tham luan ve vai tro cua nha nuoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài Thuyết Trình Nhóm 5:

Bài Thuyết Trình Nhóm 5 Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính theo quan điểm đề cao vai trò kinh tế thị trường

Nội Dung:

Nội Dung 1.Tổng quan về quan điểm đề cao vai trò kinh tế thị trường. 2.Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính theo quan điểm đề cao vai trò kinh tế thị trường. 3.Nhận xét về thực trạng. 4.Đánh giá

Slide 3:

Adam Smith, nhà kinh tế học người Scotland đã đưa ra lý thuyết “bàn tay vô hình” Hệ thống thị trường và cơ chế giá cả sẽ hoạt động một cách tự phát vì lợi ích của tất cả mọi người như thể có một bàn tay vô hình đầy thiện ý điều khiển toàn bộ quá trình xã hội và sự điều khiển tự phát này còn có hiệu quả hơn cả khi có ý định làm việc này. Điểm chủ chốt mà Adam Smith đề ra chính là : “Sự giầu có của mỗi quốc gia đạt được không phải do những quy định chặt chẽ mà do bởi tự do kinh doanh”. 1.Tổng quan về quan điểm đề cao vai trò kinh tế thị trường .

Đề cao vai trò kinh tế thị trường?:

Đề cao vai trò kinh tế thị trường? Kinh tế thị trường là gì? Là cách tổ chức nền kinh tế - xã hội, trong đó các quan hệ kinh tế của các cá nhân, doanh nghiệp đều biểu hiện qua quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, và thái độ cư xử của từng thành viên chủ thể kinh tế là định hướng vào việc tìm kiếm lợi ích của chính mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường

Hệ thống tài chính là gì?:

Hệ thống tài chính là gì? Là một tổng thể bao gồm: Các thị trường tài chính,các định chế tài chính trung gian,cơ sở hạ tầng pháp lý- kỹ thuật và các tổ chức quản lý giám sát và điều hành HTTC để tổ chức phân bổ nguồn lực tài chính nhằm đạt được mục tiêu của các chủ thể trong nền kinh tế.

Slide 6:

Của M. Keynes đề cao vai trò nhà nước Của Adam Smith đề cao vai trò kinh tế thị trường tự do. Tồn tại 2 trường phái chính: Câu hỏi cho các bạn: 2 quả táo biểu hiện cho điều gì?? Chúng tôi có phần thưởng cho bạn trả lời đúng!!

Slide 7:

So sánh Quan điểm đề cao vai trò nhà nước (nhà kinh tế học tiêu biểu: M. Keynes) Quan điểm để cao vai trò kinh tế thị trường (nhà kinh tế học tiêu biểu: Adam Smith) 1. Thị trường TC - Sử dụng chính sách tài chính lỏng và tăng chi tiêu chính phủ. Cung tiền tăng. Hi vọng: thúc đấy phát triển kinh tế qua tăng tổng cầu của nền kinh tế. - Hạn chế mức cung tiền dư thừa và giảm chi tiêu nhà nước nhằm giảm thâm hụt ngân sách và lạm phát khuyến khích tự do cạnh tranh 2. Trung gian tài chính. - Can thiệp vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng để kiểm soát rủi ro qua các quy định giới hạn lĩnh vực công việc. - Kiểm soát chặt tỷ lệ lãi suất - Cho phép ngân hàng mở rộng các dịch vụ tài chính mới cho khách hàng. - Để chế độ tỷ lệ lãi suất linh họat. 3. Cơ sở hạ tầng pháp lý kỹ thuật. - Đưa ra nhiều hàng rào thuế quan, bảo hộ chặt chẽ cho các ngành trong nước. - Ủng hộ sự tự do hoá thương mại cao và sự phát triền của tư nhân. - Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ công để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triền. - Giảm thuế để kích thích đầu tư. 4. Hệ thống kiểm tra giám sát. Quản lý và thanh tra chặt hoạt động các trung gian tài chính, hoạt động tín dụng và đưa các ngân hàng nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Thực thi các chính sách tiền tệ. Vẫn đưa ra các đơn vị kiểm tra giám sát hoạt động về tín dụng, ngân hàng nhưng lỏng lẻo hơn.

Mỹ: nước tiêu biểu cho nhà nước đề cao vai trò của kinh tế thị trường:

Mỹ: nước tiêu biểu cho nhà nước đề cao vai trò của kinh tế thị trường Tuy rằng: Giai đoạn sau khủng hoảng 1929-1933 tới 1980: coi trọng học thuyết của M.Keynes.

