В.Л.Мєшкова - д. с.-г. н., професор УкрНДІЛГА

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ЗБУДНИКИ ВСИХАННЯ ЯСЕНА ТА СОСНИ :

ЗБУДНИКИ ВСИХАННЯ ЯСЕНА ТА СОСНИ В.Л. Мєшкова – д.с-г.н., професор ( УкрНДІЛГА ) 10 липня 201 4 р.

Погіршення стану лісів:

Погіршення стану лісів – зміни клімату – антропогенний вплив – рекреація – пожежі – господарська діяльність. – змінилися ареали шкідливих комах і збудників хвороб лісу – змістилися терміни їхнього розвитку, сприйнятливість дерев до пошкоджень – деякі види, які раніше розмножувалися на мертвій деревині, тепер уражують також життєздатні дерева. 2

Міжнародні проекти:

Міжнародні проекти Міжнародна наукова спільнота приділяє велику увагу – діагностиці збудників хвороб деревних порід – вивченню їх шкідливості – селекції стійких клонів Останнім часом науковці України беруть участь у двох міжнарод-них проектах Європейської Кооперації з науки і технологій (COST): 1. Відмирання ясена у Європі: розробка порадників і стратегії невиснажливого ведення лісового господарства (FRAXBACK) 2. Визначення інвазійності та ризику поширення дотістроми (DIAROD ) 3

Ясен:

Ясен 4 Уперше хворобу ясена («dieback» – дослівно «відмирання») виявлено на початку 90-х рр. ХХ століття у Польщі та Литві. Хвороба поширилася у 26 країнах Європи від Норвегії до Італії та сходу України. У Литві хворобою уражено понад 30000 га, або 60 % усієї площі ясеневих деревостанів. У 2010 році ясен звичайний включено до Червоної книги Швеції. Збудника хвороби у 2006 році описано як Chalara fraxinea . У 2009 році було виявлено, що це – нестатева стадія нового для Європи виду, який описали як H. pseudoalbidus Нещодавно уточнено назву виду гриба – Hymenoscyphus fraxineus ( T . Kowalski ) Baral , Queloz & Hosoya . Гриб внесено у 2007 році у «тривожні списки» EPPO (Європейська та Середземноморська організація захисту рослин) та NAPPO (Північноамериканська організація захисту рослин). Гриб походить із Японії, де мало пошкоджує місцеві види ясена.

PowerPoint Presentation:

5 Гриб розвивається у: – листі – черешках – бруньках – корі – деревині – корінні спричиняє: – в’янення – некрози – рак – знебарвлення деревини – гнилизну. Жоден інший гриб не спричиняє такого кола симптомів у різних тканинах рослин.

СИМПТОМИ ВСИХАННЯ ЯСЕНА :

СИМПТОМИ ВСИХАННЯ ЯСЕНА - неодночасне розпускання листя , - некрози пагонів , - знебарвлення деревини - передчасне опадання листя 6

PowerPoint Presentation:

7 Програми країн, де виявлено ознаки відмирання ясена, спрямовані на: – виявлення походження збудника – оцінювання його впливу на ліси – розробку – методів діагностики – методів ведення лісового господарства в уражених лісах – програм селекції ясена на стійкість до хвороби.

PowerPoint Presentation:

8 Виконання спільного проекту FRAXBACK надає можливість: – зміцнити зв’язки між дослідниками та налагодити обмін знаннями – поширювати інформацію про здобутки серед учених і практиків. Чотири робочі групи вивчають: – патоген – взаємодії патоген-дерево – вплив лісогосподарських заходів на поширення хвороби – сприяння поширенню знань. Практичні здобутки проекту рекомендації для: – карантинної служби – охорони біорізноманіття – лісового господарства.

PowerPoint Presentation:

9

Ареал F. excelsior в Україні (Кузнєцова, 2009):

Ареал F. excelsior в Україні ( Кузнєцова , 2009) 10

PowerPoint Presentation:

11 Погіршення санітарного стану ясена з 2006 року зареєстровано у різних природних зонах України

PowerPoint Presentation:

12 На пробних площах у Харківській області індекс санітарного стану дерев ясена у 2005–2012 рр. збільшився, вглибині насаджень меншою мірою, на межі зі зрубами більшою.

Некрози та рак :

Некрози та рак Pseudomonas savastanoi pv. fraxini Nectria galligena 13

Стовбурові гнилі :

Стовбурові гнилі Laetiporus sulphureus Fomes fomentarius Oxyporus populinus Trametes versicolor Trametes ochracea 14

Кореневі гнилі :

Кореневі гнилі Ganoderma lipsiense Armillaria sp. 15

PowerPoint Presentation:

16 Ясенові лубоїди

PowerPoint Presentation:

17

PowerPoint Presentation:

18 Пошкодження ясена ясеновим пильщиком, Харків, 30 травня 2013 р.

