Zimbabwe7 Elefantul african1

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION as PPSX HERE: https://ma-planete.com/pps/websiteview/catid_40/id_529810/title_Zimbabwe7-Elefantul-african1/ SLIDESHARE LINK: http://www.slideshare.net/michaelasanda/zb7-elefantul-african1 The African elephant is the largest animal walking the Earth. Their herds wander through 37 countries in Africa

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Elefantul african

Slide3:

Supranumit ş i elefantul de savan ă , Loxodonta africana – elefantul african face parte din ordinul Proboscidae , familia Elephantidae . The Elephantidae family contains two species, Loxodonta africana (the African elephant) and Elephas maximus (the Asian elephant) El este cel mai mare mamifer terestru , ating â nd o î n ă ltime la greab ă n de 3-4 ,5 m, o lungime de 6-7,25m ş i o greutate de 3.200-7.500kg It is the largest terrestrial mammal, reaching a height of 3-4,5m, a length of 6-7,25m and a weight of 3,200-7,500kg

Slide4:

Elefantii africani pot tr ă i chiar ş i 60-70 de ani, masculii ating â nd maturitatea sexual ă î n jurul v â rstei de 10-20 de ani, iar femelele la circa 10-11 ani African elephants can live even 60-70 years old, males reach sexual maturity around the age of 10-20 years, and females around 10-11 years Femelele sunt mai mici dec â t masculii , iar perioada de gesta ţ ie este de 22-24 de luni . Females are smaller than males, and the gestation period is 22-24 months

Slide5:

Elefan ţ ii cresc pe tot parcursul vie ţ ii, astfel î nc â t exemplarele î n v â rst ă de 50 de ani sunt , de exemplu , vizibil mai mari dec â t cele î n v â rst ă de 20 de ani Elephants grow throughout their lives, so that 50-year-olds are, for example, visibly older than 20-year-olds

Slide6:

Elefanţii n u au sezon fix de î mperechere . Î n sezonul ploios rata reproducerii este mai ridicat ă

Slide7:

Dup ă ce s-au n ă scut îş i urmeaz ă instinctiv mama. Î n timpul vie ţ ii continu ă s ă creasc ă ating â nd 4 - 4,5 m î n ă l ţ ime masculii ş i 2,5 - 3 m femelele After they are born, they instinctively follow their mother. During life, it continues to grow, reaching 4 - 4.5 m high in males and 2.5 - 3 m in females

Slide8:

Se na ş te un singur pui care c â nt ă re ş te 120-130 de kg, gemenii fiind foarte rari . A single calf is born, weighing 120-130 kg, twins are very rare . They can't see very well when they are born, but much like human babies, they can recognise their mothers by touch, scent, and sound

Slide9:

Elefanţii africani pot fi văzuţi mai ales în parcurile naţionale sau rezervaţiile din sudul Africii. Elefan ţ ii sunt ierbivori , hr ă nindu -se cu toate tipurile de vegeta ţ ie : ierburi , frunze , fructe , coaj ă de copac African elephants can be seen especially in national parks or reserves in southern Africa. Elephants are herbivores, feeding on all kinds of vegetation: grasses, leaves, fruits, tree bark

Slide10:

Greutatea capului poate avea un sfert din masa corpului. Aceasta parte a corpului, este prevăzută cu mijloace de obţinere a hranei – trompa, fildeşii, măsele de mestecat, uriaşii muşchi ai maxilarului. The weight of the head can have a quarter of the mass of the body. This part of the body is provided with means of obtaining food - the trunk, the ivory, the chewing jaw teeth, the huge muscles of the jaw

Slide11:

Craniul elefantilor este umplut cu celule de aer pentru a u ş ura astfel greutatea oaselor , iar urechile mari se afl ă î n continu ă mi ş care, av â nd rolul de a disipa caldura î n exces The elephant's skull is massive, containing many large sinuses which reduce its weight, and the large ears are constantly moving, with the role of dissipating excess heat. In addition to enabling the ears to act as a fan and move air over the rest of the elephant's body, flapping also cools the blood as it circulates through the veins in the ears Elefan ţ ii fac parte din familia pahidermelor ( pahiderm î nseamna î n latin ă „ piele groas ă ş i aspr ă ”), av â nd tromp ă î n loc de nas ş i doi col ţ i albi ş i lungi , numi ţ i filde ş i Pachydermata (meaning 'thick skin', from the Greek ) is an obsolete order of mammals and the term "pachyderm" remains commonly used to describe elephants, rhinoceroses, tapirs, and hippopotamuses

Slide12:

Probabil ca trăsătura cea mai interesantă a elefanţilor este trompa, o elongaţie flexibilă a buzei superioare şi a nasului, alcătuită din mii de perechi de muşchi. A fusion of the nose and upper lip, the trunk is an elephant's most versatile tool, used for breathing, smelling, touching, grasping, and producing sound. It's probably the most amazing body part in the animal kingdom!

