Οι διαστάσεις και η τοποθέτησή τους

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Οι διαστάσεις και η τοποθέτησή τους:

Οι διαστάσεις και η τοποθέτησή τους

Αναγκαιότητα Χρήσης Διαστάσεων:

Αναγκαιότητα Χρήσης Διαστάσεων

Διάσταση :

Ο αριθμός που μας δείχνει το πραγματικό μέγεθος ενός αντικειμένου, ονομάζεται διάσταση. Είναι απαραίτητη στο τεχνικό σχέδιο, ιδιαίτερα όταν προορίζεται για κατασκευαστική χρήση. Διάσταση

Γραμμές Διαστάσεων :

Οι διαστάσει ς γράφονται με γραμμές πάχους ίσο με το μισό του πάχους των κύριων γραμμών του σχεδίου π.χ. 0,5 mm κύριες 0,25 mm γραμμές διαστάσεων. Γραμμές Διαστάσεων Οι μονάδες μέτρησης δεν αναγράφονται στο σχέδιο. Στο μηχανολογικό σχέδιο οι μονάδες είναι τα χιλιοστά mm . Στα υπόλοιπα το μέτρο m με ακρίβεια εκατοστού δηλαδή με δύο δεκαδικά . 3,00

Αναγραφή Διαστάσεων:

Για την αναγραφή των διαστάσεων χρησιμοποιούνται τα εξής στοιχεία : Οι βοηθητικές γραμμές και οι κύριες γραμμές Τα όρια των διαστάσεων Οι αριθμοί των διαστάσεων Αναγραφή Διαστάσεων 40 40 30 30

Κανόνες τοποθέτησης – Κανόνας 1ος:

Καμιά γραμμή του σχεδίου να μην χρησιμοποιείται σαν γραμμή διαστάσεων Κανόνες τοποθέτησης – Κανόνας 1ος ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

Κανόνας 2ος:

Κάθε διάσταση πρέπει να αναγράφεται μία μόνο φορά και στην καταλληλότερη θέση. Κανόνας 2ος ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

Κανόνας 3ος:

Οι γραμμές των διαστάσεων δεν πρέπει να κόβουν τις γραμμές του σχεδίου Κανόνας 3ος ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

Κανόνας 4ος:

Οι γραμμές των διαστάσεων δεν πρέπει να τέμνονται μεταξύ τους Κανόνας 4ος ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

Στο παρακάτω σχήμα τοποθέτησε τις διαστάσεις:

Στο παρακάτω σχήμα τοποθέτησε τις διαστάσεις ΑΒ= 30mm, ΒΓ=1 0mm , ΓΔ=3 0mm , ΔΕ=15 mm , ΕΖ=6 0mm , ΖΑ=25 mm 30 60 15 25