PowerPoint Presentation:

19 Відновлення крон ясена після пошкодження пильщиками , червень 2013 р.

PowerPoint Presentation:

У гілках дерев ясена, пошкоджених ясеновим пильщиком, виявлено збудника всихання Hymenoscyphus fraxineus . Підтверджено ДНК-аналізом у Шведськом аграрному університеті у 2010 році. 20

СОСНА:

СОСНА 21 Діяльність проекту DIAROD розподілена на 4 робочі групи Завдання – вивчення патогена та хвороби – роль чинників середовища та лісогосподарської діяльності у поширенні хвороби – стійкість і сприйнятливість дерев до збудника хвороби – механізми впливу на резистентність дерева-господаря – роль лісогосподарської діяльності у цьому процесі – обмін знанням стосовно поширення й розвитку дотістромозу, списками публікацій і порадників стосовно діагностики хвороби і заходів попередження її поширення

Дослідження особливостей розвитку хвороб сосни у теплиці (Фінляндія) :

Дослідження особливостей розвитку хвороб сосни у теплиці (Фінляндія) 22

PowerPoint Presentation:

23 Англійська назва хвороби – red band needle blight , або Dothistroma needle blight (DNB), російська – красная исчерченность хвои сосны , українська – червона плямистість. Дотістрома уражує хвою сосни, ялини, модрини та дугласії, викликає передчасне опадання хвої та зниження темпів росту дерев. Ознаками хвороби є поява на хвої минулих років червоних поперечних рисочок та її опадання. На уражених деревах приріст минулих років відсутній, пагони мають вигляд щіток ("левових хвостів").

PowerPoint Presentation:

24 Збудника хвороби було виявлено ще на початку минулого сторіччя у Росії (1911) та Україні (1914), але поширення вона не набула. Проблема захисту від цієї хвороби виникла у південній півкулі (Південна Африка, Південна Америка, Нова Зеландія) у 60-ті роки минулого сторіччя після масового створення комерційних плантацій сосни променистої ( Pinus radiata ) . Наприкінці 90-х рр. хвороба поширилася у північній півкулі, де на великих площах зрубів, згарищ, нелісових земель було створено ділянки монокультур хвойних порід. Телеоморфу гриба ( Mycosphaerella pini ) внесено до переліку карантинних організмів . В Україні хворобу було вперше описано у 1914 році у Смілі. У 2004 році її виявлено на сосні кримській у Херсонській і Миколаївській областях, у 2011 році – у ДП "Симферопольське ЛМГ", пізніше у східних областях.

PowerPoint Presentation:

25 Крім дотістроми, у соснових насадженнях поширилися діплодіоз, склерофомоз, шютте, вертун та інші, розвитку яких у 2014 році сприяло збільшення кількості опадів. Gremmeniella abietina Melampsora pinitorqua

Fusarium sp.:

Fusarium sp. 26

Lophodermium pinastri Chev.:

Lophodermium pinastri Chev . Lophodermium seditiosum Mint. L. seditiosum L. pinastri 27

PowerPoint Presentation:

28 Кількісної оцінки зв’язку поширення й розвитку хвороб хвої та пагонів сосни з її ростом і станом ще не визначено. Закладено перші досліди. Лісових ентомологів в Україні одиниці. Лісових фітопатологів ще менше, оскільки сучасне лабораторне обладнання для діагностики збудників хвороб та реактиви дуже дорогі, а результати досліджень помітні не відразу. Наші скромні досягнення останніх років з лісової фітопатології значною мірою отримані завдяки співробітництву із зарубіжними країнами. Зокрема у межах шведсько-литовсько-українського проекту "Відновлення лісу та його стійкість на межі лісу і степу" (2009–2011 рр.) проведено стажування молодих науковців УкрНДІЛГА у Шведському аграрному університеті, доведено роль понад 20 комах у перенесенні збудників хвороб сосни.

Що робити?:

Що робити? 29 Доступних і дешевих ліків проти хвороб дерев немає. Застосування фунгіцидів і стимуляторів росту економічно ефективне лише у розсадниках. Тому ми можемо лише вживати заходи з підвищення стійкості лісів та зменшувати ризики їх пошкодження комахами та хворобами. Щоб вжити вчасні й вірні заходи, слід вірно визначити види шкідників чи хвороб, з’ясувати особливості їх розвитку, вимог до субстрату та екологічних умов. Пропозиції стосовно напрямів наукових досліджень з лісової ентомології та фітопатології та шляхів їх виконання регулярно формулюються нами у звітах щодо виконання міжнародних проектів і розміщуються на сайтах галузі.

PowerPoint Presentation:

30 30 Дякую за увагу !!!