організаційні форми бізнесу

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Нехай успіх інших буде для вас прикладом!

PowerPoint Presentation:

Історія Тетяни

PowerPoint Presentation:

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

Повторення пройденного:

Повторення пройденного Товар - це? Послуга - це? Ринок – це? Хто такий підприємець? Що таке бізнес? Які основні питання економіки? Назвіть основні види ресурсів Що таке прибуток?

PowerPoint Presentation:

Власність — володіння речами; речі, рухомі й нерухомі, що комусь належать. Розрізняють власність приватну, комунальну і державну в залежності від того, чи речі (майно) належать приватній особі, громаді (спільноті) чи державі.

PowerPoint Presentation:

Підприємство - це самостійний господарський суб’єкт, що має право юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання прибутку Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

PowerPoint Presentation:

Форми підприємницької діяльності: індивідуальне підприємництво товариства корпорації

PowerPoint Presentation:

Робота в групах

PowerPoint Presentation:

Одноосібне володіння Суть його полягає в тому, що все майно фірми належить одному власникові, який самостійно управляє фірмою, одержує прибуток і несе повну особисту відповідальність за всі зобов'язання фірми.

PowerPoint Presentation:

Партнерство (товариство) Підприємство, яке засновано двома або більшою кількістю співвласників; це форма організації бізнесу, яка об’єднує по домовленості партнерів з їх фінансовими ресурсами

PowerPoint Presentation:

Корпорація Її власниками вважають акціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний капітал корпорації. Весь прибуток корпорації належить її акціонерам.

PowerPoint Presentation:

Переваги різних форм власності Безпосереднє управління власником. Невеликі первинні капіталовкладення. Власник отримує весь прибуток. Власник може закрити підприємство, коли це необхідне Підприємством володіє дві та більше особи. Збитки розподіляються між партнерами. Інвестиційні можливості вищі, ніж в одноосібних володіннях. Розподіл управлінської відповідальності. Податки розподіляються між усіма партнерами. Обмежена відповідальність (навіть при банкрутстві корпорації акціонер не втрачає більше, ніж заплатив за акції). Ефективна форма залучення грошей. Можливість при необхідності збільшення розмірів виробництва товарів і послуг. Введення нових технологій і сучасної техніки. Досягнення конкурентоспроможності. При ефективній роботі отримання прибутку і дивідендів. Зниження ризику банкрутства.

PowerPoint Presentation:

Переваги різних форм власності Безпосереднє управління власником. Невеликі первинні капіталовкладення. Власник отримує весь прибуток. Власник може закрити підприємство, коли це необхідне Підприємством володіє дві та більше особи. Збитки розподіляються між партнерами. Інвестиційні можливості вищі, ніж в одноосібних володіннях. Розподіл управлінської відповідальності. Податки розподіляються між усіма партнерами. Обмежена відповідальність (навіть при банкрутстві корпорації акціонер не втрачає більше, ніж заплатив за акції). Ефективна форма залучення грошей. Можливість при необхідності збільшення розмірів виробництва товарів і послуг. Введення нових технологій і сучасної техніки. Досягнення конкурентоспроможності. При ефективній роботі отримання прибутку і дивідендів. Зниження ризику банкрутства.

PowerPoint Presentation:

Недоліки різних форм власності Одноосібне володіння повна майнова відповідальність, обмеженість капіталу, труднощі в одержані кредиту, велика кількість обов’язків і функцій власника при організації і функціонуванні виробництва. Товариства різні погляди або інтереси партнерів затримують прийняття рішень; невеликий розмір капіталу. Корпорації складний і дорогий процес організації та управління корпорацією, висока ступінь конкурентної боротьби, подвійне оподаткування

PowerPoint Presentation:

Форми підприємницької діяльності: індивідуальне підприємництво товариства корпорації

PowerPoint Presentation:

По горизонтал і : По вертикал і : 1. Діяльність людини для заробітку 3. Додатковий заробіток по акціях 4. Форма організації бізнесу, де власником виступають акціонери 10. Трудовий, капітальний, природній … 2. Те, заради чого працюють 5. Людина, яка працює на ринку на свій страх і ризик 6. Дохід – витрати = 7. Той, хто має акції 8. Людина, що володіє якимось майном 9. Підприємство, яке засновано двома або більшою кількістю співвласників Кросворд

PowerPoint Presentation:

По горизонтал і : По вертикал і : 1. Діяльність людини для заробітку 3. Додатковий заробіток по акціях 4. Форма організації бізнесу, де власником виступають акціонери 10. Трудовий, капітальний, природній … 2. Те, заради чого працюють 5. Людина, яка працює на ринку на свій страх і ризик 6. Дохід – витрати = 7. Той, хто має акції 8. Людина, що володіє якимось майном 9. Підприємство, яке засновано двома або більшою кількістю співвласників Кросворд

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу !