ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ:

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ Робота з учителями -предметниками

Усі діти народжуються бути успішними . Єдине ,чого вони потребують, -–розвитку своїх талантів. Віра зрушує гори …Віра в учнів може підняти їх на такі висоти,про які нам важко навіть уявити. Кожен день можна збирати великий урожай дитячих успіхів. :

Усі діти народжуються бути успішними . Є дине , чого вони потребують , -– розвитку своїх талантів . Віра зрушує гори … Віра в учнів може підняти їх на такі висоти,про які нам важко навіть уявити . Кожен день можна збирати великий урожай дитячих успіхів . Учениця 11 класу ДЗШ №64 Іванченко Олена, учасниця Всеукраїнського конкурсу МАН з психології.

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ ОЗНАЧАЄ: :

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ ОЗНАЧАЄ: - Диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, розробка індивідуальної програми розвитку дитини; - Забезпечення свободи вибору учнями додаткових освітніх послуг (спецкурси, елективні навчальні практики, дослідницькі лабораторії ); - Забезпечення позаурочної діяльності дітей через збільшення кількості різнопланових гуртків, секцій, факультативів, клубів за інтересами, через роботу науково-дослідних лабораторій, якими керують в основному виробничники містоутворюючих підприємств, тощо. - Посилення уваги до проблеми міжпредметних зв'язків в індивідуальній роботі з учнями (через інтелектуальні марафони, участь в олімпіадах, в предметних тижнях, роботу за індивідуальними планами тощо.) - Створення умов для інтерактивного навчання при спільній роботі вчителя та учнів, де роль учителя зводиться до мінімуму (координація та контроль).

Разом з тим велика увага приділяється особистості вчителя:

Разом з тим велика увага приділяється особистості вчителя Учитель повинен бути: - Талановитим, здатним до експериментальної та творчої діяльності, - Професійно грамотним, - Інтелігентним, моральним та ерудованим, - Володіти сучасними педагогічними технологіями, - Бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним, - Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Учитель повинен вміти::

Учитель повинен вміти: - Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати і розширювати зміст освіти, - Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів, - Стимулювати пізнавальні здібності учнів, - Приймати зважені психолого-педагогічні рішення, - Аналізувати свою навчально-виховну діяльність і всього класу, - Відбирати і готувати матеріал для колективних творчих справ.

Для розвитку інтелекту дітей психологічною службою нашої школи рекомендовано використовувати такі методи роботи: :

Для розвитку інтелекту дітей психологічною службою нашої школи рекомендовано використовувати такі методи роботи: Дослідницький; Частково-пошуковий; Проблемний; Проектний; Щорічно на початку навчального року на педагогічній раді школи психолог дає рекомендації з використання різних форм роботи для ефективного розвитку інтелектуального потенціалу учнів, серед них : Класно-урочна форма (робота в парах, в малих групах), різнорівневі завдання, творчі завдання; Консультування з проблеми, що виникла; Дискусія; Ігри.

Крім класно-урочної форми навчання для інтелектуального розвитку дітей дуже важливі: :

Крім класно-урочної форми навчання для інтелектуального розвитку дітей дуже важливі : Предметні олімпіади; Інтелектуальні марафони; Різноманітні конкурси та вікторини; Словесні ігри та забави; Проекти з різної тематики; Рольові ігри; Індивідуальні творчі завдання.

PowerPoint Presentation:

Творче домашнє завдання з теми «Координатна площина»

PowerPoint Presentation:

Учитель математики Іващенко Наталія Олександрівна Учитель пропонує : позакласний захід «Математична гра»

PowerPoint Presentation:

учитель російської мови та літератури Кайдаш Н.М . і учитель української мови та літератури Рябець Л.Ю. практикують урок -тренінг “Рівний рівному”

PowerPoint Presentation:

Учитель історії Гребенюк А.М. урок - круглий стіл

PowerPoint Presentation:

Урок - подорож “Стародавній Єгипет”

PowerPoint Presentation:

У нашій школі велика увага приділяється розвитку і підтримці емоційного інтелекту учнів. З медичної точки зору формування в мережу нейронних зв'язків дозволяє в десятки і сотні разів підвищити інтелектуальні здібності людини. Мережа здібностей, а не кількість знань формує інтелект. Перша реакція на будь-який подразник - емоційна. Тому емоційному розвитку здібностей необхідно приділяти особливу увагу і виділяти для цього спеціально достатньо часу. Саме тому в нас у школі існує практика проведення занять в ігровій формі (театралізованій віршованій, анімаційній, конкурсній та ін.).

PowerPoint Presentation:

Враховуючи важливість емоційного настрою вчителя, практикую психо-емоційне розвантаження вчителів (бесіди, релаксації). А також показую вчителям елементи тренінгів, які сприяють зняттю емоційної напруги у дітей.

PowerPoint Presentation:

Учитель трудового навчання Петрова Віра Миколаївна та її учениці 11- А класу. «Театр моди»: ці шкільні форми зшиті власноручно .

PowerPoint Presentation:

Створення умов для інтерактивного навчання

PowerPoint Presentation:

Наш бібліотекар Пруднікова Лариса Миколаївна систематично проводить цікаві вікторини

Працюючи над проблемою інтелектуального розвитку учнів::

Працюючи над проблемою інтелектуального розвитку учнів: - Виявляю профіль здібностей і інтелектуальний рівень учнів (проводиться діагностика і тестування дітей, що прийшли в нашу школу. За отриманими результатами проводиться співбесіда з учителями - предметниками , класним керівником і батьками про потенційні можливості дітей, пропонуються рекомендації вчителям і батькам, як працювати з конкретною дитиною ). - Працюю з обдарованими дітьми на уроках (Диференційований підхід, використання сучасних освітніх технологій на уроках створюють сприятливі умови для активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення їх знань з предмета). - Створюю портфоліо учня (Створення "портфеля" індивідуальних досягнень учнів ( портфоліо ) являє собою зібрання різних творчих, проектних, дослідницьких робіт учня, а також опис основних форм і напрямів його навчальної й творчої активності: участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, проходження елективних або факультативних курсів, різного роду практик, спортивних і художніх досягнень. Спрямованість створення портфоліо , на наш погляд, це вже формування особистості, здатної до творчого самовираження, до активної життєвої позиції, в самореалізації і самовизначення, в навчальній і виховній діяльності. А основний сенс створення портфоліо учня в тому, щоб показати все, на що кожен конкретний учень здатний)

PowerPoint Presentation:

Найбільше щастя учителя – бачити, як в очах учнів зароджується іскра думки, як вона розгорається і як цей вогонь переплавляє думку на конкретні дії . Висновки

authorStream Live Help