Acasa19 Lucia Condrea Painted Egg Museum Moldovița2

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-acasa19-muzeul-lucia-condrea2-17798.html http://www.slideshare.net/michaelasanda/acasa19-lucia-condrea-museum2 Thank you! May the miracle of Easter fill our heart with warmth and love. Happy Easter to Everyone! To all my friends, best wishes of happiness, now and always.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Happy Easter! Lucia Condrea Painted egg museum Moldovi ta , 2

PowerPoint Presentation:

Muzeul se aflã în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava, la 4 kilometri distanţã de Mãnãstirea Moldoviţa. Într-o clãdire cu etaj au fost aranjate 19 vitrine cu peste 2.000 de ouã, majoritatea închistrite de Lucia, celelalte aparţinând altor meşteri din toatã lumea. Muzeul a fost inaugurat la mijlocul lui 2008, iar de atunci mii de oameni i-au cãlcat pragul.

PowerPoint Presentation:

Lucia Condrea, from Moldovita, in the Northern county of Suceava, has been featured in international fairs for the last 20 years and awarded for her painted eggs. She inaugurated a museum of painted eggs in Moldovita, in her home village, where she also started a school, where participants all over the world learn how to paint eggs

PowerPoint Presentation:

Cele mai reprezentative ș i mai sugestive ouã î nchistrite, purtãtoare de simboluri vechi, precre ș tine sunt ouãle ce provin din teritoriile locuite de hu ț uli. Hu ț ulii sunt universal recunoscu ț i pentru mãiestria cu care realizeazã ouãle pascale care au devenit emblematice pentru ei.

PowerPoint Presentation:

Artista Lucia Condrea, fiicã a acestui ț inut binecuv â ntat de Dumnezeu este cea care a dus faima locului î n care s-a nãscut ș i a Bucovinei peste tot î n lume.

PowerPoint Presentation:

Membrã î n Uniunea Arti ș tilor Plastici din Rom â nia ș i distinsã cu numeroase premii î n cadrul celor mai importante expozi ț ii ș i saloane de artã din lume, Lucia Condrea este un artist unic, iar ouãle î nchistrite ce-i poartã semnãtura sunt imaginea unui har cu care doar cei ale ș i de Dumnezeu sã- ș i bucure semenii sunt dãrui ț i.

PowerPoint Presentation:

Ou ã decorate cu cear ã

PowerPoint Presentation:

Muzeul cuprinde 3 secțiuni cu peste 5.000 de exponate : - lucrãri autentice etnia hutulã - lucrari interna ț ionale de pe toate continentele - lucrãri de autor care cuprind 6 tehnici de lucru (crea ț ii proprii): graficã, cearã î n relief, lucrãri abstracte, de antichitate ș i tehnicã tradi ț ionalã (batik)

PowerPoint Presentation:

Eggs, in general, were a traditional symbol of fertility, and rebirth . In Christianity, they symbolize the empty tomb of Jesus : though an egg appears to be like the stone of a tomb, a bird hatches from it with life; similarly, the Easter egg, for Christians, is a reminder that Jesus rose from the grave, and that those who believe will also experience eternal life

PowerPoint Presentation:

Sãrbãtori Pascale binecuv â ntate !

PowerPoint Presentation:

Sound : Hristos a Înviat! Text and pictures: Internet Copyright: All the images belong to their authors Presentation: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda

authorStream Live Help