Veilige en Goedkope Opslagruimte Huren | Deventer

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Salland Storage biedt u Veilige en Goedkope Opslagruimte Huren voor de Beste Prijs: U bent altijd verzekerd van de hoogste veiligheid, kwaliteit en service met Laagste Prijs Garantie. Al sinds 2006 is Salland Storage het adres voor iedereen die behoefte heeft aan ruimte. In de afgelopen elf jaar hebben meer dan duizend Deventer huishoudens opslagruimte bij ons gehuurd. Een Salland Storage opslagbox is voor iedereen een voordelige keuze voor extra ruimte. U bepaalt zelf hoeveel ruimte en hoe lang u wilt huren. Wij zorgen dat uw spullen veilig, droog en verwarmd worden opgeslagen en dat u gemakkelijk bij uw spullen kunt.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

G O E D K O P E O P S L A G R U I M T E H U R E N Duurstedeweg 6   Industrieterrein Bergweide 4  7418 CK Deventer S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R

slide 2:

M E T D E S T O W B O X N A A R H E T B U I T E N L A N D Stel dat u een tweede woning in het buitenland hebt dan kan hier een verhuisbehoefte ontstaan. Het huren van een busje is op zo’n moment duur want het aantal vrije kilometers is te laag voor een verre trip naar het buitenland. De gemiddelde boedelaanhanger is wellicht te klein om in het buitenland fatsoenlijk te kunnen verhuizen. Even een paar keer op en neer rijden is ook geen optie. S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R

slide 3:

S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R Met de StowBox naar het buitenland E e n S t o w B o x i s g o e d b e v e i l i g d e n w a t e r d i c h t . O o k d e S t o w M o v e r a a n h a n g e r i s g o e d b e v e i l i g d t e g e n d i e f s t a l e n k a n w o r d e n z o w e l a a n - a l s a f g e k o p p e l d w o r d e n a f g e s l o t e n .

slide 4:

Wanneer u toch graag zelf naar het buitenland wilt verhuizen bieden wij hiervoor de faciliteiten. U kunt de StowBox meenemen naar het buitenland en met maar liefst 13m3 inhoud past vermoedelijk de gehele inboedel voor uw buitenlandse woning in een StowBox. De gehele EU ligt binnen bereik inclusief Noorwegen en Zwitserland. De StowBox is voorzien van een eigen kenteken en bijbehorende papieren dus geschikt voor een buitenlandse trip. De wegen in de landen om ons heen zijn natuurlijk wel anders dan de Nederlandse. Wij raden wel aan om een krachtige trekauto te gebruiken het liefst een SUV of een busje. De StowBox mag met 800KGworden beladen en een gecombineerd gewicht hebben van 1300KG. Het liefst moet de StowBox worden getrokken door een trekauto die minimaal 1500KG kan trekken zéker als u van plan bent om de bergen in te gaan. V o o r w e l k e s c e n a r i o ’ s i s e e n S t o w B o x g e s c h i k t S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R

slide 5:

Een student gaat studeren in het buitenland en wil veel spullen van huis meenemen. Andersom kan ook. Tijdens de buitenlandse studie zijn veel spullen verzameld die allemaal terug naar huis moeten. Een tweede woning in het buitenland wordt gekocht of verkocht en moet worden ingericht of juist leeggehaald. U woont reeds in het buitenland maar moet veel goederen vanuit Nederland verhuizen. S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R

slide 6:

U laadt ter plaatse de StowBox in of uit en rijdt weer terug. Wij hebben tevens uitgebreide transportverzekeringen verhuisartikelen en andere hulpmiddelen beschikbaar. Er geldt geen kilometerbeperking voor de huurperiode. U bent wel verplicht om het eigen risico van het StowBox gebruik te verlagen. Omdat verhuizen in- of naar het buitenland altijd maatwerk betreft raden we u aan contact op te nemen. S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R

slide 7:

S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R Salland Storage speelt in op de behoefte naar het huren van goedkope veilige tijdelijke opslag inboedelopslag opslagruimte kantoorruimte bedrijfsruimte praktijkruimte en vergaderruimte voor de stedendriehoeken Deventer Twello Zutphen Arnhem Apeldoorn en Zwolle voor zowel particulieren als bedrijven. D u u r s t e d e w e g 6   I n d u s t r i e t e r r e i n B e r g w e i d e 4   7 4 1 8 C K D e v e n t e r E - m a i l : i n f o s a l l a n d s t o r a g e . n l T e l e f o o n : 0 5 7 0 6 2 9 2 3 1 K v K n u m m e r : 5 3 8 2 9 7 2 7 B T W n u m m e r : N L 8 5 1 0 3 4 9 5 0 B 0 1

slide 8:

S A L L A N D S T O R A G E D E V E N T E R D A N K J E Duurstedeweg 6   Industrieterrein Bergweide 4  7418 CK Deventer