ARALIN - 2 - HE

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Kagamitan Sa Paglilinis at Pag-aayos ng Sarili :

Mga Kagamitan Sa Paglilinis at Pag-aayos ng Sarili

Alamin Natin:

Alamin Natin Alin sa mga ito ang ginagamit mo araw-araw ? Alin ang ginagamit mo isang beses sa isang linggo ?

Slide 3:

Palagi mong isaisip na kailangan mong maging malinis at maayos . May mga kagamitan na dapat mong gamitin para sa iyong sarili lamang at may mga kagamitang maaari ring gamitin ng iba pang kasapi ng pamilya .

Slide 4:

kagamitan pansarili pampamilya mouthwash toothpaste Hair dryer tuwalya Lagyan ng tsek kung pansarili o pampamilya ang mga kagamitang nakahanay .

Linangin Natin:

Linangin Natin Kagamitan Para sa Buhok Shampoo- ito ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating buhok . Ito rin ang nag- aalis ng mga kumapit na dumi at alikabok sa ating buhok . Suklay o hairbrush- ito ay ginagamit sa pagsusuklay ng buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok .

Kagamitan Para sa Kuko:

Kagamitan Para sa Kuko Panggupit ng kuko o nailcutter - ito ay ginagamit sa pagpuputol o paggugupit ng kuko sa kamay at paa . Dapat pantayin ang kuko na ginupit gamit ang nail file o panliha .

Kagamitan Para sa Bibig at sa Ngipin:

Kagamitan Para sa Bibig at sa Ngipin Sipilyo - ito ay ginagamit kasama ang toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkaing dumidikit o sumisingit sa pagitan ng mga ngipin pagkatapos kumain . Toothpaste- a pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig . Pinatitibay nito ang mga ngipin upang hindi ito mabulok .

Slide 8:

Mouthwash- ginagamit ito upang makatulong sa pagpapanatili ng mabangong hininga . Ito rin ay nakatutulong sa pagpupuksa sa mga mikrobyong namamahay sa loob ng bibig sanhi ng mabahong hininga .

Kagamitan Para sa Katawan:

Kagamitan Para sa Katawan Sabong Pampaligo - ito ay nag- aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbibigay ng mabango at malinis na amoy sa buong katawan . Bimpo - ito ay ikinukuskos sa buong katawan upang maalis ang libag sa ating buong katawan . Tuwalya - ito ay ginagamit na pamunas sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo .

Tandaan Natin:

Tandaan Natin Upang mapanatiling malinis at maayos ang sarili , dapat gumamit ng iba’t ibang pansariling kagamitan tulad ng suklay , nail cutter, sipilyo , bimpo , tuwalya , at iba pa.

authorStream Live Help