Slide13:

Elefanţii sunt ierbivori. În afară de iarba pădurilor sau a savanelor consumă şi alte plante cu tulpina moale, frunze de copaci, diferite fructe şi flori, chiar crengi, tulpini de copaci sau rădăcini Elephants are herbivores and only eat grasses, herbs, fruit, plants and trees. The average elephant has a lifespan of around 70 odd years, a bit like we do

Slide14:

Fildeşii cresc pe tot parcursul vieţii elefantului. S-a înregistrat un mascul de elefant african bătrân care avea fildeşi de peste 3 m Both genders grow ivory tusks, which are actually elongated incisor teeth. However, the male's tusks are longer and heavier, weighing between 110 and 175 pounds each. Females' tusks weigh approximately 40 pounds each

Slide15:

Elefantii pot absorbi in trompa pana la 11,5 litri de apa, pe care apoi o varsa in gura pentru a se adapa sau o arunca pe spate pentru a se imbaia Elephants are capable of pulling up to 11.5 liters (3 gallons) of water into the trunk to be sprayed into the mouth for drinking or onto the back for bathing

Slide16:

Trompa are la vârf două excrescenţe opuse, ca nişte degete, folosite pentru a culege obiecte mici The African elephant has two finger-like extensions at the tip of the trunk that allow it to grasp and bring food to its mouth

Slide17:

Trompa are o lungime de 150 cm şi cântăreşte 135 kg. Terminaţia acesteia are aspectul a doua „ buze” care pot culege cel mai subţire fir de iarbă . The trunk has a length of 150 cm and weighing 135 kg. Its termination has the appearance of two "lips" that can collect the thinnest strand of grass

Slide18:

Trompa este puternică şi poate ridica aproape 300 kg. Aceasta este o continuare a nasului şi a buzei superioare. Prezintă terminaţii cartilaginoase pentru a apuca hrana, a se scărpina sau a ridica ce îi stă în cale Trunk is strong and can lift almost 300 kg. This is a continuation of the nose and upper lip. It has cartilaginous endings to grab food, scratch or lift whatever is in its path

Slide19:

Trompa este pusă în mişcare de 100.000 de muşchi. Este folosită şi ca telescop deoarece atunci când o ridică poate percepe primejdia de la 100 km departare The elephant's trunk contains over 40,000 muscles, divided into as many as 100,000 individual units! Compare that to the human body, which contains a paltry 639 muscles, and you start to get an idea how intricate the appendage is

Slide20:

De asemeni serveşte la respiraţie când se cufunda în apă şi cu ea „îş i face duş”. Cu aceasta smulge şi frunzele copacilor. Trompa nu prezintă oase They especially like leaves from the top branches. They get the leaves by pushing down the trees with their large heads and bodies. Then they get the bark by scraping it with their sharp tusks.

Slide21:

Au 24 de dinți (în afară de caninii transformaţi în fildeşi) , pe care î i î nlocuiesc de ș ase ori î n timpul vie ţ ii Elephant have six sets of teeth that grow one set after another, throughout their lives. By the time they reach their 50's, most elephant have started to use their final set.

Slide22:

Î n fiecare zi consum ă aproape 300 kg de vegetale ş i p â n ă la 100 litri de ap ă . Each day consumes almost 300 kg of vegetables and up to 100 liters of water Trompa îi slujeşte să smulgă iarba, să rupă crengi, să ridice buşteni, sau să împroaşte apă sau praf Elephant trunks have multiple functions, including breathing, olfaction, touching, grasping, and sound production

Slide23:

Fildeşii elefanţilor sunt dinţi alungiţi – incisivi modificaţi – care sunt folosiţi pentru scoaterea rădăcinilor din pământ şi pentru decojirea pomilor . The tusks of an elephant are modified second incisors in the upper jaw. They replace deciduous milk teeth at 6–12 months of age and grow continuously at about 17 cm (7 in) a year

Slide24:

Elefanţii masculi folosesc fildeşii în luptele lor de stabilire a ordinii ierarhice, lupte premergătoare perioadei de împerechere When fighting, t he tusks are used to attack and defend, and to protect the trunk

Slide25:

Datorită mărimii elefanţii nu au duşmani singurul pericol fiind braconierii. Puii de elefant pot fi atacaţi de lei sau de hiene Due to the size the elephants have no enemies the only danger being poachers. Elephant calfs can be attacked by lions or hyenas

Slide26:

Cu fildeşii extrem de ascuţiţi, elefantul African nu este atât de prietenos pe cât îl consideră lumea. Omoară mai mult de 500 de oameni anual. Un singur exemplar cântareşte mai mult de 6 tone. Elephants can exhibit bouts of aggressive behaviour and engage in destructive actions against humans

Slide27:

Elefanţii sunt ierbivori. În afară de iarba pădurilor sau a savanelor consumă şi alte plante cu tulpina moale, frunze de copaci, diferite fructe şi flori, chiar crengi, tulpini de copaci sau rădăcini Elephants are highly intelligent, social animals that use a variety of different means to communicate with each other. Like humans, they love to talk to each other by vocalising a range of calls and sounds. Research shows that as many as 70 different calls have already been identified, ranging from the loud trumpets of panic to the comforting rumbles of reassurance. They also use infrasound (sounds that are at a frequency inaudible to humans) calls which can be heard up to 14km away.

