Θεωρία κεφ Β.2.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Θεωρία κεφαλαίου 2 :

Θεωρία κεφαλαίου 2 Β’ γυμνασίου Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ15, MA, MSc , MPhil

PowerPoint Presentation:

1. Ποια στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία της οργάνωσης; Α. Προγραμματισμός Β. Εφαρμογή Γ. Αξιολόγηση Π.χ. Να βάλετε στη σωστή σειρά τα στάδια της οργάνωσης

PowerPoint Presentation:

2. Τι είναι οι πόροι; Υ λικά αγαθά Ανθρώπινες ιδιότητες και ικανότητες Αναγκών επιθυμιών ικανοποίηση

PowerPoint Presentation:

3)Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι πόροι; Α. Υλικούς Β. Ανθρώπινους Φυσικά, ψυχικά, πνευματικά χαρίσματα γνώση συμπεριφορά υπομονή επικοινωνία παρατηρητικότητα

PowerPoint Presentation:

4) Πώς βοηθά η οργάνωση  στη διαχείριση των πόρων; Όχι ανεξάντλητοι Πρόβλημα: Οι πόροι Λύση: Οργάνωση Χρήση κατάλληλων πόρων! Όχι εξάντληση πόρων! Όχι απεριόριστοι

PowerPoint Presentation:

5) Τι είναι οι ανάγκες; Ψ ΥΧΟΛΟΓΙΚΈΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

PowerPoint Presentation:

8) Από τι εξαρτώνται οι προτεραιότητες που θέτουμε στην ικανοποίηση των αναγκών μας; Α. Περιστάσεις Β. Αξίες Γ. Πρότυπα Πεποιθήσεις για Σκοπούς που πρέπει να πετύχουμε Μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε Παραδείγματα ανθρώπινων χαρακτήρων ή καταστάσεων που θέλουμε να μιμηθούμε

PowerPoint Presentation:

11) Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν επηρεάζουν τα πρότυπα και τις αξίες μας; Α. Οικογένεια Β. Κοινωνικός περίγυρος

PowerPoint Presentation:

12) Τι είναι οι στόχοι; Κίνητρο Ανάγκη Επιθυμία Πηγάζει από Θα προσπαθήσω να τον πραγματοποιήσω! Είμαι αποφασισμένος/η

PowerPoint Presentation:

13) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι στόχοι που θέτουμε ; ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ Σ Τ Ο Χ Υ

PowerPoint Presentation:

14) Ποιοι στόχοι ονομάζονται βραχυπρόθεσμοι, ποιοι μεσοπρόθεσμοι και ποιοι μακροπρόθεσμοι; ΒΡΑΧΥ ΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟ ΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΜΕΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΟΙ 0-12 μήνες 1-5 χρόνια >5 χρόνια

PowerPoint Presentation:

15) Ποια είδη αποφάσεων υπάρχουν; ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ Εύκολα και γρήγορα Ξέρουμε σε ποιο αποτέλεσμα οδηγούν Λάβαμε παρόμοιες αποφάσεις στο παρελθόν Αρκετός χρόνος και σκέψη

PowerPoint Presentation:

16) Ποια είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων; Α. Αναγνώριση προβλήματος Β. Εναλλακτικές Λύσεις Γ. Επιλογή καλύτερης εναλλακτικής Δ. Εφαρμογή Ε. Αξιολόγηση προγραμματισμός