ιστορια Δ ...κεφ. 21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Περικλής :

Περικλής

Ρήτορας:

Ρήτορας

Αρχαία Αθήνα...:

Αρχαία Αθήνα...

Εκκλησία του Δήμου:

Εκκλησία του Δήμου

Ελεύθεροι πολίτες... :

Ελεύθεροι πολίτες...

Ο λόφος της Πνύκας...:

Ο λόφος της Πνύκας...

Οι 10 στρατηγοί...:

Οι 10 στρατηγοί...

Αθηναίοι πολίτες:

Αθηναίοι πολίτες

Μέτοικοι...:

Μέτοικοι...

Δούλοι...:

Δούλοι...

Ανακεφαλαίωση...:

Ανακεφαλαίωση...