Slide28:

Trompa este sensibilă atât la mirosuri cât şi la pipăit, elefanţii o folosesc atât la indentificarea unui elefant străin cât şi la transmiterea salutului membrilor familiei sau la mângăierea perechii dorite

Slide29:

De ş i are pielea foarte groas ă ş i aspr ă , aceasta nu î l ap ă r ă î ns ă pe elefant de razele puternice ale soarelui . De aceea , mamiferul trebuie s ă fac ă foarte multe b ă i : cu ap ă , n ă mol sau chiar cu praf . The skin of an elephant can be up to 2.5 cm thick in places. Despite this, elephants are very prone to skin parasites and use mud and dust baths to try and get rid of them, as well as to cool off

Slide30:

Ş i toate acestea cu ajutorul trompei, cu care aspir ă praful sau apa, pe care apoi ş i le „ arunc ă ” pe spate, r ă corindu-se.

Slide31:

Cu toate c ă uneori mai stric ă planta ţ iile oamenilor , elefantul este foarte important at â t pentru natur ă , c â t ş i pentru celelalte viet ăţ i . Î n perioadele secetoase , c â nd apa este un lucru foarte rar , elefantul sap ă gropi ad â nci cu ajutorul trompei puternice , î n c ă utare de izvoare subterane Although he destroyes sometimes the plantations, the elephant is very important for both nature and other creatures. In dry periods, when the water is very rare, elephant dig deep holes with his strong trunk in search of underground springs

Slide32:

Gropile l ă sate î n urm ă de acesta sunt adev ă rate “f â nt â ni ” pentru celelalte animale , care se reped dup ă plecarea lui s ă - ş i potoleasc ă setea . Observations during the dry season indicated that water‐filled footprints constituted the majority of stagnant ponds ( the capacity of elephants as ecosystem engineers )

Slide34:

African elephants are the largest land animals in the world today

Slide35:

Wild Horizons este o societate care se ocupa de salvarea elefanţilor orfani pe care îi foloseşte acum în industria turismului pentru “Back elephant safari ” Wild Horizons is a company dedicated to saving orphaned elephants that it now uses in the tourism industry for "Back elephant safari" Din cauz ă c ă nu este un animal sperios ş i tr ă ie ş te î n vecin ă tatea culturilor oamenilor, deseori provoac ă pagube mari pe planta ţ iile sau c â mpurile prin care trece turma

Slide40:

Turma este condus ă de cea mai b ă tr â n ă dintre femele (care poate atinge 70 de ani), iar „ familia ” este compus ă doar din puii acesteia ş i rudele cele mai apropiate . Elephants are social animals who tend to live in large groups. They are known for their ability to stay within “family” groups for the duration of their lives, and never stray far from their own mothers. There is usually one leader, the matriarch, who is often the oldest female

Slide41:

Elefantul mascul p ă r ă se ş te grupul la v â rsta de 14 ani, urm â nd s ă tr ă iasc ă singur sau î n turme formate numai din masculi Young females will usually stay with the herd, whilst the males leave the herd during adolescence (between the ages of 10 and 19 years) to lead the life of a more solitary bull elephant

Slide42:

Î n c ă utarea sa de hran ă , un elefant poate c ă l ă tori p â n ă la 5-10 mii de km anual, cel mai lung record de migra ţ ie al unui mamifer In its search for food, an elephant can travel up to 5-10 thousand km annually, the longest migration record of a mammal

Slide43:

Programul de ocrotire este foarte amplu î n toat ă lumea, sutele de centre speciale din Africa si Asia ocrotindu-i ş i îm piedic â nd dispari ţ ia rasei Charities like Elephants For Africa are working to conserve the elephants’ natural ecosystems, as well as promoting education across the globe, and learning more about elephants using dedicated research programmes

Slide45:

Text: Internet Fotografii: ♦ Sanda Foişoreanu ♦ Lucia Buzdugan ♦ Wild horizons All  copyrights  belong to their  respective owners Prezentare: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda https://ma-planete.com/michaelasanda Fond muzical: ♦ Safri Duo - Origins Twilight Feat. Youssou N' Dour & Rolando Villazon ♦ Wimoweh - The lion sleeps tonight Zimbabwe 2010

authorStream Live Help