enters

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

OPERACIONS AMB ENTERS IES Pere Fontdevila, Gironella

Slide 2: 

Sumemels valors absoluts DEL MATEIX SIGNE -7 -4 Posem elmateix signe 11 -11 Restemels valors absoluts DE DIFERENT SIGNE -8 +3 Posem el signedel de majorvalor absolut 5 -5 SUMA DE DOS NOMBRES ENTERS

Slide 3: 

Multipliquemels valors absoluts DEL MATEIX SIGNE (-4)·(-3) Posem signe + 12 +12 Multipliquemels valors absoluts DE DIFERENT SIGNE (-3)·(+5) Posem signe - 15 -15 MULTIPLICACIÓ DE DOS NOMBRES ENTERS * La divisió es realitza de la mateixa manera

Slide 4: 

Quan tenim una suma on davant d'algun nombre hi ha dos signes -4+(-3)-(-7)+(+2)-(+1) Posem signe + DOS SIGNES IGUALS -(-7) +7 SIMPLIFICACIÓ DE SIGNES * És a dir el – canvia el signe següent. El + conserva el signe següent. Posem signe - DOS SIGNES DIFERENTS -(+1) -1 -4-3+7+2-1

authorStream Live Help