2009-2010 Brifing-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

Vizyonumuz Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Bilimsel gelişmelere açık, Fırsat eşitliğinin sağlandığı, Milli değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkan; İnsan haklarına saygılı, Sorumluluklarının bilincinde, Bilim ve teknolojiyi yakından izleyen, Araştıran, uygulayan, üretken, Çağdaş uygarlık düzeyinde yeniliklere sahip Nesiller yetiştirmektir.

Slide 4: 

Misyonumuz Biz; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Eğitim Liderleri Öğretmenler Eğitim Gönüllüleri Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak; İlçemiz düzeyinde Günümüzün eğitim sorunlarını çözme, Düşünen, araştıran, öğrenen, öğrendiğini yorumlayan, sorgulayan, Milli değerlerine sahip çıkan, Her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeye açık ve yaşamına uygulayabilen Okullarımıza, Bağlı Birimlerimize ve Çevremizle bir bütünlük içinde Kaliteli hizmet vermek için var olan ve yarına daha umutla bakan,  Bir kurumuz.

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Sarıveliler 1967 yılında Turcalar ve Küçük Karapınar Köylerinin birleşmesi ile Kasaba Belediyesi, 1990 yılında ise 3644 sayılı Yasa ile Karaman iline bağlı ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçemiz 8 mahalle, 12 köy ve 1 kasabadan oluşmaktadır. Sarıveliler’ den Karaman 165 Km,  Konya 165 Km. Alanya’ ya ise 86 Km. mesafede Toros Dağlarının eteğine kurulmuştur. Sarıveliler’ in Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 Metredir. 1850 metreye ulaşan yükseltiler de vardır. Arazide eğim %30 ‘un üzerindedir. Sarıveliler geniş bir vadiye (Başdere vadisi)  kurulmuştur. İlçemizde yaşanan iklim ise tam anlamıyla karasal iklimdir. Yazları oldukça sıcak ve az yağışlı, kışları sert ve kar yağışlıdır. 2007 yılı genel nüfus sayımı verilerine göre, Sarıveliler ilçesinin 12 köyü, 1 kasaba ile toplam nüfusu 14.527dir. İlçe merkezi nüfusu ise 5.127 ‘ dır. İlçemizde yaz mevsimi nüfusu, göçerlerin yaylalara çıkması ile 30-35 bine ulaşmaktadır.

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Bölgenin Tarihçesi Sarıveliler’ deki dağlar ve tepelerdeki birçok tarihi kalıntı, bölgenin tarih öncelerine uzanan birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını göstermekte, Tepe diye adlandırılan dağın doruğundaki kilisesinin bulunduğu geniş düzlük, Kale Mevkii, Uğurlu Köristanı, Göktepe Köristanı, Çukurbağ Kalesi, geçmişten günümüze kadar çeşitli medeniyetlere ait izler taşımaktadır. Tarih öncesinde Hititler’in, sonrasında Romalılar’ın yaşantılarına dair kalıntılar yer almaktadır. Tarihi kalıntılar, Sarıveliler ve çevresinde, Hititler’in (M.Ö 1000), Romalılar’ın (M.S 103), Bizanslılar’ın ve Selçuklular’ın (M.S 1115), Karamanoğulları’nın (M.S 1213-1228) ve Osmanlılar’ın yaşadığını göstermektedir. Son döneme bakıldığında, Başdere Havzası’ndaki en büyük yerleşme ve İlçe merkezi olan Sarıveliler’in eski ismi ile Başdere’nin, 1967’ye kadar Ermenek’e bağlı büyük bir köy, 1967’den sonra kasaba ve 1990’dan itibaren Karaman iline bağlı bir ilçe olduğu görülmektedir. Eski adı Fariske olan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde adı geçen Göktepe ise 1957 yılında belediye olmuştur.

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER İklim ve Bitki Örtüsü Sarıveliler İlçesinde, Karaman ilinin batı ve güneyinde, yüksek kesimlerindeki karasal iklim yapısına rağmen, Orta Toros Dağları'nın Göksu ve kolları tarafından derin bir şekilde yarıldığı vadi tabanlarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz İklim özellikleri de görülmektedir. Yağış genellikle kış ve ilkbahar aylarında, yağmur ve kar şeklindedir. Sarıveliler sınırları içinde kalan toplam 34304 ha. alanın 19381,7 ha.’ı yani %56,5’i ormanlık alanlardır (Şekil 3.5).  Ormanlık alanların 8180 ha.’ı koruluk alan, 11201,7 ha.’ı ise bozuk koru alanlarıdır. Mevcut orman alanlarında meşe, çam, köknar, sedir ve ardıç ağaçları bulunmakta, kısmen Akdeniz iklimine özgü maki grupları da görülmektedir. İklime ve bitki örtüsüne bağlı olarak ilkbahar ve yaz aylarında Alanya, Gazipaşa ve Anamur ilçelerinden halen göçebe hayat süren yörükler, bölgede bulunan yaylalara gelip yaşamakta, sonbaharın geç vakitlerine kadar buralarda kalmaktadırlar

