Pla de Formaci� en TIC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Pla de Formació en TIC- Escola Colors- : 

Pla de Formació en TIC- Escola Colors-

Pla de Formació : 

Pla de Formació Introducció Objectius Participants Continguts Organització

Introducció : 

Introducció Des de la direcció de l’escola s’ha pensat que la integració de les TIC podrian millorar la imatge que es te de l’escola, a l’hora que pot cobrir una mancança formativa del claustre en aquest aspecte

Objectius : 

Objectius Disposar d’infraestructura TIC i la seva integració en les pràctiques eductives. Conscienciar sobre la necessitat de l’ús de les TIC Dotar d’uns coneixements sobre les TIC al equip docent.

Participants : 

Participants Aquesta formació estarà destianda a: La direcció del centre Equip docent

Continguts : 

Continguts Metodologies educatives Programari Lliure Eines 2.0 Recursos Educatius Informàtics Audiovisuals

Organització : 

Organització En que consistirà la formació? El que pretén aquesta formació es treballar de manera pràctica. Usar diferents recursos que serveixin per a les pràctiques educatives. Basat en fets o situacions “reals”.

Slide 8: 

Com s’organitzarà la formació? Consistirà en 10 sessions presencials. Horari: Dimecres de 17:30 – 20:30 Lloc: Aula d’Acollida