М.М.Ведмідь - заступник директора УкрНДІЛГА

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

"Ушкодження соснових насаджень кореневою губкою у Східному Поліссі

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Доповідач: заступник директора УКРНДІЛГА, к.с-г.н . М. М. ВЕДМІДЬ «УШКОДЖЕННЯ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ У СХІДНОМУ ПОЛІССІ»

PowerPoint Presentation:

Осередки всихання соснових насаджень внаслідок ураження кореневою губкою ДП «Холминське ЛГ» 2

Культури сосни І покоління V класу віку, уражені кореневою губкою (ДП «Семенівське ЛГ») :

Культури сосни І покоління V класу віку, уражені кореневою губкою (ДП «Семенівське ЛГ») в осередку всихання у міжосередковому просторі 3

PowerPoint Presentation:

4 Картограма розташування осередків всихання в ураженому кореневою губкою насадженні, створеному на староорних землях – ДП «Семенівське ЛГ», Орликівське лісництво, кв. 53, вид. 2

PowerPoint Presentation:

5 Соснові культури ІІ покоління V класу віку (ДП «Городнянське ЛГ»): а –уражені; б – здорові б) а)

PowerPoint Presentation:

6 Продуктивність модальних соснових деревостанів: уражених кореневою губкою (1) та здорових (3) в умовах Новгород-Сіверського і уражених кореневою губкою (2) та здорових (4) в умовах Чернігівського Полісся

Експерименти зі стимулювання утворення плодових тіл кореневої губки: загальний вигляд (а) та уражений патогеном корінь сосни (б) ДП «Семенівське ЛГ»:

Експерименти зі стимулювання утворення плодових тіл кореневої губки: загальний вигляд (а) та уражений патогеном корінь сосни (б) ДП «Семенівське ЛГ» 7 а) б)

Результати експериментів зі стимулювання утворення плодових тіл в осередках всихання (а) та в міжосередковому просторі (б) в 47-річних соснових культурах, уражених кореневою губкою ДП «Семенівське ЛГ» :

Результати експериментів зі стимулювання утворення плодових тіл в осередках всихання (а) та в міжосередковому просторі (б) в 47-річних соснових культурах, уражених кореневою губкою ДП «Семенівське ЛГ» 8 а) б)

PowerPoint Presentation:

9 Порівняння вартості запасу лісових культур сосни звичайної першого покоління, тис. грн. Категорії технічної якості Культури І покоління Культури ІІ покоління 52 роки 61 рік 76 років 81 рік 47 років уражені здорові різниця уражені здорові різниця уражені здорові різниця уражені здорові різниця уражені здорові різниця Ділова деревина 26,1 45,5 19,4 31,1 62,5 31,4 31,8 65,9 34,1 98,3 157,1 58,8 17,0 77,2 60,2 Технологічна сировина 6,1 7,8 1,7 8,3 5,8 -2,5 10,2 5,3 -4,9 6,8 3,2 -3,6 9,0 11,2 2,2 Дров ’ яна деревина 1,5 2,3 0,8 1,9 1,9 - 2,3 1,6 -0,7 2,1 2,0 -0,1 2,4 3,0 0,6 Всього 33,7 55,6 21,9 41,3 70,2 28,9 44,3 72,8 28,5 107,2 162,3 55,1 28,4 91,4 63,0

PowerPoint Presentation:

10 Вартість запасів деревини соснових культур І покоління (ДП «Корюківське ЛГ»)

PowerPoint Presentation:

11 Порівняння вартості запасів деревини соснових, березових та мішаних лісових культур V класу віку (ДП «Городнянське ЛГ»)

PowerPoint Presentation:

12 Лісові культури берези повислої І покоління ДП «Семенівське ЛГ»

PowerPoint Presentation:

13 Культури берези повислої, створені на зрубах соснових деревостанів, уражених кореневою губкою, ДП «Новгород-Сіверське ЛГ»

PowerPoint Presentation:

14 Березняк природного походження на староорних землях

PowerPoint Presentation:

15 Висновки У Поліссі лісові насадження, створені на землях, що вийшли із сільськогосподарського використання, ростуть переважно в умовах свіжого субору. Вирощування високопродуктивних, довговічних і стійких соснових деревостанів на таких землях є ускладненим, адже тут ще не сформувався увесь комплекс біогеоценотичних відносин, тому умови місцезростання для соснових деревостанів є достатньо специфічними і не відповідають їх екологічним потребам. Сосна на таких ділянках стає більш чутливою до ураження різноманітними фітопатогенами , у тому числі кореневою губкою. В уражених деревостанах знижується продуктивність та погіршується сортиментна структура деревостанів, прискорюється їх розпад, масово розмножуються шкідливі комахи, підвищується рівень пожежної небезпеки та знижується ефективність виконання насадженнями ґрунтозахисних, водоохоронних і санітарно-гігієнічних функцій.

PowerPoint Presentation:

16 Доцільно проводити заміну уражених кореневою губкою соснових монокультур, створених на староорних землях, на плантаційні лісові культури сосни звичайної, а також плантаційні лісові культури берези повислої. При можливості використовувати природнє поновлення як чистих березових так і мішаних сосново-березових деревостанів. 5. Вирощування зазначених лісових насаджень дозволить зменшити матеріальні втрати від зниження продуктивності деревостанів внаслідок формування патогенного відпаду, зниження приросту та погіршення сортиментної структури на 30–40 %, дозволить посилити ґрунто- та водозахисні, санітарно-гігієнічні, рекреаційні та інші корисні властивості лісів та покращити біорізноманіття порушених тривалим сільськогосподарським використанням земель, а також створюватимуться умови для формування природного складу ґрунтового мікробоценозу , та ствогення в подальшому корінних деревостанів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 17