концепція розвитку Надеждівського ДНЗ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу:

Концепція розвитку Надеждівського ДНЗ “Сонечко” на 2016-2020 р. Підготувала: Бондарь Тетяна Олексіївна Завідувач Надеждівським ДНЗ “Сонечко”

Дякую за увагу:

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-сад загального розвитку) “Сонечко” Надеждівської сільської ради Заснований в 1973 році Проектна потужність 37 місць Фактично відвідує – 40 дітей Функціонує 2 групи: молодшого віку середнього віку

Дякую за увагу:

В закладі працює 14 працівників Вихователів – 4 Музичний керівник - 1

Дякую за увагу:

Проблеми закладу: Забезпечення педагогічними кадрами з фаховою освітою; Недостатній рівень організації навчально-виховного процесу; Невідповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам.

Дякую за увагу:

Завдання програми: удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, здобуття фахової освіти педагогами, створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу; створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників; підвищення ефективності ігрової діяльності та навчально-виховної роботи; оптимізація роботи з батьківською громадськістю оптимізація роботи з батьківською громадськістю; покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

Дякую за увагу:

«Формування громадської свідомості дошкільників різними засобами діяльності» Проект Виховуємо, розвиваємо особистість Мета : забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей

Дякую за увагу:

Завдання: створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників; підвищення ефективності ігрової діяльності та навчально-виховної роботи шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик; забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників

Дякую за увагу:

Очікувані результати: Оволодіння дітьми навичками практичної повсякденної діяльності; Інтенсифікація сенсорного, математичного, мовленнєвого, естетичного, соціального розвитку дітей; Оптимізація пізнавальної діяльності дітей, формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвитку самостійності; Підвищення рівня компетентності дошкільників; Виховання у дітей моральних якостей в різних життєвих ситуаціях

Дякую за увагу:

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Проект «Методична майстерня» Мета: забезпечити зростання рівня професійної компетентності педагогів дошкільного закладу Завдання: Підвищувати кваліфікацію педагогів. Очікувані результати: Підвищення професійного рівня та компетенції педагогічних працівників; Поліпшення якості освіти дітей за допомогою участі педагогів; Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів; Удосконалення знань про інноваційні методики та технології; Оновлення науково-методичної бази ДНЗ.

Дякую за увагу:

РОБОТА З БАТЬКАМИ Проект “Оптимізація взаємодії ДНЗ з батьками  вихованців” Мета проекту : сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку; формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки. Пріоритети проекту : сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботу педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців Очікувані результати: залучення громадськості, батьків до тісної співпраці з ДНЗ; піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з батьками вихованців.

Дякую за увагу:

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНЗ Проект “Оновлений ДНЗ” Мета проекту : забезпечення в дошкільному навчальному закладі належних умов для навчання і виховання дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог. Завдання проекту : забезпечити заклад сучасним обладнанням; провести ремонти в середній групі, медичному кабінеті; оформити в середній групі «українську вітальню»; забезпечити ремонт і реконструкцію спортивного майданчика; провести капітальний ремонт літніх павільйонів; Очікувальні результати: оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Дякую за увагу:

Дякую за увагу

authorStream Live Help