista afişată, un rol care credeţi că vi se potriveşte. Încercaţi să-l definiţi în faţa colegilor. Încercaţi să vă comportaţi în funcţie de caracteristicile asumate cel puţin o sesiune.

Dezvoltarea grupului:

Dezvoltarea grupului Formarea (" forming ") Conflictul (" storming ") Normarea (" norming ") Performarea (" performing ") + Jelirea (“ mourning ”)

Roluri în echipă:

Roluri în echipă Completaţi, individual, chestionarul conform instrucţiunilor.

Roluri în echipă:

Roluri în echipă "Executant / Muncitor" "Prezident / Coordonator" "Modelator / Organizator" "Săditor / Agent"

Roluri în echipă:

Roluri în echipă "Căutător de resurse" "Monitor / Supraveghetor - Evaluator" "Lucrator in Echipa" "Analizator final / Întregitor - Finisor"

Construcţia echipei:

Construcţia echipei Scop comun, strategii clare şi roluri bine stabilite Resurse specifice Metodologie structurată Sentimentul forţei, încredere în propriile capacităţi . Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate.

Construcţia echipei:

Construcţia echipei Relaţii deschise, ascultare activă, empatie, comunicare multilaterala, înţelegere reciprocă şi rezolvarea rapidă a conflictelor Performanţe superioare . Recunoaşterea şi aprecierea realizărilor Moral excelent, satisfacţie şi "sentimentul proprietăţii"

Să învăţăm de la gâştele sălbatice !:

Să învăţăm de la gâştele sălbatice ! Fiecare gâsca, atunci când zboară, formează un curent de aer care ridică pasărea din urma ei. De aceea, gâştele zboară într-o formaţie în formă de "V". Formaţia respectivă crează 71% mai multă portanţă decât dacă păsările ar fi zburat singure

Să învăţăm de la gâştele sălbatice !:

Să învăţăm de la gâştele sălbatice ! Când una dintre gâşte părăseşte formaţia, simte, singură fiind, o rezistenţă mai mare a aerului care o determina să revină în formaţie pentru a beneficia de portanţa suplimentară oferită de pasărea din capul formaţiei.

Să învăţăm de la gâştele sălbatice !:

Să învăţăm de la gâştele sălbatice ! Când gâsca din fruntea formaţiei oboseşte, trece în formaţie, altă gâscă preluând conducerea. Gâştele din formaţie o susţin pe cea din frunte prin "ga-ga"-uri frenetice.

Să învăţăm de la gâştele sălbatice !:

Să învăţăm de la gâştele sălbatice ! Când una dintre gâşte se îmbolnăveşte sau este împuşcată, alte două păsări părăsesc formaţia pentru a o ajuta pe cea rănită să-şi găsească un loc sigur jos, pe pământ, după care rămân cu aceasta până moare sau este, din nou, capabilă să zboare.

Nevoi de luat în seamă !:

Nevoi de luat în seamă ! Nevoile sarcinii Nevoile indivizilor Nevoile proprii ale echipei

Echipe multiple şi suprapuse:

Echipe multiple şi suprapuse delimitarea foarte clară a atribuţiilor fiecărei persoane în cadrul fiecărei echipe de lucru; stabilirea limitelor autorităţii fiecărui conducător de colectiv; dezvoltarea unei culturi organizaţionale care încurajează apartenenţa la grupuri multiple, flexibilitatea comportamentală şi adaptabilitatea

Probleme ale lucrului în echipă:

Probleme ale lucrului în echipă "Gândirea de grup" "Lenea sociala Ineficienţa grupului în deciziile rutiniere sau luate sub presiunea timpului Oamenii se comporta diferit în grupuri diferite

Probleme ale lucrului în echipă:

Probleme ale lucrului în echipă Conservatorismul şi înclinarea grupului spre compromis . "Sindromul Apollo " Caracterul "seducător" al ierarhiei Diferenţa în cunoaştere

Probleme ale lucrului în echipă:

Probleme ale lucrului în echipă Resursele personale diferite . Stilul managerial . Mitul "echipei de clone"

Ai întâlnit astfel de probleme ?:

Ai întâlnit astfel de probleme ? Identificaţi, fiecare, pornind de la experienţa personală, cel puţin o situaţie în care s-a manifestat una dintre aceste probleme.

Participanţi-problemă:

Participanţi-problemă Ezitantul Monopolizatorul Vocea experienţei Argumentatorul Persoana care nu ascultă

Participanţi-problemă:

Participanţi-problemă Distrugătorul de idei Nemulţumitul Rigidul Ostilul

Participanţi-problemă:

Participanţi-problemă Supăratul Negativistul Clownul Demonstrativul „Tangenţialul”

Teme finale de reflecţie::

Teme finale de reflecţie: Există echipe în organizaţia în care lucraţi / în instituţia de învăţământ pe care o urmaţi ? Dacă da, care sunt acestea şi care sunt principalele lor sarcini de lucru ?

Teme finale de reflecţie::

Teme finale de reflecţie: Care este distribuţia rolurilor în cadrul echipelor pe care e cunoaşteţi ? Există roluri deficitare ? Care roluri deficitare sau în exces împiedică atingerea unor performanţe deosebite în cadrul unor echipe ?

Teme finale de reflecţie::

Teme finale de reflecţie: Cum au fost formate aceste echipe ? La întâmplare ? Pe baza preferinţelor personale? Pe baza preferinţelor „şefilor” ? Există un echilibru în repartizarea rolurilor în cadrul acestor echipe ?

authorStream Live Help