Slide 9:

Thị trường tài chính tăng đột biến về số lượng. Các tổ chức tài chính mở rộng quá mức và xuất hiện yếu tố không lành mạnh Công cụ tài chính không có nhiều tiến triển Một số chính sách có thể làm tình trạng bong bóng trầm trọng hơn Góc khuất của bức tranh hệ thống tài chính với quan điểm đề cao vai trò của kinh tế thị trường

Slide 10:

Vậy thì nhà nước đóng vai trò như thế nào???

2.Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính theo quan điểm đề cao vai trò kinh tế thị trường. :

2.Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính theo quan điểm đề cao vai trò kinh tế thị trường. Tác nhân tạo dựng niềm tin và luật chơi cho những đối tượng tham gia thị trường tài chính. Không can thiệp sâu vào hoạt động thị trường. Đối với thị trường tài chính Đối với trung gian tài chính Đối với cơ sở hạ tầng, pháp lý – kỹ thuật Đối với tổ chức điều hành và giám sát hệ thống tài chính. Đối với xã hội.

2.1. Đối với thị trường tài chính:

2.1. Đối với thị trường tài chính Nhà nước có vai trò tạo một sân chơi năng động, công bằng và thuận lợi cho sự lưu chuyển vốn, đầu tư tư nhân và đảm bảo công bằng cho cả tư nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước để tăng cường tính hiệu quả của thị trường. Hạn chế những khuyết tật của thị trường để nâng cao vai trò của nền kinh tế thị trường và tạo cho hệ thống tài chính phong phú, kênh thu hút vốn đa dạng hấp dẫn hơn. Năm 1890, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật chống độc quyền Sherman, đây là một đạo luật được xây dựng nhằm khôi phục lại cạnh tranh và doanh nghiệp tự do bằng cách làm suy yếu các công ty độc quyền.

2.2. Đối với các trung gian tài chính:

2.2. Đối với các trung gian tài chính Coi trọng sự đóng góp của các trung gian tài chính vì vậy: Tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng hoạt động đa dạng Chấp nhận sự phát triển của các công cụ tài chính phái sinh và cho phép các ngân hàng tham gia các hoạt động đầu tư mang tính rủi ro cao. Đạo luật hiện đại hóa dịch vụ tài chính năm 1999 cho phép ngân hàng, các công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm hình thành những tập đoàn có đủ khả năng cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm tài chính bao gồm quỹ tín dụng, cổ phiếu và hối phiếu, bảo hiểm và các khoản vay nợ của ngành sản xuất ô tô Vào thập kỷ 1980 chính phủ Mỹ bắt đầu rút bỏ dần trần lãi suất đối với tiền gửi ngân hàng và các tổ chức tín dụng => giúp các tổ chức tín dụng thu hút tiền gửi trở lại.

2.3. Đối với cơ sở hạ tầng pháp lý-kỹ thuật:

2.3. Đối với cơ sở hạ tầng pháp lý-kỹ thuật Không giới hạn lĩnh vực kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống tài chính Nhưng đảm bảo các chủ thể trong hệ thống tài chính tuân thủ các luật chơi chung” do nhà nước đặt ra để tính hiệu quả của nền kinh tế thị trường vận hành tốt. Đề ra quy định về bảo hiềm tiền gửi Mỹ quy định mức bảo hiểm $100,000/tài khoản tiền gửi. Việt Nam quy định 30 triệu VND/tài khoản tiền gửi ngân hàng.

2.4. Đối với các tổ chức Điều hành Giám sát Hệ thống tài chính:

2.4. Đối với các tổ chức Điều hành Giám sát Hệ thống tài chính Giám sát lỏng lẻo Ở Mỹ rất nhiều cơ quan điều tiết được cơ cấu tổ chức sao cho biệt lập với chính phủ và với các áp lực chính trị.

2.5. Đối với xã hội. :

2.5. Đối với xã hội. Ngoài ra chính phủ còn thực hiện trách nhiệm xây dựng các hệ thống giao thông công cộng, giáo dục đào tạo, hạn chế các ảnh hưởng ngoại ứng xấu mà tư nhân và bản thân thị trường không chịu trách nhiệm nhằm tạo tiềm lực cho nền kinh tế phát triển. Ví dụ: Chính phủ Mỹ thông qua những sửa đổi bổ sung quan trọng cho Đạo luật về không khí sạch, và chúng được Tổng thống George Bush (1989-1993) phê chuẩn thành luật.

Slide 17:

Tích cực. Tiêu cực. 3. Nhận xét về thực trạng .

