items submitted to WW1 project(check with laptop version)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Cymry’r Rhyfel Mawr Ar-lein Welsh Voices of the Great War Online www.rhyfelmawr.com www.welshvoices.com

Slide 2: 

Sgrôl printiedig yng Nghapel Caersalem Newydd, Treboeth, Abertawe, sy’n nodi enwau 81 o aelodau a ymunodd yn y lluoedd arfog Printed scroll at Caersalem Newydd Chapel, Treboeth, Swansea, which gives the names of 81 members who joined the Armed Forces

Slide 3: 

Ivor Phillips, a dwy eitem a ddanfonodd nôl i’w deulu yn Nhreboeth Ivor Phillips, and two items he sent back to his family in Treboeth

Slide 4: 

Cofeb Bethel Llanelli i’r Rhyfel Mawr The memorial to the Great War in Bethel, Llanelli

Slide 5: 

Rhai o gofebau capeli Cymry Llundain Some of the memorials in the London-Welsh chapels

Slide 6: 

David Thomas (known as ‘Dai Slogger’) – from Abertridwr, who joined the Royal Field Artillery in 1914 … David Thomas (a adwaenir fel ‘Dai Slogger’) – o Abertridwr, a ymunodd â’r Royal Field Artillery ym 1914… a’i lun o’i wraig a’i ferch a gariodd i faes y gad and the photo of his wife and daughter that he carried with him

Slide 7: 

Darn allan o farddoniaeth gan Sarah Davies, Pencader Extract from poem written by Sarah Davies of Pencader A Tommy Pantygravel Sydd heddyw dan ei graith ’Rol bod draw yn y trenches Yn gwneyd gorchestion waith Fe laddodd Tom o’r Germans Do ddegau meddent hwy Os nol yr aiff e eto fe ladda lawer mwy And Tommy Pantygravel / Is today scarred After being in the trenches / Performing great deeds Tom killed the Germans / Yes, tens of them, they say If he goes back again he will kill many more

Slide 8: 

Major Ben Williams MC (o Lansawel, Sir Gaerfyrddin, a Saskatchewan), a thaflen sy’n nodi ffawd nifer o’i gyfeillion Major Ben Williams MC (of Llansawel, Carmarthenshire, and Saskatchewan), and a leaflet which notes the fate of many of his comrades

Slide 9: 

Cigarette lighter, customised by its owner with his regimental buttons (of the Guards’ Machine Gun Regiment) Taniwr sigarét, a gafodd ei addasu gan ei berchennog â botymau ei gatrawd (y Guards’ Machine Gun Regiment)

Slide 10: 

Adroddiad papur newydd am helynt Capten Jim Shippen a’i wraig Edith ym 1917 Newspaper report about the sufferings of Capt Jim Shippen and his wife Edith in 1917

Slide 11: 

Newspaper report about the sufferings of Capt Jim Shippen and his wife Edith in 1917 Adroddiad papur newydd am helynt Capten Jim Shippen a’i wraig Edith ym 1917

Slide 12: 

Newspaper report about the sufferings of Capt Jim Shippen and his wife Edith in 1917 Adroddiad papur newydd am helynt Capten Jim Shippen a’i wraig Edith ym 1917

Slide 13: 

Griffith Jones o’r Ffor, ger Pwllheli, a’r medal efydd derbyniodd ei deulu wedi ei farwolaeth ym mrwydr Coedwig Mametz, Gorffennaf 1916 Griffith Jones of Y Ffor, Pwllheli, and the bronze medal his family received after he was killed in the battle for Mametz Wood, July 1916

Slide 14: 

Llythyr Griffith Jones o Ffrynt y Gorllewin, 29 Ionawr 1916 – “… Peidiwch a phoenu yn fy nghylch – cadwch eich calonau i fyny fel yr wyf fi yma … Mae straen ofnadwy ar feddwl dyn yma. Cofiwch anfon gair yn fuan. Derbyniais yr Herald a’r llythyrau heddyw.” Griffith Jones’ letter from the Western Front, 29 January 1916 – “… Don’t worry about me – keep your hearts in good spirits as I do here … There is an enormous strain on a man’s mind here. Remember to send me a word soon. I received the Herald and the letters today.”

Slide 15: 

Eitemau o lyfr lloffion Jessie Hughes o Dreffynnon, a wasanaethodd fel nyrs mewn ysbyty milwrol ym Manceinion yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf Items from the autograph book of Jessie Hughes of Holywell – a nurse in a military hospital in Manchester during the First World War

Slide 16: 

Eitemau o lyfr lloffion Jessie Hughes o Dreffynnon, a wasanaethodd fel nyrs mewn ysbyty milwrol ym Manceinion yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf Items from the autograph book of Jessie Hughes of Holywell – a nurse in a military hospital in Manchester during the First World War

authorStream Live Help