Acasă18, Lucia Condrea Painted Egg Museum Moldovița

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.slideshare.net/michaelasanda/acasa18-lucia-condrea-painted-egg-museum-moldovia http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-acasa18-muzeul-lucia-condrea1-17797.html Thank you! May the miracle of Easter fill our heart with warmth and love. Happy Easter to Everyone! To all my friends, best wishes of happiness, now and always. A Very Happy Easter to AuthorSTREAM, and to Everyone on AuthorSTREAM, SlideShare and FaceBook!!!!!!!!

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Happy Easter!

PowerPoint Presentation:

Anemone Sylvestris (floarea P a ș telui )

PowerPoint Presentation:

Muzeul se aflã în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava, la 4 kilometri distanţã de Mãnãstirea Moldoviţa. Într-o clãdire cu etaj au fost aranjate 19 vitrine cu peste 2.000 de ouã, majoritatea închistrite de Lucia, celelalte aparţinând altor meşteri din toatã lumea. Muzeul a fost inaugurat la mijlocul lui 2008, iar de atunci mii de oameni i-au cãlcat pragul.

PowerPoint Presentation:

Lucia Condrea, from Moldovita, in the Northern county of Suceava, has been featured in international fairs for the last 20 years and awarded for her painted eggs. She inaugurated a museum of painted eggs in Moldovita, in her home village, where she also started a school, where participants all over the world learn how to paint eggs

PowerPoint Presentation:

Dintre toate obiceiurile rom â ne ș ti, cel al î nchistririi ou ã lor de Pa ș ti este de departe cel mai ginga ș ș i mai cald, dar poate nic ã ieri ca î n Bucovina, oul nu este privit cu at â t de mult ã dragoste ș i nici obiceiul “scrierii” lui nu este ridicat la nivel de art ã ca aici.

PowerPoint Presentation:

“In fact, words are well adapted for description and the arousing of emotion, but for many kinds of precise thought other symbols are much better” (John B. S. Haldane)

PowerPoint Presentation:

„De fapt, cuvintele sunt bine adaptate pentru descrierea ș i transmiterea emo ț iilor, dar pentru multe tipuri de g â ndire, utilizarea simbolurilor este mult mai eficientã" (John B. S. Haldane)

PowerPoint Presentation:

Sound : Teodora Tucã Pãunescu - Oile Mele Text and pictures: Internet Copyright: All the images belong to their authors Presentation: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda

authorStream Live Help