Muzeum

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie :

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

PowerPoint Presentation:

Geneza Muzeum sięga roku 1948, kiedy to w Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowana została wystawa w 150 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Kolekcja Muzeum stale się powiększała . W 1974 roku przekazane zostały Muzeum zbiory najmłodszego syna Poety - Józefa Mickiewicza, wśród których znalazły się pamiątki po Adamie i Celinie Mickiewiczach, archiwalia Józefa Mickiewicza i jego rodziny, w tym papiery sekretarza Adama Mickiewicza Armanda Lévy . Misją Muzeum Literatury jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie Literatury polskiej oraz najbliższego jej zaplecza historycznego i obyczajowego, a także upowszechnianie wartości literatury, nauki i kultury w oparciu o posiadane zbiory oraz kształtowanie wrażliwości.

Odwiedzenie muzeum przez Czesława Miłosza: :

Odwiedzenie muzeum przez Czesława Miłosza:

Pałac w Śmiełowie :

Pałac w Śmiełowie

PowerPoint Presentation:

Pałac w Śmiełowie mieszczący Muzeum im Adama Mickiewicza – zabytkowy pałac zbudowany w roku 1797. Pałac składa się z klasycystycznej, na planie prostokąta zbudowanej willi, połączonej półkolistymi galeriami z oficynami. Korpus główny poprzedzony czterokolumnowym portykiem wielkiego porządku. Oficyny przykryte tzw. dachem krakowskim. Pałac na planie podkowy o rozpiętości skrzydeł ok. 43m . Między innymi w Śmiełowie zatrzymał się na kilka tygodni sierpnia 1831 Adam Mickiewicz.

PowerPoint Presentation:

Po wygaśnięciu rodu Gorzeńskich 1887, zadłużony majątek kupił Franciszek Chełkowski. Chełkowscy modernizują gospodarstwo, a w samym pałacu urządzają kolekcję pamiątek związanych z Mickiewiczem i jego pobytem w Śmiełowie, jednocześnie realizując ideę " domu otwartego ", który, aż do wybuchu wojny przyciągał wiele wybitnych postaci ze świata kultury i polityki. Śmiełów odwiedzają, między innymi, Henryk Sienkiewicz , Ignacy Paderewski. W 1939, po wkroczeniu Niemców do Wielkopolski, Chełkowscy zostają internowani, a ich majątek wraz z pałacem zajęty przez okupanta. 1975 - powstaje Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie . W muzeum zgromadzone są obrazy, rzeźby, druki i wyroby rzemieślnicze związane z Adamem Mickiewiczem. Osobne pokoje poświęcono Panu Tadeuszowi i Dziadom , odwiedzającym pałac Mickiewiczowi i Sienkiewiczowi, Józefowi i Marii Chełkowskich. Do muzeum należy również zabytkowy park otaczający pałac, wraz z Ogródkiem Zosi i pomnikiem Mickiewicza .

Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku :

Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku

PowerPoint Presentation:

Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku muzeum poświęcone twórczości Adama Mickiewicza, mieści się w odbudowanym dworze Mickiewiczów w Nowogródku. Pomysły stworzenia placówki, która uhonorowałaby twórczość poety pojawiły się już w dwudziestoleciu międzywojennym. 16 września 1920 miejscowy rewkom wydał decyzję o stworzeniu muzeum lub biblioteki imienia poety, jednak z powodu natarcia frontu polskiego postanowienie pozostało jedynie na papierze. W dwudziestoleciu międzywojennym działania na rzecz powołania do życia placówki upamiętniającej życie i twórczość Adama Mickiewicza prowadziły władze samorządowe województwa nowogródzkiego wspomagane przez Komitet Mickiewiczowski. Otwarcie muzeum nastąpiło ostatecznie na krótko przed wojną 11 września 1938 roku. Funkcję jego dyrektora objął Władysław Laroj .

PowerPoint Presentation:

Aż do śmierci ojca Mikołaja Mickiewicza rodzina mieszkała w domu, później była jednak zmuszona przenieść się do oficyny. Po śmierci matki (1820) domostwo przejął Franciszek Mickiewicz(brat poety), który mieszkał tu do wybuchu powstania listopadowego. Za udział w walkach majątek był skonfiskowany i sprzedany przez władze carskie. Od tego czasu dom przechodził z rąk do rąk – dwa razy ulegał pożarowi. Podczas I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej kwaterowały tu armie niemiecka, polska i bolszewicka. Przez cały okres międzywojenny trwały negocjacje z ówczesnymi właścicielami domu, którzy dopiero w 1937 zgodzili się go odsprzedać na cele muzealne. 11 września 1938 nastąpiło ostateczne otwarcie muzeum. W czasie II wojny światowej większość pamiątek przepadła, jednak zachował się model pomnika Mickiewicza dłuta Antoine'a Bourdelle'a odkupiony przez Komitet Mickiewiczowski od żony rzeźbiarza. W 1955 dom został odbudowany przez władze białoruskie. W 1803 ojciec Adama Mickiewicza Mikołaj zakupił za 50 rubli plac pod budowę domu rodzinnego. Na miejscu znajdowały się już piwnice i podmurówki, ponieważ swój dom miał tu kiedyś burmistrz Nowogródka (posiadłość spłonęła w 1751). Ojcu poety udało się postawić drewniany dom, jednak po pożarze z lat 1806–1807 zdecydowano się na budowę murowanego, co w ówczesnym Nowogródku było sporym osiągnięciem