Het hoofddoekenverbod in het onderwijs - Robin De Wit, Emma De Vos

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mogelijke resultaten:

Het hoofddoekenverbod in het onderwijs

Mogelijke resultaten:

Theoretisch kader Verbod - verbod op levensbeschouwelijke tekens in het GO!-onderwijs sinds 2013 Katholieke scholen beslissen autonoom Raad van State vernietigde kort na elkaar enkele verboden

Mogelijke resultaten:

Theoretisch kader Diverse vormen van emancipatie Vrije keuze of onderdrukking ?

Mogelijke resultaten:

Probleemstelling - Debat bijna uitsluitend gevoerd door politici Outsidersgehalte Westers perspectief Hiaat in de literatuur

Mogelijke resultaten:

Doelstelling De perceptie en ervaring van moslimmeisjes op het verbod in kaart brengen

Mogelijke resultaten:

Methode stap 1        Diepte - interviews stap 2        Focusgroepsgesprekken +- 15 respondenten zo groot mogelijke spreiding in schoolkeuze en achtergrond

Mogelijke resultaten:

Planning Werkschema 2016-2017 November t.e.m. oktober Uitwerking literatuurstudie + respondenten zoeken December t.e.m. januari Diepte-interviews Februari t.e.m. maart Focusgroepgesprekken April t.e.m. mei Data-analyse en verwerking

Mogelijke resultaten:

Mogelijke resultaten Verbod werkt net onderdrukkend Respondenten voelen weinig inspraak