3.1. Tích cực.:

3.1. Tích cực. Nền kinh tế năng động, đa dạng, hệ thống tài chính phát triển mạnh “Khách hàng có thể thực hiện giao dịch với tốc độ chóng mặt mà người ta không thế tưởng tượng ra vào giữa những năm 1990. Khối lượng và lòng ham muốn giao dịch tỏ ra bất tận” (Charles Geisst –nhà nghiên cứu lịch sử tài chính đã phát biểu) Việt Nam hiện nay cũng ngày càng coi trọng vai trò của nền kinh tế thị trường dù vẫn chủ trương xây dựng “nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Gia nhập tổ chức thương mại WTO Tổng thống Hàn Quốc ông Lee Muyng-bak trong chuyến thăm tới Việt Nam đã nhận định Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế lớn trong khu vực tới năm 2020… Góp phần khắc phục những trục trặc thị trường , tạo niềm tin cho các nhà đầu tư . Gói hỗ trợ kích thích kinh tế của chính quyền Obama giúp cho nền kinh tế sẽ có khả năng phục hồi sớm hơn dự đoán , đưa thị trường tài chính thoát khỏi chuỗi ngày đen tối .

3.2. Tiêu cực:

3.2. Tiêu cực Tăng nguy cơ rủi ro. Điều này được coi là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng mạnh mẽ và có tác động nhanh chóng toàn cầu nhất từ trước đến nay cuối 2007 tới 2009. Sự thiếu quan tâm của nhà nước tới hoạt động của hệ thống tài chính, những quy định lỏng lẻo về cho phép thực hiện công cụ tài chính phái sinh, sự dễ dãi trong cho vay mua bán bất động sản,..

Slide 20:

Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn tại Mỹ nơi được coi là thể chế tài chính được quản lý tốt nhất tại phố Wall phá sản Nguyên nhân do đánh cược quá nhiều vốn liếng vào các khoản đầu tư không chắc chắn như những cổ phiếu dựa trên cho vay thế chấp và các đầu tư phái sinh => hậu quả của việc giám sát không sâu của các cơ quan điều hành hệ thống tài chính Mỹ. Sự suy giảm về bảo vệ môi trường , chất lượng cuộc sống khi sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động của các đơn vị kinh tế giảm xuống . Vào những năm 1990, Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), dưới một áp lực lập pháp đáng kể , đã quay sang kêu gọi thuyết phục các doanh nghiệp bảo vệ môi trường hơn là tiến hành điều tiết một cách cứng rắn .

Slide 21:

Không thể tồn tại một “nền kinh thế thị trường hoàn toàn” theo đúng chuẩn mực của Adam Smith hay hi vọng về nền kinh tế “tập trung hoá hoàn toàn” ( như Việt Nam giai đoạn trước 1986) hay nền kinh tế đề cao sự can thiệp sâu của chính phủ theo học thuyết M.Keynes. Thực tế chỉ ra rằng: Cuộc khủng hoảng 1929-1933 và hiện nay chứng minh - Sự can thiệp lỏng lẻo ít ỏi của nhà nước dẫn tới +tăng những rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế +tạo những bong bóng phát triển trong nền kinh tế và hệ thống tài chính Sự kiểm soát chặt của nhà nước Khiến thị trường không năng động và phát huy được sức mạnh tổng thể 4.Đánh Gia ́

Slide 22:

Giám sát chặt hơn đối với những hoạt động mua bán của các ngân hàng về những giao dịch với người trong nội bộ và các đối tác có quan hệ thân thuộc với những người trong nội bộ ngân hàng hay phải có yêu cầu buộc các công ty tài chính công khai trong hoạt động tài chính của mình để họ có trách nhiệm hơn trong hoạt động của mình. Điều tiết thị trường bất động sản phải có kế hoạch và cân nhắc kỹ để tránh hiện tượng bong bóng nhưng không được thái quá : “Các động thái điều tiết phải được giữ ở mức thấp nhất cần thiết để duy trì ổn định”, nhà đầu tư nổi tiếng George Soros nhận định. Sự tăng trưởng quá nhanh cần được đặt ra một dấu chấm hỏi : đó là dấu hiệu đáng mừng hay là đáng lo cho sự suy thoái trong tương lai . Ví dụ như khủng hoảng những năm 1997-1998 tại nhiều nước được mệnh danh là “ những con hổ của châu Á” như Thái Lan , Malaysia… Điều khiến chính phủ các nước đau đầu nhất là : Thế nào là phù hợp?? Đó thực sự là câu hỏi mà câu trả lời khó có thể trọn vẹn và được đưa ra tức thời. Bài học

Slide 23:

Chân thành cảm ơn cô giáo và các bạn đã lắng nghe trình bày của nhóm mình