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER İdari Yapı Sarıveliler ilçe merkezi ve merkez belediyesi, Göktepe Belde Belediyesi ve 12 köy yer almaktadır. İlçe merkezinde 8, Göktepe kasabasında 6 mahalle mevcuttur. Köyler, Civandere, Civler, Ortaköy, Çevrekavak, Adiller, Uğurlu, Esentepe, Koçaşlı, Günder, Işıklı, Daran, ve Dumlugöze’dir (Şekil 3.7). Kaymakamlığa bağlı olarak, bakanlıkların taşra teşkilatlarından Sarıveliler İlçe Hastanesi,  İlçe Tarım Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Tapu Sicil Müdürlüğü ile Posta İşletme şubesi yer almaktadır. Bunlarla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Özel İdare Müdürlüğü Kaymakamlığa bağlı olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca İlçemizde Adliye ve MEDAŞ bulunmaktadır. Karayolları ve TELEKOM, Ermenek teşkilatına bağlı olarak hizmet vermekte olup, Adiller köyünde Karayolları Bakım Evi bulunmaktadır

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Demografik Yapı 2007 yılı nüfus verilerine göre köy, kasaba ve ilçe merkezinin toplam nüfusu 14.527 olup, Sarıveliler ilçe merkezinin nüfusu 5.127, toplam belde ve köylerle birlikte ilçe nüfusu ise 14.527’ dir.    Havzada iş imkânları kısıtlı olduğundan, yerel halkın büyük bir kısmı tarım, inşaat ve turizm sektörlerinde çalışmak üzere Konya, İzmir ve Antalya illerine göç etmiştir. 1990 yılından sonra özellikle tekstil sektöründe çalışmak üzere İstanbul iline göçler yaşanmıştır

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Ekonomik Yapı İlçemiz genelinde ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım:  Bölgenin %17,54’ü  (6.018 ha.) tarım arazileridir. Bunun %77’si  (4.646,20 ha.) ise işlenen tarım arazileridir. Sarıveliler’ de ortalama tarım işletme büyüklüğü 2 ha.’dır. Araziler eğimli ve deniz seviyesinden oldukça yüksek olduğundan, tahıl ve sebze üretimi sınırlı ölçüde yapılabilmektedir. Tarımın olumsuz etkilendiği bir başka faktör de arazilerin miras yoluyla bölünmesidir. Son yıllarda gerçekleştirilen kadastro çalışmalarıyla tarım işletmeleri iyiden iyiye küçülmüştür. Buna karşın son yıllarda meyvecilik konusunda büyük gelişmeler yaşanmış,  bu gelişmeler hem insanların ekonomilerine,  hem de bölgenin sosyo-kültürel ve fiziki yapısına yansımaya başlamıştır. Bilhassa kiraz üretimi Sarıveliler, Adiller, Çevrekavak ve Uğurlu’da yaygınlaşmış, ailelerin gelirlerine olumlu katkılar sağlar olmuştur (Şekil 3.9)

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Hayvancılık:  Sarıveliler’ de 8.615 adet fenni kovan, 315 adet kütük kovan olmak üzere toplam 8.930 arı kovanı bulunmakta, yıllık 84 ton bal üretimi yapılmaktadır. Havza genelinde 1.377 büyükbaş hayvan ile 6.250 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Toplam kümes hayvanı sayısı ise 4.600 dır. Bölgedeki yıllık süt üretimi 1.500 ton olup, üretilen süt Ermenek ilçesindeki özel işletmeciler tarafından toplanarak değerlendirilmektedir . Ticaret:  İlçemizde 347 Vergi Mükellefi, 281 Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda kayıtlı faal esnaf, 600 Aktif çiftçi ve Bağ-Kurlu, 321 aktif SSK’ lı, 323 memur, 52 Ticaret Siciline kayıtlı esnaf, 821 aile çocuk-eğitim yardımı alan ve 3732 emekli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşımız bulunmaktadır. Cuma günleri ilçe merkezinde pazar kurulmaktadır. İlçe genelinde herhangi bir banka şubesi bulunmayıp, resmi kurumların ve yerel halkın bankacılık işlemleri T.C. Ziraat Bankası Ermenek şubesi tarafından görülmektedir. Bölgede sanayi tesisi olmayıp, küçük çaplı demircilik ve marangoz atölyeleri mevcuttur.

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Sosyal ve Teknik Altyapı Eğitim: Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, 11 İlköğretim( 5’i birleştirilmiş sınıf), 1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, 2 Lise, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Öğretmenevi ve 1 adet Özel Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. İlçe geneli toplam 2.412 öğrenci  bulunmaktadır. Sağlık: Sarıveliler ilçe merkezinde Sarıveliler Devlet Hastanesi ile Eski sağlık ocağında aile hekimliği hizmet vermektedir. Hastanemizde ve sağlık Ocağında 7 Doktor, 1 Diş Hekimi, 7 Hemşire, 12 sağlık Memuru, 4 ebe, 1 memur ve 6 hizmetli hizmet vermektedir. Yine hastanemizin 2 adet ambulans bulunmaktadır. Sosyal güvenlik: İlçemizde 600 kişi Bağ-kur sigortalı, 321 kisi S.S.K. sigortalısı, 323 memur, 3732  kişi tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarından emeklidir.

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Kültür:  Sarıveliler’ de  yerel kültür, kendine has örf, adet ve gelenekleriyle, Anadolu kültürünün farklı renklerini yansıtmaktadır. Düğünleri, bayramları, hasat mevsiminde imece usulü paylaşımları ve yaylalarındaki yörük ve göçebe kültürü ile farklı güzellikler sergilemektedir. Sarıveliler ilçesinde 1991 yılından 2000 yılına kadar her yıl bal festivalleri düzenlenmiştir. Gelecek yıllarda yine bal festivali düzenlenmesi programlanmaktadır. Yerleşim – Altyapı:  Sarıveliler ilçe merkezinde ticaret akslarında kanalizasyon sistemi tesis edilmiştir. İlçemizin tüm kanalizasyon sisteminin yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizdeki bütün yerleşimlerin, tamamının elektrik, telefon ve kapalı devre içme suyu şebekesi mevcuttur. İlçemizde organik ve dağınık yerleşme dokusu hakimdir. Bu yapı da teknik altyapı hizmetlerinin tesis edilmesini güçleştirmektedir.

İLÇEMİZ SARIVELİLER : 

İLÇEMİZ SARIVELİLER Ulaştırma:    Sarıveliler – Taşkent, Sarıveliler – Ermenek, Sarıveliler – Alanya yolları karayolları ağında bulunan yollardır. Karayolları ağındaki yolların tamamı asfalttır. Sarıveliler’ in köy yollarının %70 asfalttır.

İLÇEMİZ EĞİTİMİNDE ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ : 

İLÇEMİZ EĞİTİMİNDE ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ Bütün okullarımızda normal öğretime geçmek ve bir dersliğin en fazla 30 öğrenciden oluşmasını sağlamak En iyi okul en yakın okuldur prensibinden hareketle öğrencilerin dengeli dağılımını sağlamak 2. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan yaşı ve sağlığı iyi olan vatandaşların tamamına mümkün olan en kısa zamanda kolay yoldan okuma yazma öğretmek. İlk ve ortaöğretimdeki mevcut başarının aşılması “En iyi olma” Bilgi Teknoloji Sınıflarının ve bilgisayarlı eğitimin tüm okullara yaygınlaştırılması, laboratuarlar dahil etkin kullanımının sağlanması. Okul öncesinde okullaşma oranının %100’e çıkarılması Özürlü olup da okul çağında olanların hepsini eğitim sistemine dahil etmek tüm çocuklarımız için eğitim ortamının sağlanması Okul Gelişim Modeli ve Toplam Kalite Yönetiminin tüm kurumlarda uygulanması Bütün öğretmenlerimizin bilişim teknolojisini en iyi şekilde eğitimde destekleyici bir unsur olarak kullanmalarını sağlamak Çağın gelişmelerine paralel olarak tüm personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi ve hayat boyu eğitim prensibiyle yetişkin eğitimine önem verilmesi. Yaygın eğitimde daha çok vatandaşlarımız için günün ihtiyacına uygun meslek ve beceri kurslarının açılması Öğrencilerimizin serbest zamanlarının sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle yararlı geçirmesi için her türlü önlemin alınması. İlköğretimden mezun olan bütün öğrencilerimizin Ortaöğretime geçişlerini sağlamak. Kitap okuma alışkanlığını kazandıracak programlara devam edilecek.

authorStream Live Help